12 obserwujących
406 notek
1713k odsłon
292 odsłony

Szkoły częściowo otwarte. Wrócić mogą najmłodsi uczniowie, starsi na konsultacje

Dzieci przed wejściem do szkoły mają mierzoną temperaturę. fot. PAP/Darek Delmanowicz
Dzieci przed wejściem do szkoły mają mierzoną temperaturę. fot. PAP/Darek Delmanowicz
Wykop Skomentuj15

Zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów w szkołach podstawowych. Od czerwca konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzieci wracają do szkół, ale nadal ma się odbywać nauka zdalna.

Wysłanie uczniów klas I-III z powrotem do szkoły to nie obowiązek, ale możliwość - twierdzi minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Są miejsca w kraju, gdzie skorzystało z tego kilkanaście procent dzieci, i takie, gdzie są pojedyncze zgłoszenia.


Jak mają wyglądać konsultacje w szkołach? 

Szkoły mają funkcjonować w określonym reżimie sanitarnym. Zalecenia wydał resort edukacji, zdrowia i GIS. Zgodnie z nimi wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.

Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma przygotować harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych i procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

W grupie na konsultacji może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o dwoje. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali. Ma być ona wietrzona co najmniej raz na godzinę. Uczniowie mają zachowywać dystans między sobą, myć i dezynfekować ręce. Mają korzystać tylko z podręczników i przyborów, które przyniosą z sobą z domu; nie mogą ich między sobą pożyczać.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minut. Grupa ma spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.

Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć był regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Zajęcia świetlicowe będą organizowane dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

dzieci w szkole
Zalecane jest 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. fot. PAP/Darek Delmanowicz

Wytyczne dla rodziców

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny wobec pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy przyprowadzany i odbierany przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

Szkoła ma uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia. Jeżeli u dziecka przejawią się niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

dziecko w drodze do szkoły
Dzieci mogą wrócić do szkoły. fot. PAP/Darek Delmanowicz

Przedłużony zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać przedłużony do 28 czerwca 2020 r. także dla rodziców dzieci zdrowych do 8. roku życia. Zasiłek przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice i opiekunowie, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Dotychczas zasiłek ten przewidziany był do 14 czerwca. Trwają prace legislacyjne, by został przedłużony do 28 czerwca, czyli do końca roku szkolnego.

Dzieci mogą iść do szkoły, ale nie muszą 

Od 6 maja, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje w sprawie konkretnych placówek podejmują dyrekcja i organy prowadzące. Część samorządów zdecydowała o otwarciu placówek w późniejszych terminach.

W pierwszym dniu uruchomienia opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych otwarto ponad 1 tys. 600 placówek, przeważnie w małych miejscowościach. Opiekę znalazło w nich prawie 11 tys. dzieci.

MEN podało, że z możliwości otwarcia przedszkoli skorzystało już 8,6 tys. przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego; opiekę znalazło w nich prawie 74 tys. dzieci.

- Są miejsca, gdzie kilkanaście, nawet więcej procent dzieci korzysta z takiej formy opieki. Są też takie (miejsca), gdzie są pojedyncze zgłoszenia. Czasami bywa też tak, że samorząd uznaje, że jeszcze nie jest gotowy do otwarcia szkół i odwleka moment otwarcia ich na najmłodsze dzieci - poinformował szef MEN.

Matura i egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Podczas egzaminów konieczne będzie ustawienie ławek w odpowiedniej odległości. Ponadto szkoły będą musiały zapewnić uczniom i nauczycielom płyny do dezynfekcji rąk. Każdy uczeń będzie zobligowany do korzystania ze swoich przyborów. Oczywiście obowiązkowa będzie również dezynfekcja m.in. ławek i krzeseł. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Na sali zdający nie będą musieli nosić maseczek.

Zdalna sesja na studiach

Z powodu koronawirusa zamknięte są także uniwersytety. Wiele z nich już rozpoczęło zdalne sesje egzaminacyjne - z wykorzystaniem różnego rodzaju komunikatorów. Szkoły wyższe deklarują elastyczność w kwestiach organizacyjnych i możliwość wydłużenia sesji.

Niektórzy studenci mają wybór - zdanie egzaminów zdalnie albo poczekanie na "właściwą" sesję odbywająca się w tradycyjny sposób, którą uczelnie planują na sierpień/wrzesień.

KJ

Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości