PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3

Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca tego roku.
Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca tego roku.

PGE Baltica, spółka należąca do grupy kapitałowej PGE, wybrała w przetargu ILF Consulting Engineers Polska na wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-2.

"W publicznym postępowaniu, do etapu dialogu konkurencyjnego zaproszono dwie firmy, z czego najlepszą ofertę przedstawiła ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., która opracowała ofertę z udziałem trzech polskich podwykonawców, będących liderami lokalnego sektora energetycznego i morskiego" - wskazała spółka w komunikacie. Podkreślono, że stanowi to "wartość dodaną do budowy zaplecza kompetencyjnego dla nowo powstającej branży offshore w Polsce".

W lutym 2020 r. PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie "wielowariantowego studium wykonalności dla całego układu wyprowadzenia mocy" z morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 i przyłączenia jej do sieci przesyłowej na lądzie. "Strategia PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnych o mocy do 4 GW do 2040 r." - wskazała spółka. 

W październiku br. PGE Baltica podpisała umowę na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. "Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych" - wyjaśniono.

Również w październiku PGE Baltica podpisała umowę z innym wykonawcą – firmą DNV GL, której zadaniem jest "niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym".

Kolejne etapy inwestycji, nad którymi pracuje PGE Baltica, to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno-inżynierskiego dna morskiego oraz projektowanie fundamentów. "W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej" - podkreślono.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce; dostarcza ciepło do ponad 5 milionów klientów. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE ma osiągnąć 6,5 GW.

ILF Consulting Engineers Polska, należy do międzynarodowej Grupy ILF, jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo-doradczych, która świadczy kompleksowe usługi w obszarach: energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i konstrukcje, ropa, gaz i przemysł. Klientami firmy są inwestorzy krajowi i zagraniczni, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

ja

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka