112 obserwujących
6015 notek
14730k odsłon
4604 odsłony

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować poza miejscem zameldowania

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców najlepiej złożyć do 15 października.
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców najlepiej złożyć do 15 października.
Wykop Skomentuj16

Zamieszkanie poza miejscem zameldowania nie przekreśla udziału w głosowaniu podczas wyborów samorządowych. Jeśli chcesz głosować w tej gminie, w której mieszkasz — złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Jak to zrobić?

W wyborach samorządowych wyborcy będą mogli głosować jedynie na terenie swojego okręgu wyborczego - nie ma możliwości, tak jak np. w wyborach prezydenckich, otrzymania zaświadczenia o prawie głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju i za granicą, nie ma też możliwości głosowania w miejscu pobytu czasowego.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć każdy, kto spełnia następujące warunki:

 • ma ukończone 18 lat
 • ma czynne prawa wyborcze (nieodebrane mu prawomocnym wyrokiem)
 • zamieszkuje na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany
 • jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej, ale stale przebywa w Polsce

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Profil zaufany zakładamy na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Procedura krok po kroku:

 • Kliknij przycisk Wpisz się do rejestru wyborców.
 • Zaloguj się na swój profil zaufany.
 • Wybierz obywatelstwo.
 • Zaadresuj wniosek — wybierz urząd gminy, w której chcesz głosować.
 • Podaj dane dokumentu tożsamości — dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.
 • Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod podanym adresem.
 • Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 • Czekaj na odpowiedź z urzędu (decyzję urząd podejmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku).

  Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w urzędzie

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców osobiście i na papierze, musisz udać się do wybranego urzędu gminy, w której zamieszkujesz. Pamiętaj, aby zrobić to najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

Procedura krok po kroku:

Uwaga: urzędnik może poprosić cię o pokazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że mieszkasz w tej gminie. Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz.

 • Czekaj na odpowiedź z urzędu. Decyzję o wpisaniu (lub odmowie wpisania) do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Uwaga: urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców — jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Głosowanie korespondencyjne

W wyborach samorządowych korespondencyjnie mogą zagłosować tylko osoby niepełnosprawne. Dziś upływa termin zgłoszenia zamiaru głosowania w ten sposób. Można to zrobić w urzędzie lub przez internet z użyciem Profilu Zaufanego poprzez stronę Obywatel.gov.pl. Do elektronicznego wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania, a jeśli są zameldowani w innym miejscu, mogą skorzystać z tej samej procedury, która obowiązuje pozostałych obywateli.

Głosowanie przez pełnomocnika

W wyborach samorządowych przez pełnomocnika mogą zagłosować tylko osoby niepełnosprawne oraz seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Wniosek o głosowanie przez osobę upoważnioną można zgłosić do piątku 12 października. W tym celu wyborca musi się udać do urzędu gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców i tam złożyć wniosek upoważniający do sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 26 października.

Wybory samorządowe 2018 - termin

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

źródło: obywatel.gov.pl, PAP

ja

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.

Wykop Skomentuj16
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka