Msza św. z udzieleniem posług akolity i lektora klerykom WSDAK z udzialem abp. Marka Jędraszewskiego / źródło: Flickr
Msza św. z udzieleniem posług akolity i lektora klerykom WSDAK z udzialem abp. Marka Jędraszewskiego / źródło: Flickr

Episkopat bierze się za przestępstwa w Kościele. Kolosalne kary dla księży

Redakcja Redakcja Kościół Obserwuj temat Obserwuj notkę 19
Kościelny sąd będzie mógł nałożyć na duchownego nawet 72 tys. zł grzywny za przestępstwa przewidziane przez prawo kanoniczne. Projekt zostanie rozpatrzony podczas najbliższego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski — podaje wtorkowa "Rzeczpospolita".

Kary finansowe za przestępstwa w Kościele

"Rz" przypomina, że obowiązujący od grudnia 2021 roku znowelizowany przez papieża Franciszka kodeks prawa kanonicznego przywrócił do kościelnego prawa kary finansowe. 

— Ksiądz, ale także pełniąca w Kościele jakiś urząd osoba świecka, mogą zostać ukarani grzywną za przestępstwa, których dopuściliby się w czasie pełnienia swoich zadań. Mogą zostać także pozbawieni całości lub części wynagrodzenia kościelnego — podaje "Rzeczpospolita".

Jak wskazano, w kodeksie prawa kanonicznego, ani żadnej ustawie kościelnej nie określono wysokości tych grzywien, a decyzję w tej sprawie pozostawiono konferencjom biskupów.

Dziennik poinformował że dotarł do projektu dekretu w tej sprawie, przygotowanego przez Radę Prawną Konferencji Episkopatu Polski. Dokument ten wysłany został kilka dni temu do wszystkich biskupów z prośbą o opinię, zaś KEP rozpatrzy projekt podczas najbliższego posiedzenia w czerwcu.


Jak wysokie będą kary?

Eksperci Konferencji Episkopatu Polski proponują uzależnić wysokość kar finansowych od wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. Minimalna stawka wynosić ma połowę minimalnego wynagrodzenia. Z kolei maksymalna – jego dwudziestokrotność – podaje "Rzeczpospolita". 

— Stawki te będą ruchome, bo eksperci KEP proponują, by były zależne od minimalnego wynagrodzenia w miesiącu, w którym grzywna zostanie orzeczona. Od 1 stycznia 2024 r. najniższa krajowa ma wzrosnąć do poziomu 4250 zł brutto, a to oznacza, że grzywna wyniesie od 2125 zł do 85 tys. zł — dodaje dziennik.

— Taką grzywnę na sprawcę przestępstwa, które wymienia kodeks prawa kanonicznego, może nałożyć biskup po przeprowadzeniu specjalnego postępowania lub kościelny sąd — poinformował w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prawnik kanonista. — W głównej mierze będą one dotyczyły księży. I będą uzależnione od wagi przestępstwa — dodał.

Za co duchowni mogą otrzymać karę?

"Rz" wskazuje, że przestępstwa wobec prawa kanonicznego, za jakie mogą zostać nałożone kary finansowe, to m.in. korupcja przy wykonywaniu czynności urzędowych, sprzeniewierzenie majątku kościelnego, utrudnianie osiągania korzyści z dóbr kościelnych, rażące zaniedbanie w zarządzaniu majątkiem Kościoła.

Kara nałożona może zostać za takie przestępstwa jak np. żądanie wyższych niż wcześniej ustalone opłat za posługi duszpasterskie oraz uzależnienie ich wykonania od uiszczenia dodatkowych opłat. Grzywną ukarani mogą zostać również sprawcy przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich, którzy nie zostali wydaleni ze stanu kapłańskiego — wskazuje "Rzeczpospolita".

Problematyczna będzie egzekucja kar

Gazeta podkreśla, że słabością kościelnego systemu kar finansowych może okazać się ich egzekucja.

— Kościół nie ma żadnych organów egzekucyjnych, nie ma komorników, którzy mogliby zasądzone należności ściągnąć, więc faktycznie wiele zależy od ukaranego — powiedział cytowany przez "Rzeczpospolitą" kanonista z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. Piotr Majer. Jeżeli Episkopat Polski zdecyduje o przyjęciu tych przepisów, w życie wejdą one dopiero po zatwierdzeniu ich przez Stolicę Apostolską.

RB

(na zdjęciu: msza św. z udzieleniem posług akolity i lektora klerykom WSDAK z udzialem abp. Marka Jędraszewskiego / źródło: Flickr)

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo