Więcej niż 500 plus. Rząd wypłaci nowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko

Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.
Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.
Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe świadczenie będzie wypłacane rodzinie na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Maksymalna kwota to 12 tys. zł na dziecko.

Ile wyniesie nowe świadczenie

Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacane od 2022 roku na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Według szacunków rządu zostanie nim objętych ok. 410 tys. dzieci, a kolejne 110 tys. otrzyma dofinansowanie na pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym.


Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że łączenie życia zawodowego i rodzinnego to bardzo często wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla młodych rodzin, dlatego należy je wspierać.

Polecamy:

Obietnica z Polskiego Ładu

- Nowoczesne państwo, państwo opiekuńcze, państwo, które opiera się o dbałość o godność człowieka musi przede wszystkim dbać o rodziny. Stąd jest ten program, stąd rodzinny kapitał opiekuńczy. Tak, jak obiecaliśmy w Polskim Ładzie przyjmujemy dzisiaj na Radzie Ministrów i na najbliższym posiedzeniu Sejmu skierujemy tę ustawę już do przeprocedowania przez naszych parlamentarzystów - powiedział premier.


Przyznał, że wierzy głęboko w to, że "dzięki temu programowi wykonamy ważny krok w kierunku umocnienia polskich rodzin i wartości, jaką są dzieci, które pojawiają się w tych rodzinach". - Tej wartości, bez której w przyszłości nie byłoby narodu polskiego, a więc musimy o nie dbać, chuchać, dmuchać na nie i tak długo jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości tak długo te wszystkie programy, które skonstruowaliśmy, stworzyliśmy, zbudowaliśmy system finansowy na ich sfinansowanie, tak długo one będą utrzymywane i będziemy rozwijali kolejne - podkreślił szef rządu.

"Rodzina to skarb"

Jak mówił, oponenci polityczni PiS "bardzo często rodziny, z kilkorgiem dzieci w szczególności, uznają za coś nietypowego". - Niektórzy nawet nazywają bardzo brzydko takie rodziny rodzinami patologicznymi. Ja się kompletnie, absolutnie z taką opinią nie zgadzam. To są rodziny, które dają największy wkład do naszego społeczeństwa, wychowując dzieci, które przecież tworzą przyszłość naszego narodu. Są dla nas największym skarbem i dlatego te rodziny będziemy wspierać wierząc, że to jest także i dla nich wielka radość, a nie jak mówią niektórzy udręka - zaznaczył premier.

Kto może się ubiegać o świadczenie?

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, którzy już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Świadczenie będzie, co do zasady, wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli jednak zadecydować, że chcą otrzymywać je przez rok po 1 tys. zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny.


Dofinansowanie do żłobka lub niani

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia).


Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych ok. 110 tysięcy dzieci.

ja

Czytaj także:

Lubię to! Skomentuj47 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo