Zdjęcie: Materiały prasowe
Zdjęcie: Materiały prasowe

Rusza projektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Redakcja Redakcja Energetyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 22
27 września Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz konsorcjum Westinghouse - Bechtel formalnie podpisały kontrakt na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Umowa zakłada współpracę przy stworzeniu projektu tej znaczącej inwestycji, która ma być zlokalizowana na Pomorzu.

Zgodnie z ustaleniami, spółki Westinghouse i Bechtel będą ściśle współpracować z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi w celu stworzenia projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Projekt został obliczony na dwa miliony roboczogodzin przy wsparciu najlepszych ekspertów branżowych. W jego ramach powstaną kluczowe elementy elektrowni, takie jak wyspa jądrowa, wyspa turbinowa oraz związane z nimi instalacje i urządzenia pomocnicze, a także budynki administracyjne i infrastruktura związana z bezpieczeństwem obiektu. Głównym celem projektu koncepcyjnego jest określenie wymagań i kryteriów projektowych, norm i standardów, które zostaną zastosowane w polskim projekcie jądrowym. Przewiduje się, że w wyniku prac inżynieryjnych zostanie stworzonych ponad 400 końcowych produktów.

Czołowi inżynierowie będą pracować przy projekcie

Polska elektrownia jądrowa będzie oparta na najnowszych doświadczeniach firm Westinghouse i Bechtel, a za model odniesienia dla polskiej inwestycji służy reaktor AP1000, będący w użyciu między innymi w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie działa sześć jednostek tego typu, a kolejne są w budowie w Chinach. Doświadczeni pracownicy zaangażowani w projekt w USA będą również uczestniczyć w działaniach związanych z planowaną elektrownią na Pomorzu. Prace inżynieryjne zostaną skoncentrowane na dostosowaniu projektu do wymogów technicznych i regulacyjnych obowiązujących w Europie oraz w Polsce.


– Westinghouse i Bechtel kończą siostrzaną inwestycję w amerykańskiej elektrowni Vogtle, w stanie Georgia. Ich wspólnie zdobyte doświadczenie, wnioski wyciągnięte z realizowanej w Vogtle inwestycji, wdrożone na tej podstawie optymalizacje oraz najbardziej zaawansowany na świecie know-how technologiczno-inżynierski Westinghouse i Bechtel angażujemy teraz na potrzeby fundamentalnej przebudowy polskiego miksu energetycznego, silnego impulsu wzmacniającego polską gospodarkę oraz kształcenia polskich techników i inżynierów. Ustanowienie w Polsce kultury nuklearnej to nowe szanse dla całego kraju, chcemy wprowadzać najlepsze wzorce – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Liderzy amerykańskiego sektora energetyki jądrowej, Westinghouse i Bechtel, zawiązali konsorcjum na potrzeby projektu i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji na Pomorzu dwa dni później. Podpisanie kontraktu na projektowanie tej elektrowni jest kolejnym krokiem w procesie realizacji tego przedsięwzięcia.

Prąd z atomu w gniazdkach za 10 lat

Kontrakt przewiduje także wsparcie procesu inwestycyjnego i dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Wyniki prac będą stanowiły podstawę do przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni, aby projekt mógł być realizowany zgodnie z najwyższymi krajowymi i europejskimi standardami oraz normami bezpieczeństwa. Umowa przewiduje także ocenę proponowanych rozwiązań w zakresie ochrony radiologicznej i analiz bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe.


Projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu, zgodnie z Programem polskiej energetyki jądrowej, ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej w 2033 roku. Jest to krok ku transformacji energetycznej Polski i znaczący wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz cele związane z dekarbonizacją.

- Wchodzimy w moment przełomowy nie tylko naszej inwestycji, ale także całego procesu transformacji energetycznej w Polsce. Dzisiejsze wydarzenie kończy etap planowania projektu jądrowego i rozpoczyna fazę wykonawczą związaną z prowadzeniem w nim właściwych prac inżynieryjnych. W wyniku podpisanej umowy w około 1,5 roku powstanie projekt pierwszej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu. Ta chwila to zwieńczenie bardzo intensywnej pracy wielu osób z administracji rządowej Polski i USA a także pracowników spółek PEJ, Westinghouse i Bechtel za którą bardzo wszystkim dziękuję – powiedział Mateusz Berger, Prezes Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

– To przełomowy moment dla Polski, dla naszych partnerów oraz dla Westinghouse – powiedział Patrick Fragman, Prezes Westinghouse. – Szeroki zakres prac, które wykonamy w Polsce, tworząc fundament programu energetyki jądrowej, będzie wzorem dla innych krajów dążących do dekarbonizacji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie bezpiecznej i niezawodnej energii jądrowej. Polska zasługuje na wyróżnienie za wskazywanie drogi postępowania innym – dodał Fragman.

Czytaj dalej: 

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj22 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka