na zdjęciu: fabryka Eko-Okna S.A. w Wodzisławiu Śląskim. fot. PAP/Radek Pietruszka
na zdjęciu: fabryka Eko-Okna S.A. w Wodzisławiu Śląskim. fot. PAP/Radek Pietruszka

Sytuacja na polskim rynku pracy. Nowe dane mogą być zaskoczeniem

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 67
Cały czas rośnie liczba pracujących Polaków. W trzecim kwartale osoby aktywne zawodowo stanowiły prawie 60 proc. ludności w wieku 15-89 lat, a na tysiąc pracujących przypadało 760 bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Coraz więcej Polaków pracuje

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazujące udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. W trzecim kwartale 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 348 tys., z tego 16 873 tys. stanowili pracujący, a 475 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12 372 tys. osób.

W porównaniu z drugim kwartałem 2023 r. liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się o 55 tys., o 0,3 proc., jednak zdecydowanie większy wzrost, bo o 156 tys., (0,9 proc.) odnotowano w stosunku do ubiegłego roku. 

Porównując kwartał do kwartału widać, że współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15-89 lat w porównaniu zwiększył się tylko wśród kobiet, u mężczyzn nie odnotowano zmiany. Jednak w skali roku aktywność zawodowa wzrosła zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Uwzględniając podział według płci, liczba pracujących zwiększyła się w skali kwartału wyłącznie wśród kobiet (wzrost o 52 tys., tj. o 0,7 proc.), wśród mężczyzn odnotowano spadek tej populacji (o 28 tys., tj. o 0,3 proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost liczby pracujących nastąpił z kolei tylko wśród mieszkańców wsi (o 89 tys. osób, tj. o 1,3 proc.), natomiast wśród mieszkańców miast odnotowano spadek (o 66 tys., tj. o 0,7 proc.).


Największy wzrost pracujących w edukacji

Największe wzrosty liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w edukacji (o 40 tys.) oraz w profesjonalnej działalności naukowej i technicznej (o 36 tys.). Największe spadki dotyczyły natomiast liczby pracujących w budownictwie (o 31 tys.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 24 tys.). W porównaniu z ubiegłym rokiem największy wzrost liczby pracujących wystąpił w informacji i komunikacji (o 114 tys.) oraz edukacji (o 99 tys.), zaś największy spadek – wśród pracujących w przetwórstwie przemysłowym (o 84 tys.) oraz w handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (o 63 tys.).

Okazuje się, że na 1 tys. osób pracujących przypadało 761 bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 15-89 lat, to 3 osoby mniej niż w drugim kwartale. Wartość bezrobocia spada wraz ze wzrostem osiągniętego wykształcenia. Największą stopę bezrobocia notuje się u osób z najniższym poziomem wykształcenia. W 3 kwartale 2023 r. 1 442 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie wykonywało w badanym tygodniu, co stanowiło 8,5 proc. ogółu pracujących. Najczęstszymi przyczynami niewykonywania pracy były choroba własna oraz urlop płatny, bezpłatny bądź okolicznościowy – stanowiły one 79,5 proc. wszystkich przyczyn nieobecności.


Liczba osób wykonujących swoją pracę w domu, zwykle lub czasami, wyniosła 2386 tys., co stanowiło 14,1 proc. wszystkich pracujących. W formie pracy zdalnej (nie jest tu uwzględniane miejsce wykonywania pracy) swoje obowiązki zawodowe wykonywało zwykle lub czasami 1 322 tys. osób, tj. 7,8 proc. wszystkich pracujących. 

W 3 kwartale 2023 r. 15 805 tys. (tj. 93,7 proc.) osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1 068 tys. (tj. 6,3 proc.) pracowało w niepełnym wymiarze, a średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wyniosła 40,0 godzin. W ogólnej liczbie pracujących udział pracowników zatrudnionych w firmach lub instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wyniósł 79,8 proc. (13 458 tys. osób), pracujących na własny rachunek – 19,3 proc., a pomagających członków rodzin – 0,9 proc.,. Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (84,9 proc., tj. 11 431 tys.). 

na zdjęciu: fabryka Eko-Okna S.A. w Wodzisławiu Śląskim. fot. PAP/Radek Pietruszka

Tomasz Wypych 

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo