fot. Twitter
fot. Twitter

Ciemne chmury nad Rzecznikiem Praw Dziecka. W tle ogromne nieprawidłowości

Redakcja Redakcja Dziecko Obserwuj temat Obserwuj notkę 40
Fundacja GrowSPACE zarzuca Rzecznikowi Praw Dziecka Mikołajowi Pawlakowi rozrzutność i zapowiada skierowanie zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli. Rzecznik odpowiada Salonowi 24, że…. kontrola już się odbyła. W międzyczasie poznaliśmy nazwisko potencjalnej następczyni urzędnika.

Nowy Rzecznik Praw Dziecka. Poznaliśmy kandydatów

Do połowy grudnia trwa kadencja Mikołaja Pawlaka, obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Na jego następcę typowany był dr Konrad Ciesiołkiewicz, ale obecnie wydaje się, że będzie to mecenas Monika Horna-Cieślak, która brała udział przy tworzeniu, najważniejszych w ostatnich latach, ustaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i kobiet.

To właśnie ona współpracowała przy tzw. ustawie Kamilka. Chodziło o wprowadzenie prawa, które będzie skuteczniej zapobiegać znęcaniu się nad dziećmi. Zostało ono wprowadzone po głośnym zamęczeniu na śmierć małego chłopca w Częstochowie.

Więcej przeczytasz o tym tutaj:

Liderzy opozycji postawili na Monikę Horną-Cieślak. To wspólna kandydatka na Rzecznika Praw Dziecka KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. 

"Kandydatem sejmowej demokratycznej większości na Rzecznika Praw Dziecka jest mecenas Monika Horna-Cieślak. Wiedza, przygotowanie zawodowe i kilkunastoletnie doświadczenie wsparte rekomendacjami organizacji pozarządowych dają gwarancje, że to najlepszy wybór. Trzymam kciuki!" - napisał w mediach społecznościowych Budka.


Po godzinie 17 skomentowała poparcie swojej kandydatury na stanowisko RPD. Horna-Cieślak zapowiedziała "zmiany w funkcjonowaniu tego urzędu".

Audyt dotyczący działania RPD. Miażdżący dla Pawlaka

Wygląda jednak na to, że obecny Rzecznik nie będzie mógł w spokoju odejść ze stanowiska. Fundacja GrowSPACE ujawniła nieprawidłowości finansowe w sprawozdaniu Rzecznika Praw Dziecka. Przeprowadzono audyt sprawozdania, z którego wynika, że kwota ponad pół miliona złotych została wydana na dostawę i zakup samochodów osobowych. Transakcję przeprowadzono 12 i 13 maja ubiegłego roku, kiedy to zamówienie publiczne zostało rozstrzygnięte. Złożony został wniosek do NIK o kontrolę wydatków i sprawozdań Rzecznika.

W dniu Praw Dziecka jako Fundacja GrowSPACE publikujemy wyniki audytu działalności odchodzącego Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. W dniach 12 i 13 maja ubiegłego roku, Rzecznik Praw Dziecka zawarł dwie transakcje na zakup i dostawę samochodów osobowych. Jedna z umów opiewa na kwotę 425 000 złotych, a druga nieco ponad 170 000 złotych. Kwoty te potwierdza sprawozdanie końcowe. Cały budżet działalności Rzecznika Praw Dziecka wynosił 18 milionów złotych na koniec 2022 roku, a czas kadencji obecnego RPD był momentem największego skokowego wzrostu wydatków.

- To pokazuje podejrzenie niegospodarnego wydawania środków publicznych – komentuje Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE. - Chcemy, aby obecny Rzecznik Praw Dziecka odniósł się do tych informacji i pytamy w trybie dostępu do informacji publicznej o to: jaki był cel zakupu takich pojazdów, ile razy skorzystano z nich w celach służbowych oraz jakie są to marki. Pilnujemy transparentności funkcjonowania instytucji publicznych. Przeprowadzenie tak sporych przetargów dzień po dniu wzbudza bardzo duże wątpliwości.

W tym samym czasie za ostatni rok działalności Biura liczba spraw wynosiła 16 tysięcy, podczas gdy ostatni rok działalności poprzedniego RPD Marka Michalaka to 28 tysięcy spraw. Pokazuje to dość spore wątpliwości konieczności użytkowania samochodów osobowych. Z tego powodu skierowany został wniosek o kontrole NIK w związku z ich zakupem. We wniosku padają pytania o analizę transakcji pod kątem zasad celowości, gospodarności i efektywności wykonania budżetu ze środków publicznych. Kontrola NIK powinna także wykazać, czy samochody nabyto po uzasadnionej cenie, do realizacji jakich celów statutowych działalności RPD były one konieczne i ile razy wykorzystywano je jako środek transportu w podróżach służbowych.

- Zasada gospodarności stanowi, że instytucja publiczna przewiduje wydatki adekwatne do swoich działań. Tutaj zaliczyły one wyraźny spadek, co wykazała analiza. Jest podejrzenie, że obie transakcje nie spełniają zasad wydawania środków publicznych. Oczekujemy dalszych wyjaśnień ze strony NIK i Mikołaja Pawlaka – dodaje Robert Lisiewicz, prawnik Fundacji GrowSPACE.


RPD odpowiada Salonowi 24: Kontrola już była

Tymczasem w stanowisku przekazanym Salon24 Biuro Rzecznika Praw Dziecka pisze: „działalność budżetowa Rzecznika Praw Dziecka w 2022 roku została zbadana i oceniona pozytywnie przez Najwyższą Izbę Kontroli kierowaną przez Mariana Banasia. Wszystkie wydatki biura kontrolerzy NIK uznali za rzetelne, celowe i prawidłowe.”

Zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych i nauki. Rzecznik chroni dzieci przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. Troszczy się o wszystkie dzieci, szczególnie o dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy. Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych służb, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano.

Adresatami działań Rzecznika są wszystkie organy władzy publicznej (między innymi: Sejm, Prezydent RP, Rada Ministrów, sądy), samorządy terytorialne, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe.

Tomasz Wypych, Redakcja

Fot. RPD Mikołaj Pawlak. Źródło: Twitter

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości