247 obserwujących
1092 notki
1994k odsłony
  1532   8

Przeżyjmy to jeszcze raz

Pan Mark Brzeziński nie po raz pierwszy pragnie zostać ambasadorem USA w Polsce.


Pierwszy raz wykazał zainteresowanie tym stanowiskiem jeszcze w 2009 roku, za pierwszej kadencji prez. Obamy, ale nic z tego nie wyszło, być może nie bez związku z ustaleniem, że w 2004 roku wykazał gotowość do realizacji celów politycznych obcego państwa bez oglądania się na wymagania amerykańskiego prawa, a konkretnie bez posiadania wymaganej tym prawem rejestracji FARA (agenta obcego wpływu).

Panowie Michael Szporer, Joe Zazyczny, Piotr Kozlowski, Nicholas Rey, Rand Beers, Zbig Cymerman i Mark Brzezinski zapragnęli wpłynąć na wynik amerykańskich wyborów prezydenckich 2004 roku (George W. Bush kontra John Kerry) zakładając grupę lobbingową APAC (American Polish Advisory Council), o nazwie i modelu działania luźno wzorowanych na znanej grupie lobbystycznej AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), sławnej ze swojej skuteczności działania.

Jednym z doradców APAC był Radek Sikorski. 

APAC zarejestrowano jako "organizację 510 c(4)", zwaną tak od artykułu amerykańskiej ustawy skarbowej zwalniającego od podatków organizacje zajmujące się "political education and networking" czyli "oświatą polityczną i nawiązywaniem kontaktów".

Nic  by w tym nie było nadzwyczajnego ani nagannego, gdyby nie manifest programowy APAC, 'Polish American Agenda 2004':


Polish American Agenda - 2004 


Polish Americans from across the U.S.A. have gathered to uphold the vision of Ignacy Jan Paderewski, the eminent Polish statesman, scholar, composer, and virtuoso, who promoted freedom and democracy throughout the world. Paderewski's spirit guides and informs the Polish American Agenda of today, which includes the following: (1) Increased Assistance for Poland: Increase economic and military support to bolster America's most reliable and trusted ally on the continent of Europe, especially in this time of increased threats from global terrorism. 


(2) Political Appointments: Increase the number of qualified Polish Americans in public office, including cabinet-level appointments, so that America's sixth largest ethnic group is equitably represented. 


(3) Visa Waiver for Poland: Eliminate the Visa requirement for Poles traveling to the US as soon as possible. Only one of the 24 countries participating in the extended visa waiver program currently matches Poland's commitment to the US-led reconstruction of Iraq and global war on terrorism. 


(4) Research & Development (R&D) Cooperation Agreement: Negotiate, sign and implement an R&D Cooperation Agreement between the United States and Poland to increase mutually beneficial opportunities for cooperation and exploration in technical, medical and other scientific areas of research and development. 


(5) Base Realignment: Establish a significant US military presence in Poland in order to strengthen America's security at the gateway to Eurasia and reinforce Poland as the model of democracy and stability for her neighbors to the East. 


(6) Facilitate Contracts for Polish Firms in Iraq: As one of America's top three allies in troop contributions during both WWII and now in Iraq, fairly acknowledge Poland's contribution by facilitating participation of Polish business in the reconstruction of Iraq. 


(7) Immigration Reform: Extensively reform the immigration system so that it recognizes the de facto situation that hundreds of thousands of immigrants, already contributing significantly to our communities, have earned the right to be US citizens.


Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że punkt 3 manifestu programowego APAC, w sprawie zniesienia wiz amerykańskich dla Polaków, stanowił postulat lobbingowy za realizacją rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Monitor Polski z 2003 r. Nr 34, poz. 438)

czyli w sprawie realizacji formalnie i publicznie ogłoszonego celu politycznego polityki zagranicznej obcego państwa.


Dla prowadzenia lobbyingu na rzecz obcego państwa i jego celów politycznych wymagana jest przez prawo amerykańskie rejestracja lobbysty lub organizacji w Department of Justice jako agenta obcego wpływu (foreign agent), na podstawie ustawy FARA (Foreign Agents Registration Act).


Wedle mojej najlepszej wiedzy, APAC ani certyfikatu rejestracji FARA nie posiadał, ani się o niego nie ubiegał.


 Skończyło się tragikomicznie. APAC posiadał na poparcie swojej rzekomej zdolności do mobilizacji milionów głosów Polonii około trzystu polonijnych podpisów, więc żaden z kandydatów w pogróżki, że zmiecie ich wielomilionowa lawina polonijnych głosów, nie uwierzył.


Sztaby wyborcze obu kandydatów uznały cała sprawę za amatorską bzdurę, a aluzje do siły wyborczej Polonii za brednie, i doradziły kandydatom by nie zawracali sobie tym głowy, co też i nastąpiło.


Senator John Kerry w ogóle na postulaty Agendy 2004 nie odpowiedział. Prezydent George Bush przysłał rzecznikowi APAC Zbigowi Cymermanowi zdawkowy list, w tonie: "macie to, co macie".


Żadnego z członków APAC nie pociągnięto do odpowiedzialności za brak rejestracji FARA z uwagi na znikomą szkodliwość czynu.


Dzałalność lobbingowa APAC w celu zniesienia wiz amerykańskich dla Polaków była kontynuacją tragikomicznej  wizyty  prez. Aleksandra Kwaśniewskiego w Oval Office 27 stycznia 2004 roku, podczas której Kwaśniewski łamaną angielszczyzną groził Bushowi konsekwencjami wyborczymi o ile wizy nie zostaną zniesione.


image

Doszło wtedy do następującej rozmowy:

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/01/20040127-3.html


Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka