fot. Canva
fot. Canva

Prognozy dla gospodarki są dobre. Polacy zaczynają chętniej wydawać pieniądze

Redakcja Redakcja Finanse Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
Nastroje wśród polskich klientów poprawiają się, a razem z tym rośnie chęć do chęć ponoszenia większych wydatków na dobra trwałe.

Ponad połowa gospodarstw domowych ma nadwyżki finansowe

Takie wnioski z najnowszej edycji badania „Sytuacja na rynku consumer finance”. Opracowuje je co kwartał Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Efektem badań są m.in. wskaźniki: Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF) oraz Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ). Oto podsumowanie najnowszych wyników.

Z danych wynika, że 57 proc. respondentów ma nadwyżki finansowe. Deklarują oni, że są w stanie odkładać pieniądze z bieżących dochodów. Przed rokiem odsetek podobnych odpowiedzi nie przekraczał 45 proc.  Ubywa również osób, które spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy - negatywne prognozy deklaruje jedna trzecia ankietowanych, podczas gdy przed rokiem pesymiści stanowili 62 proc. respondentów.


Widać większą skłonność do ponoszenia wydatków na dobra trwałe

- Zaobserwowana poprawa oceny sytuacji gospodarczej i finansowej może wynikać przede wszystkim z lepszych danych makroekonomicznych i prognoz, które docierają do konsumentów. Warto zwrócić uwagę na to, że część ekonomistów w tym roku spodziewa się wzrostu PKB w Polsce nawet do 4 proc. - wskazuje dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania.

Wraz ze wzrostem optymizmu konsumentów w górę poszła również ich skłonność do ponoszenia wydatków na dobra trwałe. Jest ona w wyraźnym trendzie wzrostowym: 52,7 proc. respondentów deklaruje chęć wydania pieniędzy na dobra trwałe, podczas gdy przed rokiem ich odsetek sięgnął 41,9 proc. Ankietowani chętniej zapowiadają zakupy mieszkań lub domów, a także wydatki remontowe. 14,6 proc. wskazało, że inwestycja w mieszkanie lub dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest w ich przypadku możliwa (10,8 proc. w IV kw. 2022 r.). Z kolei remont zapowiada 28 proc. respondentów (22,2 proc. w IV kw. 2022 r.).
Przynajmniej częściowe sfinansowanie zakupu mieszkania lub domu kredytem planuje 81,2 proc. osób, które zadeklarowały prawdopodobieństwo takiej inwestycji.


Przybywa osób, które nie mają problemów ze spłatą zobowiązań

Dane pokazują także, że poprawia się również sytuacja Polaków w zakresie regulowania swoich zobowiązań finansowych. Ich bezproblemową obsługę, a więc terminowe płatności, deklaruje 68,6 proc. respondentów. Warto przypomnieć, że w okresie pandemii ze spłatą zobowiązań bez problemu radziło sobie 66 proc. osób, a w okresie rekordowo wysokiej inflacji i stóp procentowych - 64 proc. Z małymi problemami w bieżącej obsłudze zobowiązań zmaga się obecnie co czwarte gospodarstwo domowe, na duże problemy wskazuje 7,2 proc. ankietowanych.

- Jeżeli chodzi o prognozy dotyczące terminowej spłaty zobowiązań, to w tym przypadku również dominuje grupa gospodarstw domowych, które nie spodziewają się problemów. Jednak charakterystyczna dla naszego badania jest większa ostrożność respondentów. Dlatego odsetek odpowiedzi wskazujących na bezproblemową obsługę zobowiązań w kolejnych miesiącach jest niższy i tym razem wyniósł 54,4 proc. W czwartym kwartale 2023 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) wyniosła 100 pkt. (wzrost o 3 proc.). Wskaźnik jest w trendzie wzrostowym od pięciu kwartałów. Z kolei Barometr Obsługi Zobowiązań w IV kw. 2023 r. wyniósł 97,1 pkt. Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym jest stabilna, a udział kredytów zagrożonych wyniósł na koniec listopada 2023 r. 8,2 proc. - podsumowuje dr Sławomir Dudek.

Tomasz Wypych

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka