Większość lekarzy to kobiety. Fot. Pixabay/Zdj. ilustracyjne
Większość lekarzy to kobiety. Fot. Pixabay/Zdj. ilustracyjne

Polski lekarz jest kobietą. Nowe dane o medykach

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 23
W Polsce przybywa lekarzy. Najliczniejszą grupę stanowią osoby po 50 roku życia, ale jednocześnie pracuje coraz więcej przedstawicieli młodszych pokoleń. Gdyby nadal tak się działo, to jest szansa na zatrzymanie niekorzystnego trendu nie tylko w liczbie medyków, ale również w ich wieku.

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców najwięcej lekarzy pracuje w województwie mazowieckim, a najmniej w lubuskim. W stomatologii prym wiedzie województwo łódzkie, a najgorzej jest w kujawsko – pomorskim. Kobiety stanowią 58,2% lekarzy, wśród nich najwięcej jest pań w wieku 30–39 lat. Średni wiek lekarza pracującego bezpośrednio z pacjentem w 2021 r. wynosił 48 lat. 

Rośnie liczba lekarzy

Najnowsze dostępne dane dotyczą 2021 roku i pokazują, że prawo wykonywania zawodu posiadało 155,6 tys. lekarzy, o 4,1 tys. więcej niż przed rokiem. Leczyło nas również 43,8 tys. lekarzy dentystów. Wprawdzie nadal największa była licząca 32 tys. osób grupa lekarzy w wieku 50–59 lat (20,6% wszystkich), ale jednocześnie przybyło lekarzy w młodszych grupach wiekowych. Medyków do 29 lat pracuje obecnie 18,2 tys. (11,7% ogółu), o 3,3 tys. więcej niż rok wcześniej, a w wieku 30–39 lat to 28,5 tys. (18,3% ogółu), więcej o 600 osób niż przed rokiem. O 200 osób zmniejszyła się liczba lekarzy w wieku 40–49 lat, jest ich teraz 23,3 tys. Wśród lekarzy dentystów najwięcej było osób w wieku 30 - 39 lat oraz 50 - 59 lat. Tutaj również przybyło stomatologów do 29 roku życia, jest ich 5,2 tys. wobec 4,4 tys. rok wcześniej.

Lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem było 129,9 tys., o 3,8 tys. więcej niż rok wcześniej, z czego ponad 87 tys. to specjaliści (67% ). Najwięcej, ponad 18 tys. posiadało specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych (21% ogółu specjalizacji). Na drugim miejscu znalazła się medycyna rodzinna (10,1 tys. w 2021 r), a na trzecim pediatria (7,0 tys.). Wśród lekarzy dentystów pracujących z pacjentem (34,9 tys.) specjalizację posiadało 6,3 tys. (18% ogółu), najwięcej w zakresie protetyki stomatologicznej (1,4 tys.), stomatologii zachowawczej z endodoncją (1,4 tys.) i ortodoncji (1,2 tys.). 

Przewaga kobiet wśród lekarzy

Statystyczny polski lekarz jest kobietą: lekarzy pań jest 58,2% , a w grupie stomatologów - 73,9%. Wśród lekarzy mężczyzn pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2021 r. najliczniejszą grupę (25,1%) stanowiły osoby w wieku 50–59 lat (rok wcześniej 25,6%). W przypadku lekarzy kobiet w 2021 r. to osoby w wieku 30–39 lat (22,5% - o 0,1 p. proc. mniej niż w 2020 r.) oraz w wieku 50–59 lat (21,1% w 2021 r., o 0,5% mniej niż w poprzednim roku).

Wśród lekarzy dentystów mężczyzn pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2021 r. najliczniejszą grupą były osoby w wieku 30–39 lat (27,3%, rok wcześniej - 27,7%). Wśród kobiet najliczniejszą grupą w tym zawodzie były osoby w wieku 50–59 lat, które stanowiły 24,9% w 2021 r. i 25,2% rok wcześniej. 

Średni wiek lekarza 

W sumie, średni wiek lekarza pracującego bezpośrednio z pacjentem w 2021 r. wynosił 48 lat, przy czym dla kobiet był on nieco niższy niż wśród mężczyzn. Średnia wieku mężczyzn wyniosła powyżej 50 lat, a kobiet 48-49 lat. Średni wiek lekarza dentysty pracującego bezpośrednio z pacjentem w 2021 r. to 45 lat, o rok mniej niż w poprzednich latach. Dla kobiet stomatologów to powyżej 46 lat, a dla mężczyzn wynosił 44 lata.

Liczba lekarzy przypadająca na 10 tys. ludności wynosiła dla Polski 34 osoby, od 23 osób w województwie lubuskim do powyżej 43 w województwie mazowieckim. Liczba lekarzy dentystów przypadająca na 10 tys. mieszkańców przekroczyła 9 osób, od 6 osób w województwie kujawsko–pomorskim do 11 w województwie łódzkim.

Liczba absolwentów medycyny wzrosła z 4,6 tys. w 2020 r. do 5,1 tys. w 2021 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz własnych GUS. 

Tomasz Wypych 

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości