Nie obawiamy się bezrobocia. Tak dobrze jeszcze nie było

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 48
Niskie bezrobocie to nie tylko więcej miejsc pracy, ale również mniejszy strach, że nie będziemy mogli mniej znaleźć. Również dlatego coraz mniej boimy się bezrobocia i bardziej komfortowo czujemy się w pracy. Pierwszy raz od dawna na rynku pracy są pokolenia dziadków, dzieci i wnuków.

Z analiz Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Obecnie zaledwie 3 proc. pracowników bardzo poważnie liczy się z utratą zatrudnienia, a 17 proc. ma to na względzie, ale w niewielkim stopniu. W sumie 20 proc. badanych, którzy pracują w jakimś stopniu obawia się utraty pracy. Tylko nieznacznie pogorszyły się oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy oraz jej prognozy, a niewielki pesymizm widać w postrzeganiu przez pracujących sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Według danych (CBOS) 59 proc. pracujących zarobkowo pozytywnie ocenia aktualną sytuację w swoich zakładach pracy. 49 proc. określa ją jako dobrą, a 10 proc. jako bardzo dobrą. Więcej niż co ósmy ankietowany negatywnie postrzega warunki w swoim miejscu pracy (12 proc.), z czego 10 proc. twierdzi, że są one złe, a 2 proc., że bardzo złe. Blisko czterech na dziesięciu respondentów (27 proc.) sytuację w swoim zakładzie pracy ocenia jako ani dobrą, ani złą. 


Większość uważa sytuację w sektorze prywatnym za dobrą 

„W porównaniu z sierpniem odnotowaliśmy niewielkie pogorszenie ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy – o 2 punkty procentowe spadł odsetek pracujących, którzy uważają, że sytuacja w ich miejscach pracy jest dobra, i o 2 punkty przybyło postrzegających ją jako ani dobrą, ani złą. Odsetek badanych negatywnie oceniających sytuację w zakładach pracy nie zmienił się" - stwierdza CBOS. Jednocześnie pracownia zauważyła, że największy odsetek osób oceniających obecną sytuację w swojej firmie jako dobrą znajduje się wśród zatrudnionych w sektorze prywatnym poza rolnictwem (61 proc.) oraz wśród pracowników instytucji państwowych lub publicznych (60 proc.).

Według autorów raportu w niewielkim stopniu pogorszyły się wrześniowe prognozy dotyczące ewentualnych zmian sytuacji w zakładach pracy w ciągu najbliższego roku. W porównaniu z poprzednim pomiarem zwiększył się odsetek nieoczekujących zmian w najbliższym czasie (58 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) i ubyło pracujących, którzy spodziewają się poprawy (19 proc., spadek o 3 punkty). Odsetek pracowników obawiających się pogorszenia nie zmienił się (12 proc.).

Jednocześnie co piąty młody człowiek badany przez portal Rocketjobs.pl nie jest szczęśliwy w pracy, a dla prawie 3/4 respondentów praca nie jest źródłem pełnej satysfakcji. Kolejnych 33 proc. badanych pracowników zadeklarowało, że chciałaby zmienić zajęcie. Wśród "zetek", czyli ludzi urodzonych pomiędzy 1995 a 2012 rokiem,  była to co piąta osoba. Kolejnych 42 proc. badanych wskazało, że choć ich praca nie jest idealna, to są w niej elementy, które lubią, a 35 proc. zapewnia, że przed odejściem z obecnej pracy powstrzymują ich silne, często przyjacielskie relacje ze współpracownikami. 


Dla młodszych pracowników praca to kluczowa część życia

Dla ponad połowy współczesnych pracowników z pokolenia Y (urodzeni pomiędzy 1980 a 1995- 2000 rokiem) i pokolenia Z praca jest ważna, aż 52 proc. z nich zadeklarowało, że stanowi ona kluczowy element w ich życiu. Prawie siedmiu na dziesięciu respondentów twierdzi, że odczuwa szczęście w pracy, tylko, co piąty badany wskazał, że w pracy nie jest szczęśliwy. Co ciekawe, im młodsi byli pracownicy, tym większą satysfakcję czerpali z elastycznego czasu pracy i możliwości awansu. Wśród pracowników w wieku 36-45 lat praca spoza biura cieszyła tylko jedną czwartą z nich, kiedy dla najmłodszych odsetek ten wynosił ponad 50 proc.

Eksperci są zgodni, że ze względu na wydłużającą się jakość i długość życia, brak wojny o zasięgu światowym, na rynku po raz pierwszy znalazły się pokolenia dziadków, dzieci i wnuków. Co stawia duże wyzwania, ale stanowi również dużą szasnę dla pracowników i pracodawców.  


Fot. zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo