Fot. CC0
Fot. CC0

W Polsce będzie nowy rodzaj emerytury. I to bez podatku

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
W środę Sejm przegłosował weto Senatu w sprawie ustawy o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (OIPE), zwanej również europejską emeryturą. Wprowadzenie tego programu ma zachęcić obywateli do oszczędzania w III filarze. Dochody generowane w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE, będą zwolnione z podatku.

Europejska emerytura przegłosowana przez Sejm 

Sejm w środę zagłosował przeciwko stanowisku Senatu, który opowiedział się za odrzuceniem ustawy o europejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, inaczej zwanym europejską emeryturą. Senatorowie byli przeciwni wrzutce do projektu, która wprowadzała zmiany dotyczące działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Teraz ustawa o europejskiej emeryturze trafi do prezydenta do podpisu.


Czym jest europejska emerytura? 

Ta emerytura to nowy produkt emerytalny, który będą proponowali prywatni dostawcy np. banki i inne instytucje finansowe. Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. OIPE będzie posiadać możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

Konto o OIPE będzie mógł założyć każdy obywatel Unii Europejskiej (UE), który ukończył 18. lat. W emeryturze europejskiej zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE, czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w Polsce określono na 20 805 zł. Świadczenia z OIPE będą też zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.

Eksperci nie spodziewają się zainteresowania europejską emeryturą 

Ekspert emerytalny i rynku pracy w firmie HRK Oskar Sobolewski pytany przez wyborczą.biz o nowy program stwierdził, że nie będzie dużego zainteresowania europejskimi emeryturami wśród Polaków.

– OIPE raczej nie wpłynie w istotny sposób na rynek dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w Polsce, ale dla niektórych osób, które pracują w różnych krajach, może być ciekawą alternatywą – powiedział. 

MP

Fot. CC0

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj11 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo