Polska rowerami stoi. Jesteśmy w tej dziedzinie potęgą

Redakcja Redakcja Hobby Obserwuj temat Obserwuj notkę 21
Co roku rośnie wartość rynku rowerowego. Analitycy przewidują, że w latach 2023 – 2028 europejski rynek rowerowy urośnie z 25,08 mld USD do 39,8 mld USD, a wartość światowego rynku osiągnie 80 miliardów dolarów do końca 2027 roku.

Rośnie zapotrzebowanie na rowery zarówno tradycyjne, jak i elektryczne. W niektórych państwach, np. we Francji, Włoszech i Niemczech, popyt na rowery elektryczne przerósł popyt na rowery tradycyjne. Równocześnie, w niektórych segmentach sprzedaży, rowery elektryczne osiągnęły znaczący udział. 90 proc. rowerów górskich (MTB) sprzedanych w 2022 r. w Niemczech posiadało elektryczny system wspomagania. Jednocześnie segment rowerów MTB może mieć wysoki potencjał rozwoju w związku z trudnościami rynku narciarskiego.  


Wielu kupuje rowery 

Z badań wynika, że aż 32 proc. respondentów z Polski planuje w tym roku kupić nowy rower. W ubiegłym roku odsetek Polaków deklarujących chęć zakupu jednośladu nie przekraczał 25 proc. Polska jest od kilku lat jednym z największych producentów rowerów w Europie, z roczną produkcją przekraczającą 1,3 miliona sztuk rowerów. W segmencie rowerów tradycyjnych, Polska jest 8. największym europejskim eksporterem, będąc równocześnie piątym największym producentem. Wielkość polskiej produkcji w ostatnich latach ulegała jedynie nieznacznym wahaniom, osiągając w 2022 r. liczbę 1040 tys. sztuk.

Wśród 27 państw UE, 22 kraje odnotowały w 2022 r. wzrost wartości eksportu rowerów w odniesieniu do roku poprzedniego. Jedną z powszechnie podawanych przyczyn jest pandemia COVID-19. Z kolei 4 z 5 państw, które odnotowały spadek wartości eksportu, znajdowało się w ostatniej dziesiątce europejskich eksporterów. Wśród najistotniejszych eksporterów spadek wartości dotyczył jedynie Holandii zajmującej 2. miejsce w rankingu i wyniósł 2 proc. W przypadku Polski wzrost wartości eksportu wyniósł 13,4 proc.

Wzrost wartości polskiego eksportu rowerów tradycyjnych jest obserwowany od lat, jednak następuje on obecnie wolniej niż w przypadku innych europejskich eksporterów. Obecnie Polska zajmuje 7. miejsce pod względem średniej rocznej stopy wzrostu wśród 10 największych europejskich eksporterów, biorąc pod uwagę lata 2020-2022, w którym widać wpływ pandemii koronawirusa na branżę rowerów.  


Eksport rowerów 

Największe średnie tempo wzrostu zanotowano w Hiszpanii – 52 proc. rocznie, co wiązało się z awansem z pozycji 8. eksportera w 2020 r. na miejsce 5. w 2022 r. Warto też zaznaczyć, że rynek ten nie jest nadmiernie skoncentrowany. 12 z 27 państw członkowskich UE posiadało w 2023 r. udział w europejskim eksporcie przekraczający 3 proc., zaś największy eksporter – Niemcy – eksportował 20 proc. rowerów w ujęciu wartościowym.

Na rynku rowerów elektrycznych Polska jest 10. europejskim eksporterem, o łącznej wartości eksportu w 2022 r. wynoszącej 148 mln EUR. Dla porównania, w przypadku rowerów tradycyjnych była to wartość 175 mln EUR. Jednak w tej grupie produktowej średnio roczne tempo wzrostu w latach 2018-2022 było najwyższe wśród obecnie 10 największych nie eksporterów. Rosnący eksport rowerów elektrycznych przekłada się także na wzrost inwestycji w zdolności produkcyjne komponentów składowych. Przykładem może być fabryka baterii do rowerów elektrycznych w Skawinie, która od września 2021 r. zwiększyła swoje moce produkcyjne z 25 tys. do 75 tys. sztuk rocznie.  


Fot. Pixabay 

Tomasz Wypych


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj21 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości