Wiemy, ile zarabia prezes NFZ. Zaskoczeni?

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 31
Zwykłego zjadacza chleba taka wypłata może szokować, ale warto pamiętać, że szef NFZ odpowiada za prawidłowe wydatkowanie 142 mld złotych. To jedna z najważniejszych pozycji w budżecie Państwa.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2022 roku. Pośród wielu danych przedstawił również informacje o zarobkach pracowników. W centrali i oddziałach wojewódzki obsadzonych jest 5566 etatów. To o 22 etaty więcej niż rok wcześniej. W raporcie wyjaśniono, że niewielki wzrost zatrudnienia wynikł ze zmian organizacyjnych, naturalnych odejść i przyjęć do pracy, obsadzenia wakatów, a także zatrudnienia pracowników na umowy na zastępstwa za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz długich zwolnieniach lekarskich. 

Średnia pensja w NFZ 

Średnia miesięczna pensja w NFZ w 2022 roku wyniosła 7768 zł. W Centrali było to 9739 zł, a w oddziałach wojewódzkich 7295 zł. Jak to zwykle ze średnią bywa, nie oddaje ona jednak faktycznego stanu zarobków, bo jest zawyżona przez wynagrodzenia prezesa NFZ, jego zastępców, dyrektorów oddziałów wojewódzkich i ich zastępców.

I tak na konto prezesa w ubiegłym roku wpływało średnio 33674,04 zł brutto miesięczne. Prezesowi przyznano również nagrodę roczną za 2021 rok w wysokości 47947,08 zł. Zastępca prezesa NFZ ds. medycznych zarabiał średnio 32736,02 zł miesięcznie, a zastępca ds. operacyjnych - 31736,61 zł. Dyrektorzy oraz wicedyrektorzy wojewódzkich oddziałów otrzymywali miesięczne wynagrodzenia w wysokości od 17 do 27 tys. zł - w zależności od regionu. Najwięcej zarabiał szef mazowieckiego oddziału, a najmniej podkarpackiego. 


Budżet NFZ wzrasta 

- Wynagrodzenia prezesa i wszystkich pracowników NFZ związane są z wysokością środków, jakimi zarządza Fundusz i skalą odpowiedzialności za ich dobre wydatkowanie – wyjaśnia Salon24 Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego Centrali NFZ. - Budżet NFZ z roku na rok jest coraz większy, a w ślad za nim rośnie fundusz wynagrodzeń, zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Finansów planem finansowym na dany rok. 

Warto podkreślić, że koszty administracyjne NFZ wynoszą obecnie tylko 0,9 proc. ogólnego budżetu, w 2020 roku było to 1,12 proc. Polska pod względem kwot wydatkowanych na administrowanie budżetem zajmuje 28 miejsce, czyli trzecie od końca w Europie. Dla przykładu podam, że we Francji to poziom 5,47 proc. a w Rumunii - 3,91 proc. Wynagrodzenia w NFZ nie są konkurencyjne, co wiąże się z pewnymi trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników w miejsce wakatów. Planowane koszty zadań na 2023 rok, związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej, to kwota 142.140.309 tys. zł. 


Pensja prezesa NFZ daleka od szefów banków

Nominalnie pensja prezesa NFZ jest porównywalna z wynagrodzenie dyrektora dużego szpitala i aż 14 razy niższa od tej, którą otrzymuje najlepiej w Polsce wynagradzany prezes komercyjnego banku. W 2022 roku, podobnie jak w 2021 roku, najlepiej opłacanym szefem banku był prezes Santander Banku Polska, który zarobił ponad 6 mln zł (rok wcześniej było to 4,7 mln), co daje 500 tys. zł miesięcznie. Za nim uplasował się prezes Banku Millennium, który otrzymał łącznie 4,9 mln (rok wcześniej 4,2 mln), a podium zamykał szef BNP Paribas, który otrzymał 4,4 mln zł (w 2021 r. – 3,6 mln zł). W 2022 banki wypracowały ponad 13 mld zł, o 116,2 proc. więcej niż przed rokiem. 


Zdjęcie: Filip Nowak, prezes NFZ. 

Tomasz Wypych


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj31 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo