Praca marzeń? Polska Organizacja Turystyczna szuka dyrektora

Pixnio
Pixnio
Zagraniczne podróże i ciekawe wyzwania - Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora. Propozycja nie do odrzucenia?

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT), którego siedziba będzie mieścić się w: Brukseli, Londynie, Rzymie, Nowym Jorku, Wiedniu lub Moskwie.

Praca dla dyrektora

Zgodnie z treścią ogłoszenia do głównych obowiązków nowego dyrektora będzie należeć promocja polskiej turystyki na rynku wybranego kraju:

 • Belgii i Luksemburga
 • Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii
 • Włoch
 • Stany Zjednoczone Ameryki i Kanady
 • Austrii, Szwajcarii i Węgier
 • Rosji, Białorusi, Kazachstanu.

Wymagania

Polska Organizacja Turystyczna określiła również wymagania, jakie powinien spełnić kandydat ubiegający się o posadę dyrektora. Zgodnie z ogłoszeniem o pracę, powinien (lub powinna) mieć tytuł magistra i móc pochwalić się przynajmniej 5-letnim stażem pracy w dziedzinach takich jak: turystyka, marketing, sprzedaż, public relations, administracja publiczna czy dyplomacja, a oprócz tego 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym.

Ponadto kandydat powinien korzystać z pełni praw publicznych, mieć udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka francuskiego i/lub języka włoskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka rosyjskiego oraz prawo jazdy kat. B.

Pracy nie dostanie osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oprócz tego określono również wymagania poboczne, według których przyszłemu dyrektorowi powinny być znane zagadnienia z zakresu: komunikacji, marketingu i turystyki; stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej. Kandydat powinien również wykazać się znajomością polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej, umiejętnościami z zakresu organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami i personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Każdy kandydat powinien nadesłać również 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat: "Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na rynek turystyczny".

Zobacz także:

Ważne dokumenty

Osoby, które chcą wystartować w konkursie na dyrektora powinny przedstawić dokumenty przetłumaczone na język polski. Wśród nich znaleźć się muszą:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 • Kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 • Kopię dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka francuskiego i/lub języka włoskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka rosyjskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;         
 • Pisemne opracowanie na temat: „ Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku) w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na rynek turystyczny”.

Wynagrodzenie

Niestety w ofercie nie napisano słowa o wynagrodzeniu. W rubryce "oferujemy" pojawiły się jedynie punkty:

 • Ciekawa praca pełna wyzwań
 • Umowa o pracę zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Termin rozpoczęcia pracy jest zależny od wybranego miejsca:

 • Bruksela (sierpień 2021 r.)
 • Londyn (wrzesień 2021 r.)
 • Rzym (wrzesień 2021 r.)
 • Nowy Jork (wrzesień 2021 r.)
 • Wiedeń (wrzesień 2021 r.)
 • Moskwa (do uzgodnienia, nie wcześniej niż wrzesień 2021 r.)

"Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone".

Zgłoszenia należy przesyłać na adres alicja.grabowska@pot.gov.pl najpóźniej do 11 czerwca.

WP

Czytaj dalej:

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo