fot. Pixabay
fot. Pixabay

Emerytura europejska w Polsce. Dla kogo i czy można dziedziczyć środki?

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
W Polsce weszła w życie tzw. emerytura europejska. Chodzi o OIPE, czyli ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny wprowadzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Zaletą systemu jest gromadzenie oszczędności w euro i w takiej też walucie będzie można otrzymać świadczenie.

Co to jest emerytura europejska?

W naszym kraju wprowadziła go ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. OIPE to dobrowolny program oszczędności emerytalnych przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Dzięki niemu ma powstać jednolity rynek dobrowolnych emerytur, co nie oznacza likwidacji dotychczasowego systemu emerytalnego.

Europejską emeryturę można „wykupić” w bankach, zakładach ubezpieczeniowych, u licencjonowanych brokerów papierów wartościowych, firm zarządzające aktywami, firm inwestycyjnych oraz pracowniczych towarzystw emerytalnych. Program ma zachęcić mieszkańców UE do inwestowania, poprawiając w ten sposób przepływ kapitału do przedsiębiorstw, możliwości innowacji i pośrednio wspierając zatrudnienie w UE.

W ustawie napisano , że OIPE ma służyć zwiększeniu konkurencji między podmiotami oferującymi programy emerytalne. Dodatkowo powinien zwiększyć stopę oszczędności oraz zmniejszyć luki w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej a okresem emerytalnym. Zdaniem twórców „OIPE daje realne szanse na zwiększenie oszczędności emerytalnych Polaków i wskazuje, czym jest indywidualny produkt emerytalny. Jasno określony cel emerytalny, oparty na umowie między dostawcą lub dystrybutorem OIPE a indywidualnym oszczędzającym, przewiduje akumulację kapitału aż do momentu przejścia na emeryturę i zapewnia dochód po osiągnięciu wieku emerytalnego.”


Emerytura europejska - jak wygląda oszczędzanie?

Jak to wygląda w praktyce? Rozwiązania ulgi wzorowane są na istniejących rozwiązaniach w zakresie indywidualnych kont emerytalnych (IKE), Także jeśli chodzi o zwolnienia z opodatkowania dochodów wypracowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania. Świadczenia z OIPE będą też zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wpłaty dokonywane na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu wpłat w wysokości kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w Polsce określono na 20 805 zł. ZUS nie ma udziału w oszczędzaniu na europejską emeryturę, nie tworzy w jej ramach kont i subkont a tym samym nie ma możliwości wypłaty emerytury w euro.


Jak się starać o europejską emeryturę?

Firma prowadząca w naszym imieniu OIPE będzie mogła inwestować za granicą. Ważne jest to, że jeśli zmienimy kraj zamieszkania na inne państwo na inne państwo Unii Europejskiej to emerytura przeprowadzi się tam razem z nami. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.

OIPE może założyć osoba, która ukończyła 15. rok życia. Nie może tego jednak zrobić osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia.

W ramach OIPE nie można samodzielnie inwestować. OIPE umożliwi inwestowanie jedynie w produkty zarządzane przez ich dostawców. W przypadku śmierci oszczędzającego, środki zgromadzone na subkoncie OIPE zostaną przekazane wskazanym przez niego osobom, a jeśli nie ma osób uprawnionych to środki zgromadzone na subkoncie zmarłego oszczędzającego wejdą w skład spadku. Co ważne pieniądze gromadzone na koncie oraz subkoncie OIPE stanowią wspólny majątek małżonków. Wypłata z OIPE może być dokonana jednorazowo albo w ratach, to zależy tylko od nas.

Tomasz Wypych

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo