Fot. Pieniądze. Źródło: Pixabay.com
Fot. Pieniądze. Źródło: Pixabay.com

Dodatkowe setki złotych dla emerytów. Wystarczy spełnić jeden warunek

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czeka na emerytów i rencistów dodatek w wysokości 324,39 złotych. Mowa w tym przypadku o świadczeniu pielęgnacyjnym, który należy się wszystkim po ukończeniu 75. roku życia. Pieniądze można otrzymać wcześniej, jednak należy spełnić jeden warunek.

Dodatek pielęgnacyjny od ZUS

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem comiesięcznym, wypłacanym łącznie z emeryturą lub rentą. Jest to pomoc ze strony państwa w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów, które wynikają z niezdolności lub ograniczonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania osoby, której wypłaca się dodatek. 

Od 1 marca 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 324,39 zł. Aby go otrzymać, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Nie muszą tego robić jedynie seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia. W tym przypadku pieniądze przyznawane są z urzędu.

ZUS stawia wymagania 

Osoby poniżej 75. roku życia muszą spełniać drugi z warunków: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Tutaj należy jednak złożyć wniosek i zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) oraz wskazać w nim, że nie jest się zdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze, należy być również uprawnionym do świadczeń emerytalno-rentowych. 


Warto podkreślić, że tak samo, jak w przypadku emerytur i rent, dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji. Nie wszyscy uprawnieni mogą jednak dostać dodatek. ZUS nie wypłaci pieniędzy osobie uprawnionej, jeśli przebywa ona dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. 

Świadczenia dla niepełnosprawnych 

Dodatek pielęgnacyjny często mylony jest ze świadczeniem dla osób z niepełnosprawnościami, który wszedł w życie 1 stycznia 2024 r. Aby je otrzymać, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który punktowo określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna do ZUS złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. 

Od wejścia nowego dodatku, do ZUS wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające. Do tej pory rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł.

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1780,96 zł). W zależności od poziomu potrzeby wsparcia będzie to: 95–100 pkt. – 220 proc. renty socjalnej; 90–94 pkt. – 180 proc. renty; 85–89 pkt. – 120 proc. renty; 80–84 pkt. – 80 proc. renty; 75–79 pkt. – 60 proc. renty i 70–74 pkt. – 40 proc. renty socjalnej.

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby mające status osoby z niepełnosprawnością, potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu, wydanego przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS; orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia.

MP

Fot. Pieniądze. Źródło: Pixabay.com

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj6 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo