Polityczny portret młodych Polaków 2023, fot. Canva
Polityczny portret młodych Polaków 2023, fot. Canva

Zaskakujący sondaż o poglądach młodych Polaków. Zapytali ich o uchodźców i aborcję

Redakcja Redakcja Sondaż Obserwuj temat Obserwuj notkę 49
Młodzi Polacy między 18 a 30 rokiem życia wiedzę o polityce czerpią głównie z mediów społecznościowych. Niecałe 3/4 z nich deklaruje, że pójdzie na wybory. Większość młodych Polaków nie definiuje swoich poglądów politycznych na osi lewica – prawica i tak naprawdę wybiera "mniejsze zło". "Polityczny portret młodych Polaków” może zaskoczyć, jeśli chodzi o poglądy na sprawy społeczne i gospodarcze.

Jak zagłosuje młodzież

Fundacja Konrada Adenauera z Centrum Badań Marketingowych Indicator, w projekcie koordynowanym przez doktoranta WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego Adama Kądzielę, po raz drugi przebadali zainteresowanie polityką i poglądy polityczne  młodzieży, a także preferencje wyborcze młodych Polaków.

 W 2019 roku wśród młodych wyborców na Prawo i Sprawiedliwość głos oddało 26,3 proc, na Koalicję Obywatelską 24,3 proc., na Konfederację 19,7 proc., na Sojusz Lewicy Demokratycznej 18,4 proc., zaś na Polskie Stronnictwo Ludowe 9,7 proc.

Dziś poparcie wśród młodych osób deklarujących udział w wyborach kształtuje się podobnie i wygląda następująco: Prawo i Sprawiedliwość - 27 proc., Koalicja Obywatelska – 24,7 proc., Konfederacja – 19,2 proc, Lewica Razem – 14,1 proc., PSL-Polska 2050 – 9,6 proc., Inny Komitet Wyborczy - 1,7 proc.

Z badań wynika, że większość młodych (81,2 proc.) głosuje na ugrupowanie, które popiera. Pozostała część „wybiera mniejsze zło”. Dla młodych wyborców największą motywacją  do głosowania jest krytyczna ocena polityków rządzących (31,3 proc.) oraz chęć poparcia konkretnego ugrupowania (18,3 proc.).


61,2 proc. młodych Polaków nie definiuje swoich poglądów politycznych na osi lewica – prawica i umieszcza je poza skalą lub deklaruje brak sprecyzowanych poglądów. 17,4 proc. sytuuje swoje poglądy po lewej, a 11,5 proc. po prawej stronie sceny politycznej. 9,9 proc. uznaje je za centrowe.

Osoby, które zadeklarowały brak udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych za główne przyczyny absencji wskazały: brak zainteresowania polityką (17,2 proc.), przekonanie, że politycy myślą o własnych potrzebach (14,2 proc.) oraz ogólne poczucie braku zachowania lub niechęci do polityków (13,4 proc.). Wśród czynników, które dodatkowo zachęciłyby młodych do udziału w wyborach wskazane zostały: obietnice, które poprawią ich sytuację ekonomiczną (27,4 proc.), postulaty związane z bezpieczeństwem militarnym Polski (14,9 proc.) oraz realizacja konkretnego modelu polityki energetycznej i klimatycznej (14,3 proc.).

Głównymi źródłami informacji o polityce dla młodzieży są: media społecznościowe (29,3 proc.) oraz internetowe serwisy informacyjne (27,7 proc.) oraz rodzina i znajomi (19,4 proc.). Wśród mediów społecznościowych kluczowe pozostają Facebook i Twitter. Telewizję wskazało 10,6 proc. respondentów, radio - 5 proc., prasę - 1,8 proc., a Kościół 1,1 proc.

Młodzi Polacy są konserwatywni?

Natomiast w odniesieniu do ocen poszczególnych kwestii społeczno-gospodarczych okazało się, że młodzi Polacy wcale nie są tak liberalni, jak to się powszechnie wydaje.

W raporcie wskazano m.in., że wśród młodych:

 • 96,1 proc. wyraża sprzeciw wobec pomysłów wprowadzenia kary śmierci.
 • 92,6 proc. jest przeciwnych podwyższaniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.
 • 91 proc. popiera postulat niskich podatków.
 • 86,5 proc. uważa, że Polska powinna pomagać uchodźcom z Ukrainy.
 • 85,9 proc. pozytywnie ocenia postulat zwiększenia wydatków na obronność.
 • 89,4 proc. nie zgadza się na z postulatem legalizacji marihuany rekreacyjnej.
 • 82,6 proc. wyraża sprzeciw wobec propozycji przystąpienia Polski do strefy euro.
 • 80,2 proc. zgadza się z postulatem rozdziału państwa od Kościoła.
 • 78 proc. nie chce likwidacji zakazu handlu w niedzielę.
 • 79,3 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd powinien podjąć zdecydowane kroki w walce z kryzysem klimatycznym.
 • 75,4 proc. jest przeciwnych obowiązkowemu szkoleniu wojskowemu każdego obywatela, który posiada kategorię wojskową.
 • 73,7 proc. zgadza się z propozycją, by państwo walczyło z inflacją ograniczając wydatki socjalne i podwyższając stopy procentowe.
 • 74 proc. nie zgadza się z postulatem likwidacji programu 500+.
 • 67 proc. uważa, że państwo powinno budować mieszkania dla młodych.
 • 62,6 proc. jest przeciwnych wprowadzeniu związków partnerskich.
 • 59,8 proc. nie zgadza się z postulatem liberalizacji prawa aborcyjnego (63,3 proc. kobiet i 56,7 proc. mężczyzn).
 • 59,7 proc. popiera finansowanie z budżetu państwa in vitro i antykoncepcji.
 • 58,6 proc. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Polska powinna zabiegać o wypłacenie reparacji wojennych od Niemiec.
 • 58,2 proc. uważa, że Polska nie powinna pomagać uchodźcom z Bliskiego Wschodu i Afryki.


Polityczny portret młodych Polaków

Młodzi ludzie do 30 roku życia to populacja licząca 4,66 mln osób tj. 14,9 proc. wszystkich dorosłych. Za najważniejsze wartości i obszary w swoim życiu młodzi Polacy uznają rodzinę, wolność (światopoglądową lub gospodarczą), zdrowie oraz ekologię
i środowisko naturalne. W najmniejszym stopniu wagę przywiązują do patriotyzmu, aktywności społeczno-politycznych, a także dobrobytu, rzeczy materialnych, miłości i związków intymnych.

Ponad ¾ uważa siebie za osobę wierzącą (78,5%) – w tym 46,4 proc. za wierzącą i praktykującą, a 32,1 proc. za wierzącą i niepraktykującą. Względem wyniku z 2019 roku (96,8 proc.) stanowi to spadek o blisko 20 p.p.

Najwięcej młodych (44,3 proc.) deklaruje, że jest singielką/singlem. W zamkniętym związku niesformalizowanym żyje 30 proc., zaś w związkach sformalizowanych żyje co czwarta młoda osoba (24,6 proc.). Potomstwo w ciągu najbliższych 5-10 lat planuje 50,1 proc. młodych osób (50,9 proc. kobiet oraz 49,3 proc. mężczyzn). Odsetek kobiet w wieku od 18 do 30 lat,
planujących potomstwo, jest o 18 p.p. niższy niż ten odnotowany w przeprowadzonym przez CBOS w drugiej połowie 2022 roku badaniu „Postawy prokreacyjne kobiet”.

Aż 71,2 proc. respondentów oceniło, że w ciągu ostatnich 8 lat perspektywy życia w Polsce perspektywy życia w Polsce dla osób młodych się pogorszyły. Przeciwnego zdania jest 20,3 proc. W porównaniu z 2019 rokiem sytuacja ekonomiczna młodych zdecydowanie uległa pogorszeniu. Tylko 24 proc. deklaruje, że wystarcza im na wszystko, a 7,1, że „pieniądze wystarczają tylko na podstawowe potrzeby”. Przejawem gorszej sytuacji ekonomicznej jest aktualna sytuacja mieszkaniowa. 4 lata temu mieszkanie z rodzicami deklarowało 27,7 proc. młodych osób. Dziś odsetek ten wzrósł o prawie 10 p.p. do 37,2 proc.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 13 - 30 marca 2023 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Pomiaru dokonano na ogólnopolskiej próbie N=1200 osób w wieku 18-30 lat. Próba była reprezentatywna ze względu na takie zmienne jak: płeć, grupa wiekowa, województwo, wielkość miejsca zamieszkania.

ja

(Zdjęcie: Polityczny portret młodych Polaków 2023, fot. Canva)

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka