Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
24
BLOG

Upadek króla - ostrzeżenie z przeszłości

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 0
Czy zdarzyło Ci się kiedyś czuć jak owca bez pasterza? Zagubiona, bezradna, narażona na niebezpieczeństwo? Historia króla Achaba z 2 Księgi Kronik 18 rozbrzmiewa przestrogą przed lekceważeniem mądrości i Bożego prowadzenia.

Król bez pasterza: Upadek Achaba i lekcja pokory

 Król Achab, władca Izraela, popełnił szereg błędów, kierując się pychą i żądzą władzy. Zawiązał sojusz z pogańskim królem, poślubił jego córkę Izebel i wprowadził do Izraela kult Baala. Odrzucił proroków Boga, a zamiast tego słuchał pochlebstw fałszywych kapłanów.

 W pewnym momencie Achab wyruszył na wojnę z Syryjczykami, lekceważąc ostrzeżenia proroka Micheasza. Mimo początkowych pozorów zwycięstwa, został śmiertelnie ranny strzałą z łuku. Umierając, zdał sobie sprawę z popełnionych błędów.

 Historia Achaba jest bolesną lekcją pokory. Pokazuje, jak lekceważenie Boga i Jego mądrości może prowadzić do upadku i tragedii. Niczym owca bez pasterza, Achab błądził i ostatecznie poniósł klęskę.

Modlitwa:

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie i mądrość. Prosimy, abyśmy nigdy nie lekceważyli Twojego słowa i zawsze szukali Twojego oblicza. Chroń nas przed pychą i żądzą władzy, a prowadź nas ścieżką pokory i posłuszeństwa. Amen.

| #2KsięgaKronik18 | #KrólAchab | #Pokora | #Pasterz | #Bóg | #Mądrość | #Lekcja | #Upadek | #Wojna | #Śmierć |

Przeczytaj również:

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura