Zaciągnięcie hipoteki to dodatkowe koszty. Spłata całości kredytu przed terminem powinna obligować bank do jego zmniejszenia. Fot. Canva / Pixabay
Zaciągnięcie hipoteki to dodatkowe koszty. Spłata całości kredytu przed terminem powinna obligować bank do jego zmniejszenia. Fot. Canva / Pixabay

Sądne dni dla kredytobiorców. Wyrok TSUE może namieszać

Redakcja Redakcja Kredyty Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Zaciągnięcie hipoteki to dodatkowe koszty. Spłata całości kredytu przed terminem powinna obligować bank do jego zmniejszenia. Ale różnie z tym bywa. Kwestię niebawem powinien rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Polskie sądy czekają też na uchwałę Sądu Najwyższego. Sprawę analizuje portal Money.pl.

Kredyt hipoteczny spłacony przed terminem. Pożyczkobiorca zapłaci mniej?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient banku w całości spłaci kredyt hipoteczny przed terminem. Odsetki i koszty zależne od okresu obowiązywania umowy powinny wówczas zostać proporcjonalnie obniżone - czytamy na Money.pl. 

Polecamy:

Pojawia się jednak pytanie o koszty o charakterze jednorazowym. To na przykład prowizja, koszty pośrednictwa, przygotowania umów. Ich wysokość nie zależy przecież od okresu obowiązywania umowy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygląda się właśnie poczynaniom banków w tej sprawie. W maju 2022 roku wszczął 17 postępowań wyjaśniających. 

Jak dotąd UOKiK zarzuty za nierozliczanie się z pobranych opłat w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego jak na razie postawił tylko Santanderowi.

Spory o zwrot kosztów toczą się w polskich sądach

Równolegle spory o zwrot kosztów toczą się w polskich sądach. Wątpliwości co do interpretacji przepisów ustawy o kredycie hipotecznym ma rozwiać orzeczenie TSUE. Z pytaniem prejudycjalnym (odpowiedź na nie stanowi podstawę do podobnego orzekania w analogicznych przypadkach) wystąpił Sąd Najwyższy z Austrii w sprawie przeciwko UniCredit Bank Austria - informuje Money.pl. 

Wyrok w sprawie C-555/21 zapadnie 9 lutego 2023 roku. W sprawie tej została już wydana opinia Rzecznika Generalnego.

Zaznaczmy, że Sąd Najwyższy w Polsce wstrzymał się z uchwałą w podobnej sprawie (III CZP 144/22) – gdyż czeka na wyrok TSUE.

Okazuje się, że z wnioskiem o wykładnię przepisów do Izby Cywilnej SN w lipcu 2022 roku zwrócił się Sąd Okręgowy w Szczecinie. Szczeciński sąd rozpatruje odwołanie banku od wyroku I instancji nakazującego zwrot na rzecz powodów części prowizji.

Sąd okręgowy w Szczecinie. Sprawa klientów Banku Pocztowego

Sprawa dotyczy klientów Banku Pocztowego, którzy spłacili kredyt przed terminem. W tej sytuacji zażądali od banku zwrotu kwoty stanowiącej proporcjonalne obniżenie prowizji - opisuje sprawę Money.pl. 

Klienci banku wygrali sprawę w czerwcu 2021 r. Na rzecz powodów zasądzono 764,66 zł oraz 387 zł kosztów procesowych. Bank zaskarżył wyrok w całości, zarzucając błędną wykładnię art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Kredyty hipoteczne. Sądy powszechne czekają na uchwałę Sądu Najwyższego

Sprawa nie dotyczy jednak wyłącznie pieniędzy - podkreśla Money.pl. Przy rozpoznawaniu apelacji sąd okręgowy w Szczecinie uznał, że w sprawie występuje zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. Uchwała SN – jeśli się pojawi – będzie najprawdopodobniej punktem odniesienia dla innych sądów powszechnych w podobnych sprawach.

Pytanie prawne skierowane do SN przez sąd apelacyjny brzmi następująco:

Czy prowizja za udzielnie kredytu mieszkaniowego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym (…), o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy.

W uzasadnieniu do wniosku o uchwałę SN sąd odwoławczy zwraca uwagę na ryzyko związane z rozróżnieniem kosztów na okresowe i jednorazowe.

Według sądu apelacyjnego stanowisko SN jest niezbędne dla rozstrzygnięcia w powyższej sprawie. „Z uwagi na brak tego rodzaju spraw rozstrzyganych dotychczas przez sądy powszechne kwestia ta ma doniosłe znaczenie dla praktyki orzeczniczej” - tak szczeciński sąd wyjaśnia swój wniosek o uchwałę SN.

KW

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj13 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka