19 obserwujących
529 notek
666k odsłon
162 odsłony

SDP protestuje przeciwko zaostrzeniu art. 212 k.k. - więzienie za prawdę?

Fot. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski
Fot. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski
Wykop Skomentuj

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko zaostrzeniu art. 212 k.k. i apeluje do Senatu i prezydenta o wycofanie się z tej zmiany! 

W przegłosowanej 16 maja b.r. nowelizacji k.k. znalazły się zapisy dotyczące rozszerzenia zakresu obowiązywania art. 212 k.k., który mówi, że „”kto dopuszcza się pomówienia „za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Do art. 212 dopisano paragraf 2a., który stwierdza, że „tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w § 1 albo po jego popełnieniu tworzy fałszywe dowody na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłania inne osoby do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią”. W ocenie Zarządu Głównego SDP oznacza to stworzenie nowego typu przestępstwa, polegającego na „tworzeniu fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu” i oznacza zaostrzenie zakresu obowiązywania art. 212 k.k. Szczególnie bulwersujące jest przy tym objęcie tego przestępstwa ściganiem z urzędu w sytuacji, gdy samo pomówienie ściga się na podstawie prywatnej skargi.

  

Proponowana regulacja prawna jest więc utrwaleniem patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez utrzymywanie w nim represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii, co dla dziennikarzy jest szczególnie dotkliwe, o czym przekonujemy się na co dzień w swojej pracy. ZG SDP stanowczo protestuje przeciwko zaostrzeniu art. 212 k.k.

Zarząd Główny SDP podkreśla, że zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Proponowana regulacja prawna budzi nasz zdecydowany sprzeciw, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa. Dlatego ZG SDP apeluje do Senatu i Prezydenta o wycofanie się z tej zmiany i po raz kolejny apeluje do Parlamentu o całkowitą likwidację art. 212 k.k. 

 W imieniu SDP:

Krzysztof Skowroński – prezes SDP 

Witold Gadowski – wiceprezes SDP 

Jolanta Hajdasz – wiceprezes SDP 

Jadwiga Chmielowska – sekretarz generalny SDP 

Aleksandra Rybińska – skarbnik ZG SDP 

Maria Giedz – członek ZG SDP 

Wanda Nadobnik – członek ZG SDP 

Mariusz Pilis – członek ZG SDP 

Piotr Legutko – członek ZG SDP 

Stefan Truszczyński – członek ZG SDP 

Marek Palczewski – członek ZG SDP 

Tadeusz Woźniak – członek ZG SDP 

Źródło: www.sdp.pl

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura