Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
12
BLOG

Wspólnota, która daje siłę - razem pokonujemy przeciwności!

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 0
Czy zdarza Ci się czasem czuć przytłoczony problemami codziennego życia? Czy dopada Cię zwątpienie i poczucie osamotnienia? Pamiętaj, że nie jesteś sam! W Liście do Hebrajczyków znajdujemy zachętę do wzajemnego wspierania się i budowania wspólnoty. Właśnie w niej odnajdziemy siłę do pokonywania przeciwności i czerpania radości z życia.

Moc wspólnoty w obliczu życiowych wyzwań

 W dzisiejszym zabieganym świecie łatwo jest stracić z oczu to, co naprawdę ważne. Skupiamy się na obowiązkach, gonimy za sukcesem, zapominając o budowaniu relacji z innymi ludźmi. Tymczasem to właśnie one dają nam siłę do pokonywania życiowych wyzwań.

W Liście do Hebrajczyków 10, 25 apostoł Paweł zachęca nas do "nie opuszczania naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień."*

 Wspólnota chrześcijańska to nie tylko miejsce spotkań modlitewnych. To przestrzeń, w której możemy dzielić się swoimi radościami i smutkami, czerpać wsparcie i mądrość od innych osób wierzących. To tu doświadczamy prawdziwej miłości i akceptacji, która daje nam siłę do pokonywania przeciwności.

Pamiętajmy również o słowach Jezusa z Ewangelii Jana 16, 33: "To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat." Nawet w obliczu trudności i cierpienia możemy odnaleźć pokój i nadzieję, wiedząc, że Jezus jest z nami i zawsze nas zwycięstwem obdarza.

W Dziejach Apostolskich 16, 31 czytamy: "A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom." Wiara w Jezusa Chrystusa to nie tylko wyznanie pewnych dogmatów. To przede wszystkim wejście w żywą relację z Bogiem, który jest źródłem miłości, mocy i uzdrowienia.

 Zaufajmy Bogu i otwórzmy się na Jego łaskę płynącą ze wspólnoty wierzących. Razem budujmy silne relacje, wspierajmy się nawzajem i czerpmy siłę z wiary w Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że w jedności tkwi prawdziwa siła!

Modlitwa:

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar wspólnoty i za Twoją miłość, która nas otacza. Prosimy o to, abyśmy umieli budować silne relacje z innymi ludźmi wierzącymi i czerpać z nich siłę do pokonywania życiowych wyzwań. Daj nam odwagę do czynienia dobra i dzielenia się Twoją miłością z bliźnimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

| #wiara | #chrześcijaństwo | #wspólnota | #wsparcie | #modlitwa | #siła | #pokój | #nadzieja | #zbawienie | #JezusChrystus |

Przeczytaj również:

*Źródła { www.badaczebiblii.pl/czego-szukacie/ }

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura