31 obserwujących
5063 notki
1808k odsłon
612 odsłon

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej...

Wykop Skomentuj5

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej*


W dniu .... w Szkole .......

odbyło się planowane wcześniej posiedzenie Rady Pedagogicznej w celu zatwierdzenia ocen końcowych w roku szkolnym 2018/2019. W posiedzeniu Rady wzięli udział następujący nauczyciele:


1. Dyrektor Szkoły

2. pozostali nauczyciele nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Pedagogicznej z uwagi na bezterminowy protest nauczycieli. O terminie Rady wszyscy zostali powiadomieni zwyczajowym trybem przez e-dziennik lekcyjny prowadzony przez szkołę.


3. W związku z koniecznością wystawienia ocen końcowych uczniów przyjęto następujące zasady:

- uczniowie, którzy posiadali oceny wystawione przez nauczyciela przedmiotu, zachowują te oceny;

- uczniowie, którzy nie mieli wystawionej oceny końcowej przez nauczyciela przedmiotu, posiadają ocenę końcową na podstawie ocen w dzienniku wg regulaminu szkoły, wpisaną przez dyrektora szkoły;

- uczniowie, którzy nie posiadają wystawionej oceny końcowej przez nauczyciela przedmiotu i nie posiadają w dzienniku żadnej oceny w czasie trwania semestru, pozostają nieklasyfikowani, jeżeli w roku szkolnym nie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych więcej, niż 30% planowanych zajęć, w pozostałym przypadku zachowują ocenę wynikającą ze średniej w danym przedmiocie w okresie poprzedzającym ostatni semestr.

- uczniowie, którzy nie uzyskali wyniku określonego regulaminem szkoły, nie otrzymują promocji do następnej klasy.


Wobec braku ustawowego składu Rady Pedagogicznej z powodu uchylenia się pracowników od wykonania zadania, decyzja dyrektora szkoły staje się decyzją Rady Pedagogicznej w rozumieniu dlaszego postępowania zamykającego rok szkolny 2018/2019.


Podpisano:**

Dyrektor szkoły
---------------------------------

*) przykładowa propozycja rozwiązania problemu niepełnego składu Rady Pedagogicznej w celu zatwierdzenia wyników nauczania uczniów.

**) nie ma sytuacji, w której nie można nie wykonać zadania kończącego rok szkolny z uwagi na brak frekwencji  w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły. Dyrektor odpowiada za placówkę i w uzasadnionym przypadku jego decyzja jest ostateczna. Celem RADY Pedagogicznej jest zapobieżenie sytuacji sprzecznej z interesem uczniów oraz z interesem szkoły. Jeżeli dyrektor nie wykona posiedzenia rady pedagogicznej w jej zastępstwie, można uznać, że nie wykonał zadania przewidzianego w planie szkoły. A to może wiązać się z rozwiązaniem umowy o pracę z takim dyrektorem.Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo