Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Ciężko chorym pacjentom groziła katastrofa. Pieniądze znalazły się w ostatniej chwili

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
Dosłownie w ostatniej chwili znalazły się pieniądze na terapie ratujące życie dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W sprawie, która mogła skończyć się nieszczęściem, postępowanie wszczął Rzecznik Praw Pacjenta.

W Salon24 pisaliśmy o tym, że na początku roku życie 100 pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie było zagrożone, bo brakowało pieniędzy na terapie ratujące życie. Leczeni oni są w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). To specjalny program przeznaczony, na który w 2022 dla wszystkich polskich szpitali przeznaczono 180 mln zł.

- Leczenie kosztowało w zeszłym roku szpital 21 mln zł. Szpital dostał 7 mln zł za zeszły rok i to jest wszystko – informował Piotr Wysocki, kierownik Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

NFZ czuwa nad podziałem środków 

Podziałem środków pomiędzy poszczególne szpitale zajmuje Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o dane historyczne dotyczące wykorzystania przez nie pieniędzy z procedury RDTL. Jeśli szpital wykorzysta przyznany budżet RDTL może renegocjować z lokalnym oddziałem NFZ. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie podkreślał, że chodzi o pacjentów z różnych oddziałów, od onkologii, przez reumatologię na hematologii i immunologii Chorzy leczący się dotychczas w krakowskim szpitalu z końcem marca mogli stracić taką możliwość. Dlatego w sumie około stu chorych dostało pismo z placówki z informacją o zakończeniu leczenia i poradą, by szukać innych placówek, które takie leczenie mogą sfinansować. 

Procedura RDTL

Problem w tym, że takich szpitali jest niewiele, bo o finansowanie leczenia w ramach procedury RDTL mogą ubiegać się wyłącznie szpitale III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne, szpitale dziecięce i szpitale pulmonologiczne. Ponadto, każdy przypadek chorego jest rozpatrywany indywidualnie. Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w RDTL musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce i rzeczywiście być dostępny, oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Zobacz:

Interwencja Rzecznika Praw Pacjenta

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta, który 1 lutego 2023 r. wszczął postępowanie dotyczące naruszenia zbiorowych praw pacjenta w związku z przerwaniem terapii pacjentów, leczonych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta uzna daną praktykę za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, nakazuje jej zaniechanie lub usunięcie skutków takiego działania.

Za działanie stojące w sprzeczności z interesem chorego uważa się m. in. bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

W ramach prowadzonego postępowania RPP zwrócił się do dyrektora szpitala z pytaniem, czy pacjenci będą mieli szanse na finansowanie dalszego ciągu leczenia ratującego życie. W odpowiedzi szpital wyjaśnił, że zapewniono przez Szpital pacjentom kontynuacji leczenia w ramach RDTL.

Jednak Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia aneks do umowy ze szpitalem podpisał dopiero 13 lutego, czyli zaledwie na kilka tygodni przez wygaśnięciem obecnego finansowania. Oznacza to, że dalsza terapia pacjentów w 2023 r. została zabezpieczona. - Pacjenci będą o tym informowani podczas najbliższych wizyt - napisał dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski.

W podsumowaniu sprawy Rzecznik Prawa Pacjenta zwraca uwagę na to, że dostęp do terapii dla pacjentów mógł zostać zapewniony bez konieczności wszczynania przez niego postępowania, w trybie zwykłej i bieżącej współpracy szpitala z Oddziałem Wojewódzkim NFZ i zachęca, by tak działo się w przyszłości.

Tomasz Wypych

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj8 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości