31 obserwujących
1773 notki
1197k odsłon
856 odsłon

Czy Polska jest krajem zacofanym?

Wykop Skomentuj39

image

Dla jednych tak, dla innych nie. Ci pierwsi podnoszą problem odradzających się ruchów politycznych kwestionujących wolności konstytucyjne i dążący do rewizji ustawy zasadniczej na rzecz zniesienia pluralizmu światopoglądowego w kierunku zbliżonym do państwa wyznaniowego. Ci drudzy zaś uważają Polskę za kraj nowoczesny wskazując właśnie na konstytucyjne gwarancje wolności obywatelskich od religijnych po polityczne z rozdziałem kościoła od państwa w pełnym społeczno obywatelskim pluralizmie światopoglądowym.

W ponad 20-to letnim czasie od uchwalenia Konstytucji RP (2 kwietnia 1997 r.) naród polski uczył się konstytucyjnego pluralizmu demokratycznego godząc powszechny katolicyzm ludowy w praktyce wiernych z  laickością państwa w praktyce sprawowani władzy. Ten kierunek był kontynuowany przez rządy III RP od 1089 r. do roku 2015.

Nie jest tajemnicą, że radykalne środowiska narodowo-katolickie z dużą częścią polskiego kleru nie akceptują owego porządku konstytucyjnego dążąc do przejęcia władzy i zbudowania państwa na fundamencie nowej konstytucji opartej na ideologii katolickiego państwa jednonarodowego.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1522057,1,kosciol-ludowy-abp-michalika.read

"Ruch polityczny prezentowany przez braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich. /Porozumienia Centrum, Prawo i Sprawiedliwość/ już od roku 1989 kontestował ustrój III RP (konstytucyjnie umocowany od 1997 r.) dążąc oficjalnie do innego, nowego ładu konstytucyjnego tak zakreślonego w projekcie konstytucji PiS z 2005 r.:

Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary, ale jego cechą najbardziej widoczną wydaje się wielkie zamieszanie, całkowita niejasności, co do reguł, jakie określają funkcjonowanie naszego życia społecznego i publicznego.

Dlatego Polska potrzebuje dzisiaj: 1. jasnej idei państwa narodowego odwołującej się do tradycji niepodległościowej i demokratycznej odrzucającej zniewolenie i komunizm; 2. jasnej koncepcji celów państwa, które ma służyć obywatelom i narodowi jako zbiorowości; 3. jasnej koncepcji prawa, którego treść musi być zawsze rozumiana w sposób odpowiadający wskazanym wyżej celom państwa; 4. jasnego określenia miejsca poszczególnych władz, a szczególnie władzy wykonawczej, spójnej silnej i opartej na zasadzie wyraźnie sprecyzowanych uprawnień i odpowiedzialności; 5. jasnej koncepcji sądownictwa jako trzeciej władzy mieszczącej się jednak wyraźnie w ramach państwa i służącej obywatelom; 6. jasnego porządku administracyjnego opartego na zasadzie klarownego podziału kompetencji i oszczędnego gospodarowania groszem publicznym; 7. jasnej koncepcji kontroli państwowej, która obejmuje wszystkie dziedziny życia publicznego nie pozostawiając sfer niczyich.

Uzasdnienie.

Przedstawiany przez PiS projekt konstytucji odpowiada na te potrzeby. Buduje zarówno mocną podstawę państwa w sferze wartości, jak i tworzy w oparciu o doświadczenia 15-lecia zrąb zasad politycznych i struktur organizacyjnych Rzeczypospolitej. Wyeliminowane w nim zostały oczywiste wady konstytucji z 1997 roku i jej niespójność w sferze aksjologicznej, bałaganiarski system władz prowadzący do bezradności, zarówno wobec wyzwań społecznych, jak i potrzeb poszczególnych obywateli, a często także wobec własnego aparatu. Jeśli chcieć najkrócej określić funkcje nowej ustawy zasadniczej, to trzeba powiedzieć – „chodzi o przywrócenie państwa Narodowi”.

 Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości

https://oko.press/images/2017/10/PiS-projekt-konstytucji-2005.pdf

Zaś współczesne - z akcentem pluralizmu światopoglądowego - brzmienie Preambuły konstytucji z 1997r. tak brzmiącej:

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,

zastąpiono preambułą religijną o treści:

W imię Boga Wszechmogącego!

My, Naród Polski, składając Bożej Opatrzności dziękczynienie za dar odzyskanej niepodległości, wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich wytrwałą pracę, poświęcenie i ofiary dla Polski,

Konfrontując obecną praktykę reformowania Polski przez PiS z projektem konstytucji Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie widać dostosowanie struktur władczych państwa polskiego do poglądów lidera PiS zapisanych przez niego w uzasadnieniu projektu konstytucji z 2005 r., czyli:

*jasnej idei państwa narodowego, * jasnego określenia miejsca poszczególnych władz, a szczególnie władzy wykonawczej, spójnej silnej i opartej na zasadzie wyraźnie sprecyzowanych uprawnień i odpowiedzialności, * jasnej koncepcji prawa, którego treść musi być zawsze rozumiana w sposób odpowiadający wskazanym wyżej celom państwa, * jasnej koncepcji sądownictwa jako trzeciej władzy mieszczącej się jednak wyraźnie w ramach państwa i służącej obywatelom,

W uzasadnieniu tych tez p. Kaczyński bez najmniejszego skrępowania pisze:

Wyeliminowane w nim (projekcie konstytucji) zostały oczywiste wady konstytucji z 1997 roku i jej niespójność w sferze aksjologicznej. Czyli państwo z cechami państwa wyznaniowego.

Konsekwencja p. Kaczyńskiego mogła by być podziwiana, gdyby nie realizował ją wbrew obowiązującej obecnie konstytucji i w oparciu tylko o swój projekt z 2005 r.

Tak więc polityczna teza PiS odstępstwa od demokratycznego ładu liberalno-pluralistycznego i powrotu Polski do państwa narodowo-katolickiego rządzonego w dualizmie z klerem KK jest negacją międzynarodowych zobowiązań Polski do zachowania ustroju demokracji liberalnej traktatowo potwierdzonych w dokumentach akcesyjnych warunkujących przyjęcie Polski do UE.

I to jest niezbity dowód, że Polska pod obecną władzą PiS jest państwem zacofanym.

Czyli na tle współczesności stajemy się państwem europejskiego ciemnogrodu!


Wykop Skomentuj39
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka