Edukacja to jeden z najbardziej rozpalających emocje tematów. Fot. PAP
Edukacja to jeden z najbardziej rozpalających emocje tematów. Fot. PAP

Przestarzała i zbyt wymagająca. Co jeszcze rodzice sądzą o polskiej szkole

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 37
Edukacja to jeden z najbardziej rozpalających emocje tematów. I podobnie, jak w przypadku polityki, każdy ma na jej temat zdanie.

Co rodzice szkolnych dzieci sądzą o polskiej szkole

Santander Bank zapytał rodziców co sądzą o polskiej szkole. Zdania rodziców w kwestii wyzwań stojących przed polską szkołą są podzielone. Żadna z odpowiedzi nie przekonała większości zapytanych. Niemniej jednak najwięcej osób za problematyczne uznaje czynniki takie jak przestarzała podstawa programowa (34 proc.) i niewspółczesne formy nauczania (30 proc.). Pracę na sprzęcie starej daty jako jeden z największych problemów wskazuje jednak jedynie 12 proc. matek i ojców.

Równie kłopotliwą kwestią jest też brak indywidualnego podejścia do ucznia (29 proc. wskazań) oraz ich przeciążenie i przemęczenie (28 proc.) Jedna czwarta rodziców zauważa również braki kadrowe w szkołach. Ciekawym jest fakt, że choć przeładowane klasy jako jeden z największych problemów identyfikuje jedynie 15 proc. wszystkich rodziców, to kwestia ta jest zdecydowanie istotniejsza wśród osób mieszkających na wsiach (18 proc.) i w metropoliach jak Kraków czy Warszawa (23 proc.) niż w mniejszych miejscowościach (6 proc. dla miast do 50 tys. mieszkańców jak Szczytno czy Sanok i 13 proc. w średnich miastach jak Kielce czy Toruń). Brak silnie dominujących odpowiedzi wskazuje na zróżnicowane doświadczenie zapytanych. Jako ludzie jesteśmy skłonni do ekstrapolacji własnych wrażeń i przeżyć na cały opisywany system. Mając to na uwadze, warto przyjrzeć się opinii rodziców stricte na temat szkół, do których uczęszczają ich dzieci.


Cyfrowe kompetencje dzieci. Matki surowsze niż ojcowie

W badaniu zapytano opiekunów o ich ocenę pod kątem nauczania kompetencji cyfrowych. I choć zdecydowana większość rodziców przepuściłaby placówki swoich dzieci do następnej klasy, to oceny nie są najwyższe. 37 proc. zapytanych wystawiła szkole swojego dziecka stopień dostateczny, 26 proc. dobry, a jedynie 13 proc. bardzo dobry. Znacznie surowiej temat potraktowały kobiety, z których niemal połowa zaznaczyła odpowiedź „3” (44 proc. badanych matek) niż mężczyźni (50 proc. wskazań na odpowiedzi „4” i „5” wśród ankietowanych ojców).

Rodziców poproszono również o ocenę szkoły, do której chodzi ich dziecko, pod kątem rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów i rozwijania ich talentów. Również w tym wypadku oceny nie były wysokie. Ponad 60 proc. wskazań padło na odpowiedzi „1”, „2” i „3”. Piątkę wystawiło jedynie 12 proc. rodziców. Najbardziej negatywne zdanie w tym temacie mają rodzice mieszkający w średnich i dużych miastach. Najczęściej wystawiają oni ocenę „1” (odpowiednio 27 proc. i 26 proc. wskazań), a najrzadziej „5” (0 proc. i 4 proc.) Najlepiej spisują się szkoły we wsiach – 31 proc. opiekunów ocenia je na czwórkę, a 12 proc. na piątkę.


Polacy doceniają wartość edukacji i cały czas zamierzają się kształcić

Pomimo dość krytycznej oceny szkoły Polacy doceniają wartość edukacji i cały czas zamierzają się kształcić. Także po zakończeniu nauki w szkole i na uczelni. Dlatego w badaniu zapytano także o to, czy w najbliższych miesiącach zamierzają się dokształcać lub zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Twierdząco odpowiedziało 33 proc., a przecząco 66 proc. badanych. Wśród osób deklarujących chęć poszerzania swoich umiejętności najmniej liczną grupę (17 proc.) stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, a najliczniejszą z najwyższym (43 proc.).

Zauważalna jest również znacząca przewaga liczebna osób z metropolii wśród tych, które planują dalszą edukację. Ich odsetek wynosi 44 proc., czyli ponad 10 p.p. więcej niż u ogółu ankietowanych. Jednocześnie znacząco mniejsza grupa osób z dużych miast jest silnie przekonana, że nie będzie się dokształcać – wynosi 34 proc. Dla porównania odsetek osób, które na pytanie o kontynuację nauki odpowiedziały „zdecydowanie nie” na wsiach wynosi 40 proc., w małych miastach 42 proc., a w średnich 52 proc. Nie bez znaczenia dla planów edukacyjnych dorosłych pozostają również zarobki. To ci, którzy zarabiają ponad 5000 zł miesięcznie najczęściej deklarują chęć dalszego uczenia się.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Edukacja to jeden z najbardziej rozpalających emocje tematów. Fot. PAP

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo