Budowa muru na granicy polsko-białoruskiej. Znamy szczegóły

Granica polsko-białoruska, fot. Straż Graniczna
Granica polsko-białoruska, fot. Straż Graniczna
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią. Zapora ma być wyposażona w system monitoringu oraz detekcji ruchu - informował szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Budowa muru to pomysł, który pojawił się natychmiast po tym, jak imigranci zaczęli pojawiać się na granicy polsko-białoruskiej teraz od słów przeszło do czynów. Znamy już kilka szczegółów dotyczących obwarowania.

Rządowy projekt o budowie muru

Rządowy projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy został skierowany do sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Zakłada on m.in., że do tej inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne. Przewiduje też możliwość wywłaszczenia nieruchomości. Koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł.

O budowie muru poinformował wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Rada Ministrów przyjęła zgłoszony przez MSWiA projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jak zaznaczył, projekt zakłada stworzenie "solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu". Budowę takiej zapory na granicy z Białorusią zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Uzasadnienie projektu

Rządowy projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem wpłynął do Sejmu, a następnie został skierowany do pierwszego czytania na sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, jak czytamy w projekcie, określi zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że Polska od miesięcy doświadcza rosnącej presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej. Jak wskazano, napływ obywateli państw trzecich odbywa się przy wsparciu białoruskich służb państwowych. Działania te, podkreślono, mają charakter hybrydowy, a ich celem jest destabilizacja sytuacji w Polsce i UE.

"Wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji. Stąd konieczność pilnego przygotowania ustawy i podjęcia jak najszybciej prac w zakresie wybudowania odpowiednich budowli i zainstalowania urządzeń, składających się na projektowaną barierę" - czytamy w uzasadnieniu.

Koszt budowy muru

Zgodnie z projektem, inwestycja będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na 1 mld 615 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln złotych na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. o 1 mld 115 mln złotych budżetu SG, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia SG w wysokości 500 mln zł.

W projekcie przewidziano, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Na wniosek KG SG właściwe organy niezwłocznie przedstawią natomiast stanowisko bądź udzielą wsparcia w związku z inwestycją, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska.

Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych. Kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projektowana regulacja zakłada również, że informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą stanowić informacji publicznej i nie będą podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

Mur zainspirowany granicą turecko-grecką

Portal Money.pl dowiedział się, że mur, który wybuduje PiS ma przypominać zaporę na grecko-tureckiej granicy. Tę informację potwierdził również prezes Jarosław Kaczyński. - Doświadczenie Grecji pokazuje, że jest to jedyna skuteczna metoda - mówił na Podlasiu.

Mur dzielący Turcję i Grecję ma wysokość 5 m i rozciąga się na odcinku 40 km. Jego budowa pochłonęła 63 mln euro, czyli ok. 288 mln zł.

Możliwość wywłaszczenia obywateli

Jeden z projektowanych przepisów ustawy zakłada ponadto, że "jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją", wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz ten nie będzie dotyczył właścicieli nieruchomości na tym obszarze oraz osób, którym na przebywanie w tej strefie zezwoli komendant oddziału.

Projekt przewiduje też możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy bariery. W OSR zaznaczono, że "budowa bariery jest celem publicznym, zaś projektowana ustawa zapewnia wywłaszczanym odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość". Wydatki na wypłatę odszkodowań pokryją wojewodowie.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

WP

Czytaj także;

Lubię to! Skomentuj52 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka