Lech-Blo-G.
Jestem, więc myślę. Myślę, by poznać. Poznaję, aby zrozumieć. Jestem.
13 obserwujących
502 notki
173k odsłony
  652   0

Autorka: Jill Lepore *My, Naród Nowa Historia Stanów Zjednoczonych* Recenzja: Lech Galicki

Wydawnictwo Poznańskie zp.zo.o.
Wydawnictwo Poznańskie zp.zo.o.

*My, Naród
Nowa Historia Stanów Zjednoczonych*

Tytuł oryginału: *These Truths. A History of the United States*

Autorka: Jill Lepore

image                                                                              image



Tłumaczenie: Jan Szkudliński
Str. 848.

Wydawnictwo Poznańskie

Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.  udostępniło czytelnikom w roku 2020  pod względem merytorycznym i edytorskim realny skarb, publikację Jill Lepore. *My, Naród (...)*. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki - Constitution of the United States of America - stanowi najwyższy akt prawny obowiązujący w Stanów Zjednoczonych A.P., jest podstawą   systemu prawnego i ustroju politycznego. Co ważne uznano ją za pierwszą na świecie ustawę zasadniczą, stanowiącą wzór dla innych konstytucji powstających na całym świecie i obecnie z      27 poprawkami, służy ponad trzystu milionom Amerykanów w pięćdziesięciu stanach, które są w wielu kwestiach różne. Wstęp do Konstytucji  Stanów Zjednoczonych  stanowi Preambuła Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi przyjęta wraz z Konstytucją 17 września 1878 r. Jej oryginalna treść w języku angielskim brzmi:  We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Treść  można przetłumaczyć z języka angielskiego następująco:  My, Naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zapewnić spokój w kraju, zapewnić  wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności,    wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję przyjęta wraz z Konstytucją 17  września 1878 r.

          Autor recenzji tej obszernej i warsztatowo  oryginalnej, niekonwencjonalnej książki, i co istotne wciągającej ,,bez znieczulenia” czytelnika – historii politycznej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie będąc konstytucjonalistą wielokrotnie zauważył przebywając w USA, rozmawiając z Amerykanami wywodzącymi się z różnych sfer, że darzą oni Konstytucję wielką estymą i stanowi ona dla nich realny najwyższy akt prawny. Natomiast preambuła, która w zasadzie  nie odgrywa roli rozstrzygającej  problemy prawne, ma moc, szczególnie jej początek ,, My, Naród (…) pozwalającą na utożsamianie się wszystkich Amerykanów z  dobrze wypracowanym, przemyślanym i uczciwym przez pokolenia zapisem gwarantującym wolność i równość społeczną Narodu, który na przestrzeni wieków stał się, mimo różnych miejsc pochodzenia, jednolitą społecznością. Stojącą mocno na ziemi, z głęboką wiarą w to co czyni ( God bless America). We the People of the United States (…), jak powiedział Abraham Lincoln: ,, Musimy się wyzbyć złudzeń, wówczas ocalimy nasz kraj”. Jeżeli, ktoś będzie doszukiwał się tutaj pewnych sprzeczności, popełni  podstawowy błąd.

     Opisywana książka jest szczegółowym i obiektywnym, erudycyjnym, zmuszającym do intelektualnego wysiłku i posiadania wiedzy bazowej  spojrzeniem na historię Stanów Zjednoczonych z perspektywy idei głoszonych przez ojców założycieli, a są to: równość, sprawiedliwość, suwerenność.  Ów ogląd składa się z czterech części podzielonych chronologicznie na lata: I – 1492–1799; II – 1800–1865; III – 1866–1945; IV- 1945–2016. Uwaga: rok 2016 to początek prezydentury Donalda Trumpa,         która obecnie zmierza ku końcowi. ( ,, Czas Ameryki jako Atlasa trzymającego na ramionach ciężar światowego bezpieczeństwa odchodzi w przeszłość” – Jacek Bartosiak, zaś ja dodaję znak zapytania. Części zostały logicznie podzielone na rozdziały, a całość uporządkowana chronologicznie.

          Profesor Jill Lepore, absolwentka Yale, członkini redakcji tygodnika „New Yorker”, wykładowczyni na Uniwersytecie Harvarda napisała kilkanaście książek. Najwyższej jakości.  Recenzowana publikacja jest jej pierwszym dziełem, przełożonym na język polski. Wobec tego po lekturze *My, Naród(...). należy spodziewać się wielu interesujących tekstów autorki.





                                                                                                     image
.istockphoto

 To obowiązkowa a zarazem arcyciekawa lektura dla osób zainteresowanych, ba, pasjonujących się polityczną historią Stanów Zjednoczonych. Polecam! Gratulacje dla Wydawnictwa Poznańskiego za wielce trafny wybór książki, którą znakomicie przetłumaczył Jan Szkudliński


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura