Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
175 notek
119k odsłon
  845   0

Demokracja –nie ma uprawnień do naprawienia niezawisłych zbrodni

 

Demokracja – nikt nie ma uprawnień (albo woli) do naprawienia niezawisłych zbrodni. Kto polskich dżihadystów powstrzyma?

Uprawomocniliście własne przekręty, prezesi sądów i prokuratur się zapowietrzyli. Nie dokonacie egzekucji chytrze, przestępstwa z art. 231 § 1 kk (z naruszeniem art. 2, 32 i 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) są jawne. 

*

Jaja jak berety

Złożyłem zażalenie do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze na postanowienie o odmowie śledztwa ws przestępstwa poświadczenia nieprawdy w wyroku II K 467/07 popełnionego przez Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza. Na końcu wniosłem o wyłączenie jeleniogórskich Prokuratur z tych spraw. Nie dość, że nie przekazali tego do wyższej instancji to sugerują, że parodii prawa (przyp. wł.) dokonał niemocny asesor – choć w aktach i wyroku fikcji art. 212 § 2 kk figuruje Sędzia. Zamienili rzekomy zarzut z art. 271 § 1 kk na przekroczenie uprawnień z art. 231 § 1 kk. W zażaleniu stwierdziłem, że młody Prokurator jest przestępcą. Puścili to do źródła zaniedbań, czyli Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Wykidajła Prokuratora Generalnego wszelkie skargi nie rozpatrują merytorycznie tylko też spuszczają na dół do Jeleniej Góry. Myślę, że powinien to rozpatrzyć Jarosław Staszkiewicz. Decyzja będzie taka sama. Takiego burdelu w polskim wymiarze niesprawiedliwości nie było nawet za Stalina. Właśnie otrzymałem legitymację z Amnesty International. Może pozwolą mi ją zatrzymać w pierdlu jak się zbrodniarze nie naprawią.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra 

*

Jelenia Góra, dnia 20 października 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

Ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra   

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Wydział II Karny Al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej Ul. Matejki 17

58-500 Jelenia Góra 

sygn. akt. 1 Ds. 469/2014

RSD-1201/2014 

Zażalenie

na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z dnia 01.07.2014 r. zatwierdzające postanowienie Policji z dnia 24.06.2014 r., które uprawomocniło się w dniu 27.06.2014 r.(?) i nie zostało skarżącemu wysłane. Brak dowodu doręczenia w księgach In Post. Ponieważ skarżący twierdzi że przywrócono mu dnia 09.10.2014 r. (doręczono 13.10.2014 r.) termin do złożenia zażalenia, uznać należy że takowe zażalenie zostaje wniesione skutecznie we właściwym terminie. 

Na podstawie art. 306 par. 1 kpk zaskarżam w całości powyższe postanowienie, zarzucając mu rażącą obrazę przepisów postępowania a to poprzez naruszenie podstawowych zasad prowadzenia postępowania karnego przez Prokuraturę. Prokurator powinien prowadzić postępowanie karne tak, aby trafnie zastosować przepisy prawne, dokonać prawidłowej subsumpcji stanu faktycznego, pod odpowiedni przepis ustawy karnej i to w ten sposób, aby winny poniósł odpowiedzialność karną a pokrzywdzony zyskał odpowiednią ochronę. 

G woli wyjaśnienia. Jeśli pokrzywdzony, złoży zawiadomienie o przestępstwie kradzieży, Prokurator nie może wydać postanowienia w kwestii molestowania, bo znaczy to że absolutnie nie przeczytał zawiadomienia o przestępstwie skarżącego i de facto nie wie w ogóle o co w sprawie chodzi. Tak właśnie jest w niniejszej sytuacji. 

Pokrzywdzony, nie składał zawiadomienia o przestępstwie fałszywego oskarżenia go (o ile już to należy umieć odróżnić kwestie opisowe zawiadomienia, od zgłoszenia sensu stricte), ani też o przestępstwie tworzenia fałszywego dowodu, ale jednoznacznie zażądał ekspertyzy dokumentu którym spółka Ligęza posłużyła się oskarżając niewinnie pokrzywdzonego. A zatem, pokrzywdzony, powołuje fałsz dokumentu którym się posłużono. Zwraca uwagę Prokuratury na fakt że powinni być w tej kwestii ustanowieni biegli odpowiedniej profesji, należy ściągnąć oryginał dokumentu którym się posłużono, porównać go z kopią doręczoną Sądowi w procesie karnym, przeprowadzić odpowiednią kryminalistyczną ekspertyzę dokumentu, a nie bezmyślnie kończyć postępowanie, którego nota bene z powyższych przyczyn zweryfikować się nie da, gdyż dotyczy zupełnie innej podstawy faktycznej aniżeli wskazywana przez Prokuratora. 

W związku z powyższym, skarżący wnosi o:

1. uchylenie przedmiotowego postanowienia

2. skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu powyższych uwag.  

U Z A S A D N I E N IE 

Niezrozumiałe absolutnie jest stanowisko Prokuratury, która „orzekając” sięga raz do jednych, a raz do drugich dokumentów, wyroków, po to tylko by przepisywać jedne czy drugie wersy, zamiast zająć się samym dokumentem tj. jego fizycznym podrobieniem przez Spółkę Ligęza.

Przecież cała Polska obserwuje gehennę Pana Niedźwieckiego. Nie wystarczy prowadzić proces przestrzegając pozornie wszystkich przepisów prawa. Historia pełna jest bezdusznych wyroków, budzących poważne zastrzeżenia od pierwszej chwili, wydanych w wyniku procesu, któremu formalnie nic albo prawie nic nie można było zarzucić.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka