Fot. hippopx.com/CC0
Fot. hippopx.com/CC0

Uczniów czeka sporo zaskoczeń. W nowym roku szkolnym dłuższe wakacje i ambitny przedmiot

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 26
Ministerstwo Edukacji właśnie przedłużyło wakacje. A w roku szkolnym, który się po nich zacznie pojawią się nowe przedmioty i możliwości korzystania z gier komputerowych w czasie lekcji.

Wakacje potrwają dłużej 

Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w poniedziałek 4 września, a nie najbliższy piątek, bo 1 września przypada w piątek.

Termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynika z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim: "W szkołach (...) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września".

W tym roku 1 września wypada w piątek, dlatego zgodnie z rozporządzeniem rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w poniedziałek 4 września. Taka sytuacja nie jest wyjątkowa. Przesunięcie rozpoczęcia roku szkolnego na pierwsze dni września miało już miejsce w ubiegłych latach. W 2019 r. 1 września wypadał w niedzielę, dlatego rok szkolny rozpoczął się 2 września. W 2018 r. 1 września był w sobotę, więc rok szkolny rozpoczął się 3 września. W 2017 r., tak jak w tym roku, 1 września wypadł w piątek, stąd rok szkolny rozpoczął się 4 września. 


Nowe przedmioty i gry komputerowe na lekcjach polskiego 

Zmiana daty rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym to nie jedyne nowości czekające uczniów, rodziców i nauczycieli. Od 1 września znika przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”, który zostanie zastąpiony przez „Biznes i zarządzanie”. Będzie nauczany w klasach I i II szkoły ponadpodstawowej i zdaniem resortu oświaty lepiej przygotuje uczniów do „roli przedsiębiorczych liderów oraz dostarczy im niezbędnych umiejętności związanych z zarządzaniem”. Nauczanie przedmiotu biznes i zarządzanie będzie obejmować 2 godziny tygodniowo w wymiarze całego okresu nauki w szkole ponadpodstawowej. Natomiast dla uczniów wybierających rozszerzony program nauczania w liceum i technikum przedmiot ten będzie miał 8 godzin lekcyjnych tygodniowo. Docelowo przewiduje się możliwość zdawania tego przedmiotu na maturze. Ma się to wydarzyć jednak wydarzyć nie wcześniej niż w 2027 roku.

Podstawa programowa nauki języka polskiego ma być uzupełniona o … gry komputerowe. Uczniowie mają korzystać m.in. z „This War of Mine" oraz „Gra Szyfrów", którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Celem tych zmian jest wprowadzenie nowych narzędzi edukacyjnych, które mają być ciekawe i angażujące uczniów coraz bardziej korzystających z urządzeń cyfrowych.

Zajęcia z przedmiotu „Technika” mają być rozbudowane o wychowanie komunikacyjne, gdzie będzie mowa o korzystaniu z nowych środków transportu, w tym hulajnóg elektrycznych oraz inne „nietypowych” mikropojazdów, które są coraz częściej używane przez uczniów. Dzięki tym zmianom uczniowie będą bardziej świadomi odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii i środków transportu.

Do szkół wraca łacina 

Po wielu latach do polskich szkół wraca również łacina. Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego i technikum będą mieli możliwość wyboru języka łacińskiego jako alternatywy dla drugiego języka obcego nowożytnego. Znajdzie się jednak również ekstensywna lista przypadków, w których osoby będą mogły potencjalnie być zwolnione z nauki owego języka. Resort oświaty podkreśla, że „znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków, jest naszym dobrem narodowym”.

Uczniowie będą mogli wybrać język łaciński jako drugi język obcy. To, czy szkoła będzie miała go w swojej ofercie, zależy jednak od placówki. W przypadku tego przedmiotu dodatkowo wprowadzony zostanie nowy wymóg podziału na grupy podczas obowiązkowych zajęć z języka łacińskiego w klasach, w których liczba uczniów przekracza 24 osoby. 

Jak zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, wszystkie te zmiany mają na celu dostosowanie systemu edukacji do współczesnych realiów i potrzeb uczniów.

Tomasz Wypych 

Fot. hippopx.com/CC0

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo