162 obserwujących
8926 notek
23603k odsłony
3585 odsłon

Ustawa o KNF. Banki komercyjne i spółdzielcze będą przejmowane „za złotówkę”?

Przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki (L) i zastępca przewodniczącego Tadeusz Romańczuk (P). Fot. PAP/Jakub Kamiński
Przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki (L) i zastępca przewodniczącego Tadeusz Romańczuk (P). Fot. PAP/Jakub Kamiński
Wykop Skomentuj172

Senacka Komisja Budżetu i Finansów przyjęła ustawę o wzmocnieniu nadzoru i ochrony inwestorów na rynku finansowym. Przeszła też poprawka o przejmowaniu banków, które znalazły się w finansowych kłopotach. 

Wniosek o odrzucenie ustawy zgłosił senator Kazimierz Kleina (PO), nie zyskał on jednak poparcia komisji. Senator zgłosił też poprawki, które nie były głosowane, gdyż wcześniej komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Senatorowie PO zapowiedzieli więc, że zgłoszą poprawki podczas dalszych prac w Senacie - m.in. dotyczące wykreślenia najbardziej kontrowersyjnego artykułu ustawy, umożliwiającego przejmowanie banków znajdujących się w kłopotach przez inne banki. Debata na ten temat ma się obyć w Senacie 21 listopada. 

Polecamy: Chrzanowski, szef KNF, chciał łapówki od Czarneckiego, właściciela Getin Noble Bank?

W ocenie opozycji artykuł ten ma najprawdopodobniej związek z zarzutami korupcyjnymi, jakie pod adresem b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego wysunął Leszek Czarnecki w związku z ich nagraną i opublikowaną przez „Gazetę Wyborczą” rozmową z marca 2018 roku. To właśnie tym parlamentarzyści PO uzasadniali wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad komisji i wstrzymanie w Senacie prac nad ustawą. Wniosek został przez większość komisji odrzucony.

image
Kazimierz Kleina (L). Fot. PAP/Jakub Kamiński
W Sejmie „wprowadzono przepisy, na podstawie których możliwe będzie przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki znajdujące się w lepszej kondycji, z możliwością wsparcia tego procesu przez środki z BFG” - wyjaśniał wiceminister finansów Piotr Nowak. Dodał, że przejęcia będą realizowane decyzją KNF za zgodą banku przejmującego. 

Podkreślał, że przepisy analogiczne funkcjonowały w latach 1997-2016, a zostały uchylone w wyniku implementacji unijnej dyrektywy BRR. – Okazało się, że w związku z sytuacją na rynku, szczególnie na rynku banków spółdzielczych, zasadne jest przywrócenie także tych istniejących wcześniej przepisów, które stanowiłby uzupełnienie istniejącego katalogu instrumentów restrukturyzacyjnych – przekonywał Nowak. Zauważył, że przepisy zawarte w poprawce były znane od dawna i podlegały konsultacjom. Nikt do nich nie zgłaszał też uwag.

Zobacz: Szef KNF Marek Chrzanowski podał się do dymisji

Biorący udział w posiedzeniu komisji prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal zwrócił uwagę, że zawarte w ustawie o wzmocnieniu nadzoru rozwiązanie dotyczące przejmowania banków sprawdziło się w przypadku SKOK-ów. Dodał, że skorzystanie z niego rekomenduje np. Bank Światowy. – To rozwiązanie jest wykorzystywane w procesie restrukturyzacji SKOK-ów i zostało bardzo dobrze ocenione w kontekście także banków mniejszych – powiedział prezes BFG.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie szeregu ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym 9 listopada br. Szereg poprawek do projektowanej ustawy, w tym poprawkę o możliwości przejmowania banków , zgłosił PiS podczas drugiego czytania. Zostały one przyjęte przez Sejm.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym ma na celu, w myśl uzasadnienia, „wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem”. W ustawie są zmiany, dotyczące składu KNF i organizacji obsługującego komisję urzędu, zakładające stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz dotyczące obligacji.

image
Posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Fot. PAP/Jakub Kamiński

Ustawa zakłada, że skład Komisji zostanie rozszerzony o przedstawiciela premiera, ministra-koordynatora służb specjalnych, a także prezesów UOKiK i BFG.

W myśl ustawy Urząd KNF stanie się państwową osobą prawną. Zmianie ulegnie też sposób finansowania KNF i UKNF, dzięki czemu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. KNF i UKNF będą bowiem finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa.

Czytaj: Afera KNF - nie ma kartki ze słynnym jednym procentem. Chrzanowski będzie się bronił

Dokument ustanawia również ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innymi organami, tj. ABW, CBA, KAS, Policją i UOKiK. Wprowadza możliwość wydłużenia kontroli KNF z 6 miesięcy do roku oraz wydłużenie możliwości blokowania rachunku z 48 do 72 godzin.

Ustawa przewiduje także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Za nadzór i wyznaczanie kierunków działania Funduszu odpowiedzialna będzie działająca przy nim Rada Edukacji Finansowej, składająca się z przedstawicieli instytucji państwowych mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo rynku finansowego oraz edukację.

Środkami Funduszu, w myśl jednej z przyjętych poprawek, ma dysponować Rzecznik Finansowy na wniosek Rady Edukacji Finansowej.

Do Funduszu mają trafiać środki pochodzące z kar administracyjnych nałożonych przez KNF i Rzecznika Finansowego.

Ustawa zakłada wprowadzenie „obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego, czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu”.


Źródło: PAP

KW

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła. 

Wykop Skomentuj172
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka