Zbigniew Jagiełło opuszcza PKO BP. Łopiński przewodniczącym rady nadzorczej

Zbigniew Jagiełło po 12 latach żegna się ze stanowiskiem prezesa największego banku w Polsce, fot. PKO BP
Zbigniew Jagiełło po 12 latach żegna się ze stanowiskiem prezesa największego banku w Polsce, fot. PKO BP
Dziś ze stanowiskiem prezesa PKO BP oficjalnie pożegnał się Zbigniew Jagiełło, który w maju złożył rezygnację. Walne zgromadzenie PKO BP powołało do rady nadzorczej troje nowych członków, w tym Macieja Łopińskiego, który pracował kiedyś w Kancelarii Prezydenta.

We wtorek poinformowano, że dotychczasowy wiceprezes banku Jan Emeryk Rościszewski został wybrany na prezesa PKO BP.

Jagiełło opuszcza fotel prezesa PKO BP

Poniedziałek to ostatni dzień, kiedy Zbigniew Jagiełło jest prezesem PKO BP. 11 maja br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji i ze składu zarządu z upływem dnia zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Jagiełło został pożegnany oklaskami przez pracowników PKO BP.


Jak podaje Business Insider, na przełomie maja i czerwca Jagiełło zdecydował się sprzedać niemal wszystkie posiadane przez siebie akcje. Zgodnie z raportem za I kw. tego roku miał ich 14 tys.

W trakcie poniedziałkowej sesji 31 maja br. bank opublikował raport bieżący, w którym poinformował, że prezes PKO BP zbył na rynku 13,9 tys. sztuk papieru, a więc niemal cały pakiet. Transakcji dokonano 28 maja po średniej cenie 39,51 zł. W sumie wartość całej operacji sięgnęła 549 tys. zł.

Polecamy:

102 akcje Jagiełły

Jagiełło przekazał, że zachował sobie 102 akcje banku, które przekaże "następcom rodzinnym", tłumacząc, że w 2021 r. bank obchodzi 102. rocznicę istnienia.

Zbigniew Jagiełło szefował PKO BP od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie PKO BP przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych; przygotowanie i realizację strategii na lata 2010-2012, 2013-2015, 2016-2019 oraz 2020-2022, a także za zaangażowanie banku w walkę z COVID-19.

Zobacz: Dlaczego Zbigniew Jagiełło odszedł z PKO BP? Kto zostanie jego następcą?

Według mediów, największe szanse na objęcie fotela po Jagielle ma Jan Emeryk Rościszewski, nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego w PKO BP.

Maciej Łopiński z PZU do PKO BP

Zwyczajne walne zgromadzenie PKO BP nie wybrało nowego prezesa, ale powołało do rady nadzorczej troje nowych członków – Agnieszkę Winnik-Kalembę, Macieja Łopińskiego i Dominika Kaczmarskiego. Łopiński został przewodniczącym rady nadzorczej PKO BP.

ZWZ PKO BP powołało w poniedziałek troje nowych członków rady nadzorczej – Agnieszkę Winnik-Kalembę, Macieja Łopińskiego i Dominika Kaczmarskiego. Winnik-Kalemba została zgłoszona do rady nadzorczej przez OFE PZU „Złota Jesień”, a Łopiński i Kaczmarski przez Skarb Państwa.

Maciej Łopiński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Był posłem na Sejm VII kadencji, w latach 2005–2010 sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015–2016 w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. w KGHM Polska Miedź, PZU Asset Management, Telewizji Polskiej. Łopiński był dotychczas przewodniczącym rady nadzorczej PZU, ale zrezygnował z tej funkcji i członkostwa w radzie nadzorczej.

Nowi członkowie rady nadzorczej

Dominik Kaczmarski od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako Zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT. Pełnił funkcje Sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Obecnie jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego.

Agnieszka Winnik-Kalemba w latach 2006 - 2008 była członkiem rady nadzorczej PKO BP, a w 2016 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej PKO BP. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź.

Jeszcze w trakcie ZWZ PKO BP resort aktywów państwowych powołał Macieja Łopińskiego na przewodniczącego rady nadzorczej banku w miejsce Zbigniewa Hajłasza. Jednocześnie MAP desygnował Wojciecha Jasińskiego na wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKO BP.

Zgromadzenie walne odwołało z rady nadzorczej Grażynę Ciurzyńską, wcześniej z członkostwa w radzie zrezygnował Marcin Izdebski. Rada nadzorcza PKO BP liczy 11 członków.

5,5 mld złotych niepodzielonego zysku

Zwyczajne walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało także m.in. o pozostawieniu niepodzielonego zysku banku z lat poprzednich. PKO BP posiada zysk niepodzielony z lat ubiegłych, który wynosi 5,5 mld zł. Zdaniem zarządu "uzasadnieniem dla niedzielenia zysku jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach". Zarząd podkreślał, że "niedzielenie zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych PKO Banku Polskiego".

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali także o pokryciu straty za 2020 roku w wysokości 2,94 mld zł z funduszu utworzonego na pokrycie strat, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z klientami walutowych kredytów hipotecznych.

Fundusz na ugody z klientami walutowych kredytów hipotecznych

W kwietniu NWZ PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu o wartości 6,7 mld zł na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych.

"Strata PKO Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł zostanie pokryta z funduszu specjalnego utworzonego uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. (...) W wyniku tego działania wysokość funduszu specjalnego spadnie z 6 700 000 000 zł do 3 756 207 396,95 zł" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały zarządu na ZWZ.

ZWZ PKO BP ponadto udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej banku za 2020 rok; podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO BP za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

ja

Czytaj także:

Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka