GPS GPS
976
BLOG

TeVał łże jak łgał

GPS GPS Media Obserwuj temat Obserwuj notkę 23

       Za PRL-u telewizja to była tuba propagandowa rządzącej PZPR. Wtedy na demonstracjach przeciw komunistycznemu reżimowi krzyczeliśmy: „DeTeVał łże jak łgał!!!”.

       Dziś mamy pluralizm, mamy wiele stacji telewizyjnych i radiowych głównego nurtu. Ale to hasło jest nadal aktualne! Tylko to „D” wystarczy odjąć, by je zaktualizować. Kiedyś był tylko jeden dziennik telewizyjny, a dziś jest wiele programów „informacyjnych”, które w istocie służą dezinformacji. To wszystko są nadal tuby partyjnej propagandy - tylko, że tych partii, których narracje telewizje głoszą, mamy cztery: PO, PiS, SLD i PSL. To są partie, które kontynuują układ okrągłostołowy polegający na tym, by w trakcie przekształcenia komunizmu w socjaldemokrację zapewnić przekazanie majątku i władzy członkom, oficerom i współpracownikom PZPR, SB oraz WSI.

       Rządowe stacje telewizyjne i radiowe: TVP i Polskie Radio, są mediami propagandowymi sprzyjającymi partii rządzącej - kiedyś to było SLD i PSL, potem PO i PSL, a dziś jest to PiS. Te media kłamią, oszukują, manipulują, stosują czarny RP, prowadzą propagandę. W stosunku do PiS jest to propaganda sukcesu jak za Gierka. Te ich manipulacje i propagandowe chwyty są bardzo czytelne dla każdego rozgarniętego człowieka. Ale rozgarniętych jest mało. Ktoś, kto tylko to ogląda i słucha, chłonie to bezkrytycznie, ten widzi zupełnie inny świat, inną Polskę, niż jest naprawdę. To oczywista oczywistość.

       Co nie musi koniecznie znaczyć, że właściwy ogląd ma ten, kto ogląda telewizje prywatne: TVN czy Polsat, bo one też manipulują, też kłamią i indoktrynują propagandą - tylko, że przeciwną, oczerniającą PiS i zachwalającą PO. Kto ogląda tylko to, też ma fałszywy obraz Polski.

       W Polsce od dawna wszystkie media głównego nurtu nie informują, nie pokazują Polski prawdziwej, ale są tubami propagandowymi głównych partii politycznych. To jest tak samo kłamliwa propaganda jak było za PRL-u. Nic się pod tym względem nie zmienia. Dziennikarze wychowani i nauczeni za komunistycznej Polski całą swoją wiedzę dotyczącą stosowania dezinformacji i manipulacji mogą nadal twórczo rozwijać. I robią to skutecznie – Polacy są w większości ogłupieni.

       Punkt widzenia innych partii, na przykład wchodzących w skład Konfederacji, nie jest w ogóle uwzględniany, co dodatkowo potęguje zakłamanie i manipulację. Więc słusznie te telewizje nazywa się nie mediami głównego nurtu, ale mediami głównego ścieku. By mieć prawidłowy ogląd sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce należy słuchać i oglądać media niezależne dostępne w Internecie.

       Jedyną opozycją do okrągłostołowego układu, który zniewala do dziś Polskę, jest Konfederacja. Do nadchodzących wyborów startuje pięć ogólnopolskich komitetów wyborczych, które można podzielić na dwa obozy:

  1. obóz okrągłostołowy, postkomunistyczny, czyli bandę czworga: PiS, PO, SLD i PSL - utrzymujący PRL-owskie patologie i ustrój socjaldemokratyczny, oraz
  2. patriotyczną opozycję w postaci Konfederacji dążącą do uczynienia Polski wolnej i niepodległej, dążącej do wolnego rynku i upodmiotowienia narodu polskiego.

       W ramach odtrutki polecam telewizje, które uczciwie prezentują przedstawicieli Konfederacji: wRealu24 i Media Narodowe

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane: 

Miłość <- poprzednia notka 

następna notka -> Janusz Korwin-Mikke: Jestem zwolennikiem dwustronnego paktu Polski z USA

Tagi: gps65, telewizja, informacja, Internet, propaganda, manipulacja, media, Konfederacja, banda czworga

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mo­je tek­sty, to pro­szę o prze­lew kwo­ty 1 zł na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: paypal.me/gps1965

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura