Kobiety lepiej inwestują od mężczyzn. Eksperci wskazują na ważny powód

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Kobiety lepiej inwestują niż mężczyźni. Nie mają wyjścia, bo żyją dłużej niż ich partnerzy i budżetu musi im wystarczyć na więcej lat.

Nie od dzisiaj wiadomo, że wprawdzie „słaba płeć, a jednak najsilniejsza”. Teraz okazało się, że kobiety osiągają o prawie 2 proc. wyższe stopy zwrotu w inwestowaniu niż mężczyźni, a 9 proc. pań uważa, że może radzić sobie w środowisku inwestycyjnym lepiej niż panowie

Takie dane przynosi raport „Kobiety w świecie inwestycji" przygotowany przez renomowaną firmę UBS. UBS to szwajcarskie konsorcjum finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. To największa i najbardziej ceniona ceniona firma zajmująca się bankowością prywatną, inwestycyjną i instytucjonalną. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998 roku.  


Kobiety są bardziej rozważne 

Zgodnie z raportem kluczową różnicą w tym, jak kobiety inwestują, w porównaniu z mężczyznami, jest zarządzanie swoimi środkami w ramach inwestycji. Ekspertki UBS wskazały, że kobiety do inwestowania podchodzą rozważnie – mniej chętnie niż mężczyźni podejmują ryzyko i ostrożniej wybierają spółki, w które zainwestują. Jednocześnie nie znaczy to, że nie podejmują ryzyka – w raporcie zwrócono uwagę na badania, które wykazują, że kobiety dogłębnie analizują kluczowe czynniki wpływające na ceny aktywów. Często zwiększają ekspozycję na ryzykowne inwestycje, jednak dopiero wtedy, gdy dogłębnie zrozumieją, jak mogą się one przełożyć na osiągnięcie ich celów - wyjaśniono w raporcie.

W raporcie oceniono, że m.in. matematyczne podejście do inwestycji sprawia, iż kobiety z reguły osiągają lepsze stopy zwrotu niż mężczyźni – różnica wynosi prawie 2 proc. Jednocześnie tylko 9 proc. z nich uważa, że może radzić sobie w środowisku inwestycyjnym lepiej niż mężczyźni.  


Mniejsze ryzyko 

Innym czynnikiem, który odgrywa istotną rolę w wynikach kobiet, jeśli chodzi o handel akcjami na giełdzie, jest niższa częstotliwość zawieranych przez nie transakcji, co przekłada się na niższe koszty. Kobiety kupują i sprzedają o połowę rzadziej niż mężczyźni. Tu również pewną rolę odgrywa nastawienie kobiet na działanie zgodnie z planem; kobiety rzadziej niż mężczyźni sprzedają, kiedy akcje zniżkują. Nawet podczas szeroko zakrojonych spadków na giełdzie są o ok. 25 proc. mniej skłonne do wycofania się z inwestycji .

Wskazano również, że kobiety częściej niż mężczyźni obawiają się, że emerytura i oszczędności wystarczą im na utrzymanie obecnego poziomu życia po zakończeniu kariery. W 2023 r. odpowiedziało tak 33 proc. pytanych kobiet, w porównaniu z 21 proc. badanych mężczyzn. Według autorek raportu wynika to z tego, że kobiety rzadziej awansują na stanowiska kierownicze (38 proc. w porównaniu z 62 proc. w przypadku mężczyzn), a przy tym zdecydowanie częściej pracują na pół etatu (31 proc. a 9 proc.) - także dlatego, że muszą zająć się nieodpłatnymi obowiązkami. W raporcie podano przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie kobiety spędzają aż 37 proc. więcej czasu na zajmowaniu się domem i członkami rodziny niż mężczyźni.

W publikacji zwrócono uwagę, że ze statystykami tymi łączy się fakt, iż kobiety w krajach OECD zarabiają o 26 proc. mniej niż mężczyźni. Krajem z największą luką płac jest Japonia (47,5 proc. różnicy), natomiast w Estonii różnica ta wynosi niewiele ponad 3 proc. Polska, z luką na poziomie ok. 25 proc., plasuje się na 12. miejscu wśród 34 krajów zrzeszonych w organizacji.

Autorzy analizy zauważyli również, że oszczędności kobiet na emeryturze na całym świecie są na poziomie o 26 proc. niższym, niż w przypadku mężczyzn. Związane jest to z tym, że 61 proc. kobiet przechodzi na emeryturę wcześniej niż planowały (w porównaniu z 50 proc. mężczyzn). Głównym powodem są problemy ze zdrowiem. Jednocześnie, jak zauważono, kobiety żyją dłużej od mężczyzn, światowe statystyki pokazują, że ta różnica wynosi średnio 5 lat. To znaczy, że muszą planować w dłuższej perspektywie, a przy tym problemy ze zdrowiem sprawiają, że aby pokryć rachunki za opiekę zdrowotną w późniejszych latach życia, potrzebują prawie 20 proc. więcej oszczędności niż mężczyźni.  


Fot. giełda/Pixabay 

Tomasz Wypych


Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka