Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej się zadłużają. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej się zadłużają. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Polskie firmy na potęgę biorą kredyty. Ale nie na rozwój

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 16
Na tych firmach opiera się polska gospodarka. Tymczasem zaciągają one coraz więcej kredytów. Najbardziej niepokoi, że często to kredyty nie na rozwój biznesu, a na przetrwanie.

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej się zadłużają

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa stanowi przeważającą większość firm w Polsce – 99,8 proc.. Wśród nich najliczniejszą grupą (97,0 proc.) są mikroprzedsiębiorstwa. I to właśnie one coraz częściej się zadłużają.

W kwietniu 2024 r., w porównaniu do kwietnia 2023 r. (najnowsze dostępne dane) , banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (o 6 proc.) i na wyższą wartość (o 6,5proc.). Niepokojące jest to, że banki udzieliły mniej kredytów inwestycyjnych (o 30,0 proc.) i kredytów w rachunku bieżącym (o 13,0 proc.), natomiast więcej o (+12,5 proc.) kredytów obrotowych. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę roczną odnotowały dwa spośród trzech głównych rodzajów kredytów: inwestycyjne (+35,1 proc.) oraz obrotowe (+6,8 proc.). Natomiast spadek wartości sprzedaży nastąpił w kredytach w rachunku bieżącym (mniej o 11,0 proc.). Wzrost wartości nie zmienia tego, że coraz mniej firm bierze pożyczki na rozwój. Decydują się na to tylko te najsilniejsze.


Polskie firmy pożyczają po to by funkcjonować

Reszta pożycza coraz więcej po prostu po to by funkcjonować. W pierwszych czterech miesiącach 2024 r. banki udzieliły więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+3,1 proc.) i na wyższą kwotę (+4,0 proc.). Dodatnią dynamikę w tym okresie zarówno w ujęciu liczbowym (+5,0 proc.) jak i wartościowym (3,8 proc.) odnotowały jedynie kredyty obrotowe, używane do bieżącego prowadzenia firmy np. na zakup materiałów. Natomiast zarówno kredyty inwestycyjne, jak i w rachunku bieżącym, odnotowały ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym: odpowiednio (-22,2 proc.) oraz (-10,1 proc,).

Na 13,4 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br., 6,4 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48 proc.) i 3,1 tys. handlowe (23 proc.). Z całkowitej kwoty 2,054 mld zł, banki udzieliły 742 mln zł (36,1 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 576 mln zł (28,0 proc.) kredytów firmom z sektora handlu.

W kwietniu 2024 r. dodatnia dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania handlu (+8,8 proc.), a także usług (+7,9 proc.). W ujęciu wartościowym w kwietniu 2024 r. w porównaniu do kwietnia 2023 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm usługowych (+17,6 proc.). Mniejsze wzrosty odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (+8,6 proc.). Spadła wartość kredytów udzielonych firmom budowlanym (-6,5 proc.) oraz produkcyjnym (-3,0 proc.).


Nie tylko przedsiębiorcy zaciągają coraz więcej kredytów

Nie tylko przedsiębiorcy zaciągają coraz więcej kredytów. Popyt na nie rośnie nieprzerwanie od początku roku wśród klientów indywidualnych. W kwietniu 2024 r., w porównaniu do kwietnia 2023 r., banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów kredytów i na wyższą wartość. W ujęciu liczbowym przyznanych zostało więcej kredytów ratalnych (+87,1 proc.), kredytów mieszkaniowych (+66,8 proc.), gotówkowych (+25,6 proc.) oraz wydano więcej kart kredytowych (+6,7 proc.). Banki i SKOK-i przyznały na wyższą wartość kredytów mieszkaniowych (+93,2 proc.), gotówkowych (+42,1 proc.), ratalnych (+33,3 proc.) oraz limitów na kartach kredytowych (+16,9 proc.).

Od stycznia do kwietnia banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych (+150,3 proc.), ratalnych o (+94,5 proc.), gotówkowych (14,4 proc.) i wydały więcej kart kredytowych (+0,9 proc.). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły o (+204,4 proc.) wyższą wartość kredytów mieszkaniowych, o (34,9 proc.) wyższą wartość kredytów ratalnych, o (+26,3 proc.) kredytów gotówkowych oraz o (+10,6 proc.) wyższą wartość limitów na karcie kredytowej.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej się zadłużają. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka