fot. Canva
fot. Canva

Zmiana przepisów dotyczących wystawiania recept i zleceń. Nowa pieczątka lekarska

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 7
Każdy, kto przynajmniej raz był u lekarza wie, że bez lekarskiej pieczątki wystawione przez niego dokumenty prawnie są nieważne. Warto więc wiedzieć, że właśnie zmienia się wzór lekarskiego „stempla”. Będzie na niej nazwa uczelni, którą skończył lekarz.

Aktualizacja pieczątki medycznej

Pieczątka jest znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej lub prawnej, stanowi świadectwo jej wiarygodności i nadaje moc prawną dokumentom i pismom. Polskie prawo nie nakłada obowiązku posiadania pieczątki przez firmy, określa tylko warunki posiadania jej i używania przez organy państwowe. Są jednak zawody od przedstawicieli, których wymaga się posiadania pieczątki. To właśnie lekarze, ale także lekarze weterynarii, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni i farmaceuci.

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Nowe przepisy mają na celu uwzględnienie nowych technologii i standardów, które obecnie są stosowane w informatyzacji medycyny, w tym te dotyczące dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept i zleceń.


- Głównym zamierzeniem zmian jest gwarancja spójności i kompletności danych medycznych oraz wygodnej i efektywnej pracy lekarzy w systemach informatycznych. Ponadto, nowe przepisy mają na celu zapewnienie ochrony danych pacjentów oraz ułatwienie komunikacji między lekarzami oraz innymi jednostkami medycznymi. W ramach aktualizacji wzięliśmy pod uwagę obowiązujące przepisy prawne i wymogi dotyczące dokumentacji medycznej oraz bezpiecznego i prawidłowego wystawiania recept i zleceń. Chcemy, aby nowa treść pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego była adekwatna do współczesnych standardów oraz potrzeb lekarzy i lekarzy dentystów – wyjaśnia Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Co znajduje się na pieczątce lekarskiej

Pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego zawiera następujące dane: imię lub imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”) i oczywiście numer prawa wykonywania zawodu.

Pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego może ponadto zawierać następujące dane posiadany tytuł i stopień naukowy, posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nazwę uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom, numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym, adres miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej.

Lekarz lub lekarz dentysta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma prawo posługiwać się na pieczątce lub nadruku wykonywanym z systemu komputerowego także oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego skrótem.
Uchwała NRL nie znajduje zastosowania, gdy odrębne przepisy przewidują stosowanie przez lekarza lub lekarza dentystę pieczątki o określonej przez te przepisy treści.


Co grozi za podrobienie pieczątki

Za sfałszowanie pieczątki zgodnie z kodeksem karnym, artykuł 270 grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. A podrobienie lub przerobienie dokumentu za pomocą sfałszowanej pieczątki, a także użycie takiego dokumentu jest przestępstwem publiczno-skargowym oraz ściganym z urzędu bezwarunkowo. Oznacza to, że nie jest konieczne złożenie wniosku o ściganie.

Tomasz Wypych

Zdjęcie: Zmienia się wzór pieczątki lekarskiej, fot. Canva

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo