Najbardziej przeładowani pracą czują się przedstawiciele najmłodszego pokolenia, fot. Pixabay
Najbardziej przeładowani pracą czują się przedstawiciele najmłodszego pokolenia, fot. Pixabay

Wypalenie zawodowe w pracy. Najbardziej narzekają najmłodsi pracownicy

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 10
Ponad jedna trzecia pracujących Polaków doświadczyła w swojej karierze zawodowej epizodu, który określa jako wypalenie zawodowe - wynika z badań grupy badań grupy Pracuj.pl. Skala tego problemu w Polsce jest wciąż duża i utrzymuje się na podobnym poziomie w grupie tzw. white collars, czyli pracowników biurowych, i blue collars, czyli osób wykonujących prace fizyczne.

Polacy minimum raz doświadczyli wypalenia zawodowego

Obecnie 63 proc. Polaków deklaruje, że na co dzień utrzymuje równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym: zapewnia o tym 65 proc. przedstawicieli white collars i 62 proc. blue collars. Jedna czwarta pracowników fizycznych deklaruje, że dziennie pracuje więcej niż osiem godzin, a co dziesiąty badany pracuje średnio 10 godzin. Ponad połowa respondentów (55 proc.) zauważa, że wśród ich znajomych i rodziny w ostatnich latach zaczęto zwracać większą uwagę na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Taką tendencję jednak rzadziej zauważają pracownicy fizyczni (48 proc.) niż pracownicy biurowi, wśród których poprawę w tym zakresie zauważa aż 6 na 10 badanych. Aż 39 proc. badanych pracowników biurowych i 32 proc. pracowników fizycznych deklaruje, że w ich życiu zdarzył się epizod, który mogliby nazwać wypaleniem zawodowym.


Najbardziej końca dnia pracy nie mogą się doczekać najmłodsi

Potrzebę odcięcia się od pracy na dłużej niż dwa tygodnie odczuwa 28 proc. pracowników biurowych i 26 proc. pracowników fizycznych. Najbardziej przeładowani pracą czują się przedstawiciele najmłodszego pokolenia (32 proc,), a najmniej – najstarszego (23 proc). Ponadto 34 proc. pracowników biurowych i 37 proc. pracowników fizycznych niecierpliwie wyczekuje zakończenia dnia pracy. Najbardziej końca dnia pracy nie mogą się doczekać najmłodsi (54 proc.), a najmniej najstarsi (28 proc.). Aż 21 proc. badanych pracowników biurowych i 16 proc. pracowników fizycznych deklaruje poczucie niemocy i braku sensu. Połowa deklaruje, że zrezygnuje z pracy, jeśli będzie miała ona negatywny wpływ na zdrowie fizyczne (51 proc. z grupy white i 53 proc. z grupy blue), a połowa odejdzie, jeśli praca będzie wywoływać u nich negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Co więcej, ponad 1/3 badanych deklaruje, że wśród znajomych lub rodziny posiadają przynajmniej jedną osobę, o której wiedzą, że rzuciłaby pracę ze względu na jej zły wpływ na zdrowie psychiczne.

Uważają, że są niedoceniani

- Po 29 proc. zgodnie w każdej z grup czuje, że w swojej firmie nie są doceniani. Jedna czwarta pracowników fizycznych i ponad jedna piąta pracowników biurowych odczuwa niechęć do rozpoczęcia dnia pracy. Wpływ na ten stan może mieć wiele czynników, od atmosfery, przez rodzaj zadań, po wynagrodzenie  - mówi Konstancja Zyzik, Ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Jej zdaniem obecna sytuacja polskiego pracownika jest konsekwencją wieloletniego podejścia do standardów pracy w organizacjach. - Dlatego od lat staramy się edukować naszych klientów, pokazując dobre przykłady, by mogli oni tworzyć środowiska pracy motywujące i sprzyjające rozwojowi. Do tego niezbędna jest dobra komunikacja i zrozumienie potrzeb zespołów. Dla pracodawcy to może być dodatkowy wysiłek, ale bez niego nie da się osiągać dobrych wyników - mówi ekspertka.


Pracownicy oczekują wsparcia

Ponad połowa pracowników biurowych (54 proc.) i 42 proc. pracowników fizycznych, zgadza się z twierdzeniem, że pracownicy za mało otwarcie komunikują swoje potrzeby w obszarze wsparcia psychologicznego, a 31 proc. pracowników biurowych i 27 proc. pracowników fizycznych zgadza się z opinią, że informowanie współpracowników o korzystaniu z opieki psychologa lub psychiatry jest pozytywną postawą.

Aż 74 proc. badanych odpowiada, że pracodawcy powinni wspierać pracowników w utrzymaniu odpowiedniego balansu pomiędzy pracą a czasem wolnym, a ponad połowa uważa, że firmy powinny informować o sposobach, za pomocą których wspierają równowagę pomiędzy pracą i życiem osobistym pracowników już na poziomie oferty pracy. Ponad 40 proc. pracowników biurowych i 11 proc. pracowników fizycznych chciałaby mieć w pracy dostęp do szkoleń z radzenia sobie ze stresem. 

Tomasz Wypych

(Zdjęcie: Najbardziej przeładowani pracą czują się przedstawiciele najmłodszego pokolenia, fot. Pixabay)

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo