Dyskryminacja ze względu na płeć. Polki narażone są na przemoc i nękanie. Fot. Pixabay
Dyskryminacja ze względu na płeć. Polki narażone są na przemoc i nękanie. Fot. Pixabay

Dyskryminacja ze względu na płeć. Polki narażone są na przemoc i nękanie

Redakcja Redakcja Socjologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 258
Dyskryminacja ze względu na płeć. Jak Polska wypadła na tle Europy i świata? Wiele mówi się o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, choćby w kwestii możliwości robienia kariery zawodowej, czy takiej samej wysokości wynagrodzeń. Panie zapewniają, że nadal są niedoceniane, panowie, że jest wręcz przeciwnie. Eksperci postanowili sprawdzić, jak jest naprawdę,

OECD: Badanie na temat dyskryminacji ze względu na płeć

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupiająca 38 wysoko rozwiniętych państw z całego świata po raz piąty przeprowadziła badanie na temat dyskryminacji ze względu na płeć. Wyniki publikowane są w postaci tzw. Wskaźnika Instytucji Społecznych i Płci (The Social Institutions and Gender Index, SIGI). Funkcjonuje on od 2009 r. i mierzy czynniki, które mogą mieć dyskryminujący wpływ na życie kobiet oraz dziewcząt w państwach znajdujących się na różnym etapie rozwoju. Jego celem jest eliminowanie nierówności pomiędzy płciami.

Indeks składa się z czterech wymiarów obejmujących różne elementy opisujące życie w danym kraju. Pierwszy to „dyskryminacja w rodzinie” i obejmuje czynniki, które ograniczają możliwość wypowiadania przez kobiety własnego zdania i decydowania o życiu rodziny, a także ograniczania ich pozycji w rodzinie i gospodarstwie domowym. Drugim analizowanym obszarem są „ograniczenia integralności cielesnej”, w którym zawarte jest wszystko, co może wiązać się z ryzykiem narażenia kobiet i dziewcząt na różne formy przemocy, także psychicznej oraz ograniczania ich kontrolę nad własnym ciałem i wolnością w decydowaniu o tym, czy chcą posiadać dzieci.


Sprawa ograniczenia wolności obywatelskich kobiet

Kolejna badana sprawa to „ograniczenia dostępu do zasobów produkcyjnych i finansowych”, czyli po prostu sprawdzenie, czy panie i panowie mają możliwość korzystania w równym stopniu ze wszystkich dostępnych dóbr materialnych, narzędzi pracy i zasobów finansowych. I wreszcie budząca zawsze wiele emocji kwestia „ograniczenia wolności obywatelskich”, tutaj sprawdza się ewentualne ograniczanie aktywności kobiet w sferze publicznej oraz społecznej.

Na podstawie Indeks SIGI państwa klasyfikuje się według 5 kategorii, które określają stopień dyskryminacji. Skala indeksu wynosi od 0 do 100 pkt. i im niższy wynik osiąga państwo tym mniejsza skala dyskryminacji w nim panuje.


Dyskryminacja kobiet. Jak wypadła Polska?

Jak wypadł nasz kraj? Polska uzyskała 18 pkt., co w skali świata plasuje nas w grupie krajów o najniższym stopniu dyskryminacji. Natomiast jeśli odniesiemy ten wynik tylko do państw europejskich to okaże się, że zajęliśmy 30. miejsce. Przyjrzenie się wynikom w poszczególnych wymiarach wskaźnika SIGI pokazuje, że nasz kraj najlepiej wypadł w kategorii „dyskryminacja w rodzinie” oraz „ograniczanie swobód obywatelskich” otrzymując odpowiednio 8 i 11 punktów. Gorzej wypadliśmy w kategorii ograniczeń w dostępie do zasobów produkcyjnych oraz finansowych uzyskując 21 punktów, a najgorzej w kategorii ograniczeń integralności cielesnej – 32 pkt., co pokazuje, że kobiety nad Wisłą narażone są na różne formy przemocy i nękania.


Polki narażone są na przemoc i nękanie

Eksperci publikujący raport podkreślają, że występują znaczne regionalne różnice w wynikach indeksu. W Europie większość państw otrzymuje najlepszą, tak zwaną „bardzo niską” kategorię dyskryminacji. Pojedyncze państwa otrzymały kategorię „niską”. Średni wynik dla Europy wyniósł 14 pkt., czyniąc ją regionem o najniższym stopniu dyskryminacji. Pozytywne wyniki indeksu otrzymały również państwa z obu Ameryk. Średni wynik dla Ameryki Północnej oraz Południowej wyniósł 21 pkt. i zakwalifikował je do kategorii „niski”. Państwa Afryki oraz Azji znacznie częściej otrzymują bardziej negatywne kategorie, czyli „średni”, „wysoki” oraz „bardzo wysoki”. Afryka i Azja otrzymały przeciętnie 40 oraz 37 pkt., co oznacza „wysoki” oraz „średni” poziom dyskryminacji dla tych kontynentów.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Dyskryminacja ze względu na płeć. Polki narażone są na przemoc i nękanie. Fot. Pixabay

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj258 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo