Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Brakuje pieniędzy na leczenie pacjentów. Chodzi o terapie ratujące życie

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Nawet 100 pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie będzie musiało przerwać leczenie, jeśli nie znajdą się pieniądze na terapie ratujące życie.

O problemie z finansowaniem terapii pierwsza poinformowała w „Wydarzeniach” Polsatu Magdalena Hykawy. Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie skończyły się pieniądze na terapie ratujące życie dla około stu pacjentów. Leczeni są oni w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). To specjalny program przeznaczony, na który w 2022 dla wszystkich polskich szpitali przeznaczono 180 mln zł. - Leczenie kosztowało w zeszłym roku szpital 21 mln zł. Szpital dostał 7 mln zł za zeszły rok i to jest wszystko - mówi Piotr Wysocki, kierownik Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Zobacz: Najdroższy lek świata na SMA refundowany. Ile kosztowała rząd Zolgensma?

NFZ rozdziela budżet 

Podziałem środków pomiędzy poszczególne szpitale zajmuje Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o dane historyczne dotyczące wykorzystania przez nie pieniędzy z procedury RDTL. Jeśli szpital wykorzysta przyznany budżet RDTL może renegocjować z lokalnym oddziałem NFZ. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie podkreśla, że chodzi o pacjentów z onkologii, przez reumatologię, na hematologii i immunologii kończąc. Ale pacjenci leczący się dotychczas w krakowskim szpitalu z końcem marca mogą stracić taką możliwość.

Dlatego w sumie około stu chorych właśnie dostało pismo z placówki z informacją o zakończeniu leczenia i radą, by szukać innych placówek, które takie leczenie mogą sfinansować. Takich szpitali nie jest jednak tak dużo, bo o finansowanie leczenia w ramach procedury RDTL mogą ubiegać się wyłącznie szpitale III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne, szpitale dziecięce i szpitale pulmonologiczne. 

Koszty leczenia pacjentów w Polsce. Za terapie dla 100 osób można by leczyć 57 tys. innych

Dopuszczenie produktu leczniczego 

Każdy przypadek chorego jest rozpatrywany indywidualnie. Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w RDTL musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce i rzeczywiście być dostępny, oba te warunki muszą być spełnione łącznie. W „systemie” RDTL nie mogą być finansowane produkty lecznicze sprowadzane do kraju w ramach importu docelowego, leki niedopuszczone do obrotu w Polsce, leki dopuszczone do obrotu, ale faktycznie niedostępne na polskim rynku oraz te leki, dla których Minister Zdrowia wydał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu. Zgoda na pokrycie kosztów leczenia RDTL może obejmować maksymalnie trzy miesiące lub trzy cykle leczenia.

Do jej uzyskania wymagana jest pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego lub krajowego właściwego ze względu na chorobę pacjenta. Ewentualna kontynuacja leczenia w ramach RDTL wymaga zgłoszenie zamiaru dalszego leczenia wraz z potwierdzeniem skuteczności dotychczasowego leczenia, dokonywane przez lekarza prowadzącego. Finansowanie leczenia w ramach procedury RDTL odbywa się na zasadzie dotacji celowej przekazywanej przez NFZ. 

Zamrożone miliardy z KPO dla ochrony zdrowia. Na co Polska wyda unijne środki 

Resort zdrowia analizuje sytuację 

W programie „Gość Wydarzeń" w Polsat News minister zdrowia zwrócił uwagę, że resort „przyjrzy się sprawie:, bo krakowski szpital na ratunkowy dostęp do leków „wydatkuje bardzo dużo środków". - Chcemy przeanalizować tę sytuację - odpowiedział minister Niedzielski. - Mamy w kraju tylko jedną jednostkę, Szpital Uniwersytecki w Krakowi, która zgłasza ten problem. Widzimy, że ten szpital, w porównaniu do innych jednostek, wydatkuje bardzo dużo środków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

Jak podkreślił, „to jest ratunkowy dostęp do technologii lekowych, bo to ma być dostęp, który jest wyjątkowy". - Mamy standardowe procedury, refundacje, programy lekowe, gdzie leki są dostępne. Chcemy zobaczyć, czy nie dochodzi tu do pewnego rodzaju sytuacji wykorzystania furtki dopuszczenia leków, które nie przeszły standardowej procedury do tego, żeby je refundować - tłumaczył minister Niedzielski. - W ostatnim okresie zwiększyło poziom możliwego finansowania z tym związanego. On przekroczył kilka procent Funduszu Medycznego.

Podanie leku w trybie RDTL jest możliwe w przypadku spełnienia łącznie kilku warunków: istnieje uzasadniona i wynikająca ze wskazań aktualnej wiedzy potrzeba zastosowania leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, lek jest niezbędny dla ratowania życia lub zdrowia we wskazaniu występującym u pacjenta, zostały już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a świadczeniodawca uzyskał pozytywną opinię konsultanta, która powinna zawierać ocenę zasadności zastosowania tego produktu leczniczego. 

Blue Monday. Czym jest i dlaczego wypada akurat dzisiaj?


Tomasz Wypych 

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości