fot. Canva
fot. Canva

Maleje liczba studentów na studiach magisterskich. Nowe zjawisko

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 21
W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób podejmujących studia II stopnia - poinformował Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - Państwowy Instytut Badawczy. To duży problem dla władz uczelni, które borykają się z utratą studentów.

Studenci kończą na licencjacie

Na podstawie danych dostępnych w Ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), który dostarcza informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy, wskazano, że w 2021 r. tych osób było niemal o 30 tysięcy mniej, niż w 2015 r.

Eksperci potwierdzają, że za mniejsze zainteresowanie studiami magisterskimi odpowiadają przede wszystkim zmiany demograficzne, a nie gorsza oferta edukacyjna uczelni i zmiana wzorców zachowań absolwentów studiów licencjackich.


- W jesiennej edycji ELA poszerzono zakres analiz o wskaźniki charakteryzujące procesy przejścia pomiędzy studiami I i II stopnia. Dane te są szczególnie pomocne dla władz polskich uczelni, które mogą wykorzystać otrzymane wyniki w swojej działalności zarządczej. Nowy moduł będzie w przyszłości rozwijany, by ułatwić uczelniom diagnozę tego zjawiska i dostosowanie swoich strategii do zachodzących zmian – podkreślił dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji

Ekspert OPI dr hab. Mikołaj Jasiński zaznaczył, że łącznie 70 proc. absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) kontynuuje naukę na studiach II stopnia (magisterskich). Oznacza to, że obserwowany spadek liczby kandydatów wynika z przyczyn demograficznych, a nie ze zmiany wzorców zachowań absolwentów.

Z danych wynika też, że prawie dwóch na trzech absolwentów podejmuje studia II stopnia bez przerwy w edukacji. Jak podano, w kolejnych latach po dyplomie udział absolwentów studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia jest bardzo niewielki i maleje z każdym rokiem upływającym od otrzymania dyplomu. Mniej, niż 1 proc. absolwentów, decyduje się na podjęcie studiów II stopnia pięć lat po dyplomie.


Pielęgniarki z tytułem magistra więcej zarabiają

OPI zwrócił uwagę na dwa zjawiska dotyczące kontynuowania nauki po studiach licencjackich. Wskazano, że absolwenci studiów I stopnia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych są najbardziej skłonni podejmować studia II stopnia, ale skłonność ta maleje w przypadku kolejnych roczników absolwentów. Ponadto - jak podano - w 2016 r. absolwenci studiów I stopnia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu odnotowali skokowy wzrost zainteresowania studiami II stopnia.

Na podstawie danych ELA wywnioskowano, że za ten wzrost odpowiedzialne były decyzje osób, które ukończyły pielęgniarstwo oraz położnictwo na poziomie licencjackim. I właśnie przed 2016 r. zarobki absolwentów i absolwentek studiów pielęgniarskich i położniczych I stopnia były podobne do zarobków uzyskiwanych po studiach II stopnia. Od 2016 r. zróżnicowanie ich zarobków w zależności od stopnia ukończonych studiów wyraźnie wzrosło. Związane to było z nowymi przepisami, które nadają absolwentom studiów II stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo m.in. uprawnienia do samodzielnego wystawiania recept.


Wolą kończyć studia na macierzystej uczelni

Eksperci OPI postanowili też zweryfikować, czy absolwenci kontynuują naukę na tych samych uczelniach, na których uzyskali dyplom studiów I stopnia.

- Okazało się, w pierwszym roku po dyplomie ponad trzy czwarte osób z licencjatem, które podejmują jakiekolwiek studia drugiego stopnia, wybiera studia na swojej macierzystej uczelni. W kolejnych latach po dyplomie ten wskaźnik maleje – powiedziała dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspertka OPI. - Swoją macierzystą uczelnię jako miejsce dalszych studiów najrzadziej wybierają absolwenci studiów I stopnia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (68 proc.). Na kierunkach nauk rolniczych, inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych ponad 80 proc. absolwentów kontynuujących kształcenie wybrało uczelnie macierzyste.

OPI zaznaczył, że dane zgromadzone w systemie ELA pokazują, że zjawisko to jest znacznie zróżnicowane między uczelniami.

Tomasz Wypych

Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj21 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo