Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP/Tytus Żmijewski
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP/Tytus Żmijewski

Pilne wezwania do wojska. Trzeba stawić się do jednostki

Redakcja Redakcja Wojsko Obserwuj temat Obserwuj notkę 62
Wojsko wzywa na szkolenia pasywną rezerwę. Czy jesteś w grupie, która może być powołana na ćwiczenia?

Obowiązek rezerwistów wzięcia udziału w ćwiczeniach wynika z ustawy o obronie Ojczyzny; mogą oni być powoływanie na ćwiczenia jednodniowe, krótkotrwałe - do 30 dni, długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni oraz rotacyjne trwające łącznie do 30 dni z przerwami w ramach jednego roku.

Wezwania na ćwiczenia do wojska 

Niektórzy z powołanych na ćwiczeniach informują o tym w mediach społecznościowych, nierzadko wzbudzając kontrowersje czy domysły na temat skali powołań czy wręcz rzekomej mobilizacji. Mjr Renata Mycio, rzeczniczka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) podkreśliła, że tego typu zmanipulowane treści mogą być wykorzystywane w ramach różnych działań dezinformacyjnych w sieci. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji to instytucja wojskowa odpowiedzialna m.in. za rekrutację do wojska, wzywanie żołnierzy na ćwiczenia, a w razie potrzeby proces mobilizacji. 

CWCR przypomina, że powoływanie żołnierzy rezerwy na szkolenia to naturalne działanie związane z utrzymywaniem ich gotowości bojowej. Na ćwiczenia wzywane są osoby będące częścią pasywnej rezerwy, zwłaszcza te z przydziałami mobilizacyjnymi.


Kto dostał powołanie? 

Centrum zaznacza, że na ćwiczenia powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski i podoficerski – 63 roku życia. Chodzi przede wszystkim o osoby, które w przeszłości miały już kontakt z wojskiem, np. w ramach obecnie zawieszonej obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, a zatem złożyli już przysięgę wojskową mają przydziały mobilizacyjne do konkretnych jednostek. Na ćwiczenia mogą być powołane osoby, które nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski i podoficerski – 63 roku życia.

- Limit osób, które mogą zostać wezwane w obecnym roku na ćwiczenia wynosi wedle rozporządzenia rządu 200 tys. osób. To podobny poziom jak w poprzednich latach. Limit osób, które w danym roku mogą zostać powołane na ćwiczenia jest co roku ustalany w rozporządzeniu, jednakże, jak podkreślało w przeszłości MON, wskazanie danego limitu nie oznacza, że bezwzględnie ma on zostać wypełniony. Powołania rezerwistów są konieczne m.in. ze względu na trwającą modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP. Chodzi o to, by osoby często przeszkolone wiele lat temu np. na poradzieckim sprzęcie nauczyły się obsługi nowego sprzętu, który w międzyczasie wszedł na wyposażenie wojska - – wyjaśnia mjr Renata Mycio.


Bezpłatny urlop na czas ćwiczeń 

CWCR informuje, że za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego; ponadto zaś czas ćwiczeń wojskowych każdy żołnierz rezerwy otrzyma umundurowanie i wyposażenie wojskowe oraz bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Pracownikom wezwanym na ćwiczenia na cały czas ich trwania przysługuje bezpłatny urlop.

Za każdy dzień na ćwiczeniach żołnierz otrzymuje uposażenie dostosowane do swojego stopnia i stanowiska służbowego - np. szeregowy otrzyma 141 zł dniówki, kapral 161, sierżant 176, porucznik 221 zł, pułkownik 331 zł, a generał dywizji 451 zł. Na mocy przepisów to uposażenie jest zwolnione z opodatkowania. W komunikacie napisano także, że „żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje na podstawie przepisu art. 312 ust. 2 oraz 10 ustawy o obronie Ojczyzny rekompensata utraconego wynagrodzenia w wysokości 1/22 miesięcznego dochodu za każdy dzień ćwiczeń wojskowych (nawet do 756,10 zł dziennie). Rekompensacie podlega różnica pomiędzy otrzymanym uposażeniem a wynagrodzeniem za pracę bądź dochodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej".


Świadczenie wypłacane jest na wniosek żołnierza przez dowódcę jednostki wojskowej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń.

Tomasz Wypych 

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP/Tytus Żmijewski

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj62 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo