31 obserwujących
5441 notek
1934k odsłony
570 odsłon

Rola przemocy

Wykop Skomentuj10

Pewna grupa parlamentarzystów ubolewa nad brutalnością Policji...

image

https://www.salon24.pl/newsroom/1068705,zatrzymanie-margot-lewica-chce-specjalnej-komisji-odpowiedz-policji#logged


Problem polega na tym, że w sytuacji naruszenia zasad poszanowania porządku publicznego państwo użyło przemocy fizycznej wobec osób manifestujących swoje niezadowolenie. Cóż, zadania państwa są różne, a do nich należą również zapewnienie porządku na terenie samego państwa. Polega to na użyciu przymusu wobec osób naruszających przyjęte normy.


Teoretycy państwa są jednak zgodni, że państwo nie może być pozbawione prawa do użycia przemocy osób naruszających porządek publiczny. Od negocjacji są właściwe struktury, w których można prezentować swoje stanowisko. Są też organa państwowe umocowane do rozstrzygania sporów i po wyczerpaniu procedury obowiązuje wykładnia organu rozstrzygającego...

Powie ktoś - a co z faktami... Cóż, fakty trzeba udokumentować a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, przyjęto za ostateczny werdykt sądu kończący procedurę postępowania. A osoby niezadowolone z takiego rozstrzygnięcia muszą pogodzić się z faktem, że nie podziela się ich stanowiska.

Nie rozumieją tego niektórzy parlamentarzyści, którzy uczestniczą w siłowych rozstrzygnięciach. Z chwilą, gdy zostaną wyłączone kamery - z reguły kończy się ich udział w sprawie i konia z rzędem temu z posłów czy senatorów, którzy będą  uczestniczyć chociażby jako obserwator w postępowaniu wyjaśniającym...

Nie jest to rozważanie o charakterze teoretycznym. Jest to moje odniesienie się do zachowania się niektórych osób, które uzyskały mandat parlamentarzysty bez zrozumienia, na czym polega służba publiczna.


Źródłem tego incydentu jest zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za dokonanie aktu chuligańskiego na osobach trzecich. Przyczynkiem do interwencji poselskiej jest wyrażenie sprzeciwu wobec administracji państwowej wykonującej swoje obowiązki w celu wymuszenia odstąpienia od ukarania osoby opowiadającej się za zmianą norm obowiązujących już wcześniej...

Nie nawołuję tu do pozbawienia ochrony ze strony osób obdarzonych mandatem zaufania społecznego. Ale niech to będzie nadzór merytoryczny a nie okazja do poniżania godności innych parlamentarzystów i urzędników wykonujących obowiązujące normy prawa państwowego...Michał Sz. - przedstawiający się jako Małgorzata Sz. „Margot” - podejrzany jest o dokonanie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego w piątek dwumiesięczny areszt tymczasowy, uwzględniając zażalenie prokuratora. https://www.salon24.pl/newsroom/1068705,zatrzymanie-margot-lewica-chce-specjalnej-komisji-odpowiedz-policji#logged


Zobacz także:

image

/.../ okazało się, że "politycy opozycji nie stoją po stronie prawa, nie stoją po stronie niezawisłych sądów, nie stoją po stronie napadniętego, bezbronnego człowieka". - Stoją po stronie bandytyzmu i chuligaństwa i domagają się tolerancji, zrozumienia, akceptacji i pewnie w finale uniewinnienia jednego ze sprawców tego kryminalnego czynu /.../

https://www.salon24.pl/newsroom/1068680,ziobro-o-sprawie-margot-politycy-opozycji-stoja-po-stronie-bandytyzmu-pokazal-film

Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka