Zmiany w pracy nauczyciela. Projekt ustawy zakłada nowelizację Karty Nauczyciela

PAP/Grzegorz Michałowski
PAP/Grzegorz Michałowski
Nauczyciele będą musieli przygotować się na zmiany, które chce przeprowadzić Minister Edukacji i Nauki. Mimo że nie został opublikowany jeszcze projekt ustawy zmieniający Kartę Nauczyciela, opublikowana projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Co to znaczy?

Nauczyciele muszą być gotowi na zmiany

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw zakłada szereg zmian w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz roli kuratora oświaty. Jeśli projekt ustawy o zmianie ustawy zostanie przyjęty w zaproponowanym kształcie, wprowadzone zostaną zmiany w Karcie Nauczyciela. Projekt nowelizacji zakłada przede wszystkim wzmocnienie roli kuratorów oświaty w szkołach.

Ocena dyrektora

Dotychczasowa ustawa nie przewiduje sytuacji, w której organ prowadzący nie dojdzie do porozumienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

W ustawie zaproponowano: "Jeżeli [...] organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia odpowiednio z organem prowadzącym szkołę lub organem prowadzącym placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie tej oceny". 

Zobacz także:

Zawieszenie nauczyciela

Nauczyciel pełniący funkcję dyrektora będzie mógł zostać zawieszony przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Nowy zapis w ustawie brzmi: "W sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o zawieszenie nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego".

Związkowcy zerwali rozmowy z rządem

Trójstronne negocjacje Ministerstwa Edukacji i Nauki ze związkowcami oraz samorządami na temat planowanych zmian trwały od połowy maja. 18 czerwca związkowcy zerwali jednak rozmowy.

Związki domagały się wzrostu wynagrodzenia nauczycieli i powiązania go ze średnimi zarobkami w Polsce (a nie jak do tej pory pensją minimalną). Ministerstwo zaproponowało jedynie zwiększenia liczby godzin zajęć.

WP

Czytaj dalej:

Lubię to! Skomentuj60 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo