Premier Donald Tusk. Fot. PAP/Albert Zawada
Premier Donald Tusk. Fot. PAP/Albert Zawada

Wszyscy Polacy dostaną po kieszeni. Rząd chce odblokować ważne opłaty

Redakcja Redakcja Pieniądze Obserwuj temat Obserwuj notkę 158
Wysokość taryf za wodę i ścieki ponownie będą zatwierdzać rady gmin. Rząd w ten sposób wraca do zasad, które obowiązywały przed reformą wprowadzoną przez PiS. "Dzięki temu samorządy będą mogły podnieść stawki za wodę i ścieki, o co w Wodach Polskich zabiegały od lat" - wskazuje portal Money.pl.

Rady gmin będą ustalać wysokość taryf za wodę i ścieki 

Powrót do rad gmin wyłącznej kompetencji do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki przewidują założenia do zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz Prawa wodnego, przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Jak wynika z założeń, opublikowanych w poniedziałek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projektowana zmiana przewiduje częściowy powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


MI zakłada, że nowe przepisy ponownie przypiszą radzie gminy wyłącznej kompetencji do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki.

Nowe przepisy mają być oparte na rozwiązaniach sprzed wejścia w życie ustawy z 2017 r. Taryfy mają być zatwierdzane w drodze uchwały rady gminy. PGW Wody Polskie będą miały natomiast kompetencje do ingerencji w proces zatwierdzania taryf, tylko jeżeli będą one ustalane na poziomie znacznie wyższym od średniego w danym regionie wodnym. Ma to zapewnić ustawową ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Projekt przyjęty jeszcze w tym roku 

Jeżeli projekt taryfy zakładać będzie wzrost cen i stawek opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków lub zaopatrzenia w wodę o co najmniej 15 proc. ponad średnią stawek taryfy w danym regionie wodnym obowiązującej w roku poprzednim, wtedy wymagane będzie uzyskanie stanowiska organu regulacyjnego, czyli PGW Wody Polskie.

Wysokość cen i stawek opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę dla każdego regionu wodnego obowiązującej w roku poprzednim ogłaszać będzie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku.

Wody Polskie będą analizować projekt taryfy wraz z uzasadnieniem pod względem zgodności z ustawą, a także pod kątem zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności, oraz weryfikować koszty związane ze świadczeniem usług. Zniesiona ma zostać opłata za zatwierdzenie taryfy.

Money.pl podkreśla, że gminy od lat zabiegały w Wodach Polskich o możliwość podniesienia opłat za ścieki i wodę.

Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że odpowiedni projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2024 r.

MP

Premier Donald Tusk. Fot. PAP/Albert Zawada

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka