5 obserwujących
247 notek
41k odsłon
  126   0

Wojna o wiedzę

Bez głębokiej modernizacji systemu ochrony zdrowia nie ma co marzyć o wolności i równości w Europie Środka.

image

Rys. 3. Trzy dyscypliny refleksji naukowo-badawczej konieczne dla programu humanizacji kompetencji medycznych.

Jak przedstawiłem to na rysunku 3 warunkiem koniecznym dla skutecznego podjęcia programów humanizacji kompetencji medycznej jest powiązanie w nich zagadnień medycznych z zagadnieniami ekonomicznymi i zagadnieniami edukacyjnymi. Przy przewodnim postawieniu do sprawdzenia w przestrzeni ekosystemu innowacji rozwojowych, konkretnego sposobu rozwiązania istotnego społecznie problemu zdrowotnego.


Rehabilitacja, głupcze.

Kiedy kilkanaście lat temu kiedy zorientowałem się, że dla podnoszenia kompetencji do samodzielnego wykorzystywania cyfrowych innowacji dla dobrostanu zdrowia koniecznym będzie wykorzystanie społecznie tworzonych cyfrowych baz danych dla solidarnego rozwoju wiedzy medycznej, wydawało mi się że najskuteczniejszym sposobem będzie powiązanie nowych standardów okresowej rywalizacji sportowej młodzieży z testami zdrowia i w ten sposób podjęcie integracji systemu profilaktyki medycznej. Tak by to nowy system medycyny sportowej, wspierany zmodernizowanym systemem medycyny szkolnej, medycyny pracy i medycyny środowiskowej, stworzył podstawę do horyzontalnego rozwoju wiedzy.

Dla potwierdzenia społecznego zainteresowania takim procesem doprowadziliśmy w latach 2008 i 2009 roku do organizacji Mistrzostw Polski nadgranicznych powiatów w biegach młodzieży na Kwietną Milę (3.530 metrów) a w roku 2015 do Symultanicznych Mistrzostw Polski Młodzieży też w biegu na Kwietną Milę. W przygotowaniu obu wydarzeń pomagały mi nie tylko władze Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich a z ich inspiracji Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Ministerstwo Sportu.

Niestety nie potrafiliśmy zainteresować tymi działaniami ani pracowników Ministerstwa Zdrowia, ani uczonych z ośrodków refleksji nad kulturą zdrowia. Prawdopodobnie nasze podejście do rozwoju kompetencji medycznej poprzez skupienie się na profilaktyce czyli umiejętnościach przeciwdziałania dolegliwościom, zostało uznane za zbyt odległe od głównego obszaru politycznego zainteresowania modernizacją systemu ochrony zdrowia, którym jest interwencja medyczna.

A tu, w tym faktycznie głównym obszarze systemu ochrony zdrowia, obszarze wymagającym specjalistycznej wiedzy i rozbudowanych instytucji dla bezpośrednich i zdalnych kontaktów pacjentów z lekarzami, faktycznie utrzymane będą zasady wertykalnego rozwoju wiedzy, odpowiedzialności zawodowej i administracyjnych regulacji technologii medycznych i taryfikacji. W tej sytuacji warunkiem podnoszenia jakości terapii interwencyjnych, będzie zapewnianie różnorodności oferowanych usług, w tym możliwości wyboru przez pacjenta (1) pomiędzy leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym oraz (2) pomiędzy poradą stacjonarną a zdalną [3].

Wprawdzie nie widać w Polsce działań zmierzających do takiego ułatwiania pacjentom samodzielności, a nawet widać działania w przeciwnym kierunku utrwalania modelu formalizmu medycznego, to uważam że sprawy te i tak będą mieć coraz mniejsze znaczenie dla rzeczywistych przemian. Powodem są spodziewane radykalne zmiany w systemie gospodarczym wynikające z trwającej od kilku lat rewolucji sztucznej inteligencji.

Rewolucji wykorzystującej algorytmy uczenia głębokiego do takiego usprawnienia wertykalnego rozwoju wiedzy, że tradycyjne metody naukowo badawcze przestają mieć znaczenie dla wprowadzania innowacji. Co opisałem w cyklu tekstów o Rewolucji sztucznej inteligencji.

Wobec tej nowej przesłanki globalnej dynamizacji przemian gospodarczych, szukanie sposobu na wprowadzenie do finansów publicznych paradygmatu solidarnego rozwoju wiedzy, a do systemu ochrony zdrowia paradygmatusamopomocy zdrowia, uzyskać powinno rangę narodowego być albo nie być. Tym razem proponuję jednak rozpoczęcie programów humanizacji kompetencji medycznej od strony rehabilitacji medycznej.

image

Rys. 4. Priorytety strategii humanizacji i witalizacji systemu ochrony zdrowia.

A jest ku temu znakomita okazja, bowiem opierając się na doświadczeniu własnym i kilku swoich znajomych, nic tak skutecznie nie regeneruje dolegliwości pocovidowych jak bańki i inne metody naturoterapii. Których pomyślny rozwój wymaga wprowadzenia odpowiedniej dla horyzontalnego rozwoju wiedzy metody Porównawcza samokontrola naturoterapii.

---------------------------

 [1] Przez horyzontalny rozwój wiedzy rozumiem kumulowanie doświadczeń i refleksji poznawczej w repozytoriach informacji wprowadzanych przez twórców i praktycznymi użytkownikach. Przez wertykalny rozwój wiedzy rozumiem kumulowanie doświadczeń i refleksji poznawczej w publicznych ośrodkach naukowo badawczych.

[2] Autorem tej grafiki jest Rafał Fita. Pozostałych Andrzej Madej.

[3] W Polsce uzupełniającymi warunkami skutecznej modernizacji obszaru interwencji medycznej jest połączenie systemu płatności prywatnych i publicznych (współpłatność) oraz zapewnienie konkurencyjności publicznych ubezpieczycieli.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo