fot. PFF
fot. PFF

PFR pochwalił się świetnymi wynikami. Ponad 3 mld złotych zysku

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Skumulowany wynik finansowy działalności Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) od powstania w 2016 do Q3 2023 r. to łącznie 3,4 mld zł. Składa się na to 1,2 mld zł zysku netto oraz 2,2 mld zł zysku z inwestycji. Średni kapitał zainwestowany to 5,9 mld zł, a średnia stopa zwrotu z kapitału to 7%, co stanowi więcej niż założenia przyjęte w strategii spółki (pomiędzy 4%, a 6%). Tym samym PFR skutecznie realizuje jedną ze swoich podstawowych zasad działania, jaką jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie odpowiedniej stopy zwrotu na inwestycjach.

Efektywne i zyskowne zarządzanie inwestycjami

Działalność inwestycyjna PFR realizowana jest przez profesjonalne zespoły inwestycyjne w oparciu o założenie rentownego wzrostu. W szczególności zakłada: inwestowanie kapitałowe i dłużne w obszarach: infrastruktury, transformacji energetycznej, przemysłu, nowych technologii, samorządów, inwestowanie w fundusze Venture Capital i Private Equity, inwestowanie w obszarze mieszkaniowym oraz inwestowanie na rynku publicznym.

Podstawą działania PFR są inwestycje kapitałowe i dłużne. PFR zainwestował ok. 8 mld zł poprzez PFR Fundusz Inwestycyjny w 36 projektów o wartości ok. 23 mld zł. Inwestycje obejmują m.in. obszar infrastruktury (np. Baltic Hub - numer 1 na Bałtyku czy Trasa Łagiewnicka), nowych technologii (np. OCHK czy WB Electronics), przemysłu (np. PESA), finansów (np. Pekao S.A.), transformacji energetycznej (np. Elemental Holding). To także ok. 5 mld zł zainwestowanych w ramach inwestycji własnych PFR, ponad 450 mln zł środków zainwestowanych w 12 transakcji z Funduszu Inwestycji Samorządowych czy 100 mln euro z Funduszu Ekspansji Zagranicznej zainwestowanych w 8 krajach.

Działalność inwestycyjna Grupy Kapitałowej PFR to także stworzona przez PFR Ventures największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma funduszy finansujących innowacje – 51 inwestycji w fundusze, z których finansowanie uzyskało ponad 600 projektów. Od początku działalności PFR rynek VC wzrósł  10-krotnie, do czego przyczyniła się działalność PFR Ventures.
W ramach inwestycji mieszkaniowych zwiększono podaż mieszkań na polskim rynku poprzez utworzenie Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem o wartości 1,2 mld zł aktywów netto oraz   Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju o wartości 1,9 mld zł aktywów netto.

W obszarze rozwoju inwestycji i rynku kapitałowego w Polsce należy również wspomnieć o wdrożenia przez PFR w pełni prywatnego pracowniczego filara kapitałowego systemu emerytalnego w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych z ponad 4 mln uczestników i blisko 40 mld zł aktywów (łączna wartość aktywów PPK i PPE). PFR TFI pełni w systemie PPK rolę wyznaczonej instytucji finansowej, zarządzając 9 wydzielonymi subfunduszami, o łącznej wartości 86,5 mln zł aktywów netto.


Kluczowe Inwestycje PFR

Spośród 36 projektów inwestycyjnych zrealizowane przez PFR do kluczowych należą:

Baltic Hub

Realizacja inwestycji mającej na celu wzmocnienie pozycji Baltic Hub na Bałtyku oraz umożliwienie wejścia do grona Top 10 największych hubów kontenerowych w Europie. Osiągnięcie pozycji największego terminalu na Morzu Bałtyckim. Budowa nowego terminalu T3 o wartości ~2 mld zł, zwiększającego moce przeładunkowe o 50% (+1,5 mln TEU).

PESA Bydgoszcz

Restrukturyzacja jednego z największych producentów taboru kolejowego w Polsce - poprawienie poziomu EBITDA z -571 mln zł (w 2017 r. przed przejęciem przez PFR) do +120 mln zł (2023). Rozwój spółki i branży kolejowej poprzez rozwój produktów, ekspansję zagraniczną oraz budowę pierwszej na świecie, homologowanej lokomotywy wodorowej w 2023 roku.

Bank Pekao

Zakup, wraz z PZU, łącznie 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł - jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Dzięki tej inwestycji udział rodzimego kapitału w sektorze bankowym zwiększył się do ponad 50% (istotne z punktu widzenia stabilności sektora i zrównoważonego rozwoju). Obecnie, sama wypłacona dywidenda z tej inwestycji dla PFR to już ponad 1,2 mld zł.

WB Electronics

Inwestycja w największą prywatną firmę działającą w sektorze zbrojeniowym w Polsce, pełniącą rolę integratora i producenta złożonych systemów dowodzenia i łączności oraz bezzałogowych systemów powietrznych. Inwestycja ma na celu rozwój nowoczesnego sektora przemysłu zbrojeniowego w Polsce oraz zwiększenie potencjału obronnego kraju.

Elemental Holding

Inwestycja w globalnego gracza (55 spółek w 35 krajach) gospodarki obiegu zamkniętego realizowana wspólnie z Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Głównym celem udzielonego finansowania jest dalszy rozwój organizacji, w tym budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w południowej Polsce, który ma zająć wiodącą pozycję w europejskim recyklingu akumulatorów litowo-jonowych.

Polskie Koleje Linowe

PKL są najstarszym i największym operatorem kolei i wyciągów górskich w Polsce. Są właścicielem siedmiu ośrodków narciarskich w Tatrach i Beskidach. Najbardziej znany z nich to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, a także Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój. PFR jest długoterminowym inwestorem, zainteresowanym rozwojem infrastruktury narciarskiej i turystycznej PKL przy zachowaniu naturalnych walorów środowiskowych regionu i we współpracy z lokalną społecznością.
Ważnym elementem strategii inwestycyjnej PFR było utworzenie w 2019 roku programu Green Hub, którego celem jest finansowanie projektów w obszarze transformacji energetycznej, OZE i nowych technologii. Obecnie zainwestowano 860 mln zł w projekty biogazowe, PV i wiatrowe o łącznej wartości 3,1 mld zł i mocy 800 MW.

Rola PFR w budowie systemu instytucji rozwoju

Powołanie w maju 2016 roku Polskiego Funduszu Rozwoju było krokiem milowym w tworzeniu silnego i nowoczesnego systemu instytucji rozwoju w Polsce, niezbędnego do realizacji skutecznej polityki gospodarczej kraju. Pod swoimi skrzydłami integrował działalność instytucji rozwoju wszechstronnie wspierających rozwój polskiej gospodarki.
Zgodnie z założeniami ustawy o systemie instytucji rozwoju z dnia 4 lipca 2019 r., działają one w ramach federacji polskich instytucji rozwojowych pod marką Grupa PFR. Grupę tworzą następujące instytucje: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Informacja o produktach instytucji rozwoju jest dostępna w jednym miejscu – w serwisie internetowym Grupy PFR – www.pfr.pl, wspieranym przez doradców centrum informacyjnego.

Aktywność PFR w pierwszym okresie działalności skupiła się na działalności inwestycyjnej, finansowaniu innowacji, działalności prorozwojowej oraz strategicznych projektach, w szczególności PPK. Skuteczność PFR okazała się szczególnie ważna w czasie pandemii i szoków gospodarczych lat 2020-2023, kiedy stworzyła największy w historii program wsparcia gospodarki w postaci Tarczy Finansowej PFR, który chronił 354 tysiące przedsiębiorstw i 3,2 mln miejsc pracy.
Nowe prowadzone przez PFR programy prorozwojowe to budowa Centralnej Informacji Emerytalnej oraz prefinansowanie KPO.

MB

Fot. PFR. Źródło:

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka