Wojewódzki Szpital Specjalistyczny kolejka po usługi medyczne PAP/Wojciech Pacewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny kolejka po usługi medyczne PAP/Wojciech Pacewicz

Ustawa potrzebna na wczoraj. Liczba chorych rośnie dramatycznie

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 30
W Polsce coraz więcej pacjentów choruje na na nowotwory. Tymczasem rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej skierowano dopiero do sejmowej Komisji Zdrowia.

Coraz więcej pacjentów choruje na na nowotwory

W styczniu 2024 roku wystawiono 33 704 - tyle kart Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), czyli o 14 proc. albo inaczej 4 tys. więcej kart niż przed rokiem. Karta (DiLO) jest elementem Pakietu Onkologicznego, wprowadzonego w 2015 roku. Dzięki niej pacjent z podejrzeniem nowotworu wchodzi na szybką ścieżkę szybkiej diagnostyki i leczenia raka.

W Polsce, co roku liczba chorych na nowotwory, a tym samym wystawianych kart rośnie. W 2023 roku wydano ich 362 641 o 12 proc. więcej niż w 2022, kiedy było ich 324 703. W porównaniu do 2021, liczba wystawionych kart zwiększyła się natomiast o 22 proc.

Dokładnie 44 proc. kart wydanych było przez lekarzy specjalistów (14 697), 37 proc. przez lekarzy POZ (12 318), a pozostałe 20 proc. wystawiono w szpitalach (6 689).


Opóźnienia w diagnozach

W styczniu 2024 roku 56 proc. diagnoz wstępnych było wydanych w terminie, to niestety o 4 proc.. mniej niż w tym samym miesiącu 2023 roku i o 6 proc.. w porównaniu ze styczniem 2022 roku. W przypadku diagnostyki pogłębionej, to tylko 65 proc. wszystkich czynności w ramach tego etapu było wykonanych w terminie. O 3 proc.. mniej niż w styczniu 2023 roku i o 4 proc. mniej niż w tym samym miesiącu 2022 roku.

Największe problemy z wydawaniem diagnozy wstępnej w terminie miały województwa kujawsko - pomorskie, łódzkie i świętokrzyskie. Natomiast najbardziej terminowe były województwa podlaskie, opolskie i warmińsko - mazurskie.

Najwięcej przypadków przekroczenia terminów wydawania diagnoz pogłębionych odnotowano w styczniu 2024 roku w województwach kujawsko - pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Natomiast najbardziej terminowe były województwa podkarpackie, warmińsko - mazurskie i opolskie.

Tymczasem rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, dotyczący przesunięcia do 1 kwietnia 2025 r. terminu przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej, skierowano w środę do sejmowej Komisji Zdrowia. Poprawkę zgłosił klub PiS.


Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), podmioty wchodzące w jej skład powinny przekazywać dane o sprawowanej opiece onkologicznej od momentu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do KSO, tj. od dnia 1 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Zdrowia podkreśla jednak, że konieczne jest przesunięcie tego terminu na dzień 1 kwietnia 2025 r. z uwagi na brak gotowości technicznej do wdrożenia tego rozwiązania po stronie podmiotów wchodzących w skład KSO.

Podczas sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej minister zdrowia Izabela Leszczyna zauważyła, że z prośbą o nowelizację ustawy zwróciła się do resortu zdrowia powołana w ubiegłym roku Krajowa Rada Onkologiczna. 

- To oni piszą, że trzeba znowelizować ustawę. A jeśli mamy ją znowelizować - nie możemy wprowadzić KSO w kwietniu - podkreśliła minister Izabela Leszczyna. - Będę nad ustawa pracowała z Krajową Radą Onkologiczną. Musimy naprawić rzeczy, które umknęły uwadze i nie są dobre.

Nowelizacja potrzebna jak najszybciej

Przypomnijmy, że nowelizacja jest konieczna, bo ustawa w stanie obecnym wyklucza 259 szpitali z opłat za finansowanie leczenia onkologicznego przez co praktycznie z dnia dzień 7,5 tys. pacjentów straci możliwość leczenia onkologicznego. Projekt wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r. , co pozwoli NFZ na weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej )KSO). Zmiana terminu da podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Projekt przewiduje przesunięcia terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej z 1 kwietnia 2024 r. na 1 kwietnia 2025 r.

Nowelizacja zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcie odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

na zdjęciu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, kolejka po usługi medyczne PAP/Wojciech Pacewicz

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości