Szpital kontra pacjent. Takie sytuacje są nadal na porządku dziennym

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
Szpital odmówił pacjentowi wysyłki dokumentacji medycznej, a kolejny odesłał pacjenta do lekarza rodzinnego żeby zrobił badania, jeszcze inny odmówił wypisania leków dziecku. Sprawami zajął się Rzecznik Praw Pacjenta.

Kilka dni temu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok dotyczący kwestii udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. Sąd oddalił skargę szpitala i przyznał rację Rzecznikowi Praw Pacjenta w kwestii tego, że pacjent ma prawo żądać, aby placówka medyczna wysłała mu kopię jego dokumentacji medycznej pocztą na adres zamieszkania. Tym razem chodziło o to, że placówka medyczna odmawiała swoim pacjentom wysyłki dokumentacji medycznej pocztą, nawet jeśli z przyczyn obiektywnych nie mogli oni osobiście odebrać dokumentacji medycznej, np. z powodu znacznej odległości szpitala od miejsca zamieszkania) oraz nie mieli osoby bliskiej, którą mogliby do tego upoważnić. 


Prawo dostępu do dokumentacji medycznej przez pacjenta

Rzecznik uznał, że brak realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej w zakresie wysyłki tej dokumentacji drogą pocztową stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej. Argumentując swoje stanowisko wskazał, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w ramach realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, ma zapewnić faktyczną realizację tego prawa. Jednak szpital zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który skargę oddalił. Sąd w pełni podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta i wskazał, że udostępnianie dokumentacji medycznej powinno być wygodne przede wszystkim dla pacjentów, a nie dla podmiotów leczniczych.

Podkreślono także, że pierwsze udostępnianie dokumentacji medycznej oraz jej wysyłką pocztą na żądanie pacjenta są bezpłatnie. Za każde następne placówka medyczna może od pacjenta pobrać określoną opłatę, obecnie 53 gr za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej. Natomiast koszt wysyłki dokumentacji medycznej stanowi dodatkową opłatę i za wysyłkę pocztą dokumentacji pacjent może zostać obciążony kosztami, niezależnie czy będzie to pierwsze udostępnienie czy kolejne, ale placówka medyczna na wysyłce nie może zarabiać.

Rzecznik Praw Pacjenta po raz kolejny przypomniał szpitalom, że odsyłanie pacjentów przez szpitale i poradnie przyszpitalne do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonania badań, wystawienia zwolnienia lekarskiego bądź przepisania bezpłatnych leków dla seniorów lub dzieci narusza prawa pacjenta.

Każdy szpital i przychodnia przyszpitalna mająca zawartą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek zapewnienia ich udzielania w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń. Pacjent nie może być „odsyłany” z powrotem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tylko po to, aby wykonać dodatkowe badania lub aby lekarz POZ wystawił pacjentowi zaświadczenie, że może być operowany. Jest to postępowanie niezgodne z przepisami prawa. 

Szpital, zarówno na etapie kwalifikacji do zabiegu, jak i już po przyjęciu pacjenta na oddział, ma obowiązek całościowo zająć się pacjentem. Rzecznik podkreśla także, że nie ma żadnego uzasadnienia odsyłanie pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po uzyskanie przez nich orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy, po hospitalizacji na oddziale szpitalnym lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. To lekarz szpitala ma wiedzę o stanie zdrowia pacjenta i jeśli ten stan to uzasadnia powinien wystawić zwolnienie lekarskie. 


Bezpłatne leki - z jaką receptą?

Podobnie jest z wystawianiem recept dla seniorów lub dzieci na bezpłatne leki. Bezpłatne zaopatrzenie w leki przysługuje również na podstawie recepty z symbolem „S” lub „DZ” wystawionej w postaci elektronicznej przez lekarza poradni specjalistycznej lub lekarza po zakończonym leczeniu szpitalnym. To lekarz w szpitalu powinien zabezpieczyć pacjenta, a nie przerzucać uzyskanie recepty na pacjenta, kierując go do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 


Fot. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Tomasz Wypych

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj6 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka