5 obserwujących
147 notek
25k odsłon
80 odsłon

Wspólne podejmowanie decyzji medycznych

Wykop Skomentuj2

Telemedycyna albo będzie pomagać wspólnemu podejmowaniu decyzji przez lekarza i pacjenta, albo będzie pomagać centralnemu sterowaniu życiem zniewolonego społeczeństwa.

Telemedycyna dla dobrostanu zdrowia

W Hipokratejskiej etyce sztuki lekarskiej, odpowiedzialność za usunięcie naszych dolegliwości chorobowych ponosi lekarz. Takie prawo i obowiązek zawiera słowo "pacjent" oznaczające postawę cierpliwości wobec dolegliwości. Postawę ufności w etyczną i medyczną kompetencję lekarza.

Technologiczne zróżnicowanie procedur medycznych, interaktywnej diagnostyki oraz form profilaktyki czy rehabilitacji medycznej, pozwala na samodzielność w trosce o zdrowie własne i swoich bliskich. Prowadząc od postawy pacjenta cierpliwego do obyczaju wspólnego podejmowania decyzji medycznych przez lekarza i pacjenta.

Szczególne znaczenie wspólnego podejmowania decyzji, ujawnia się w diagnozach medycznych stawianych w formie tele-konsultacji. Gdy lekarz mając ograniczone warunki dla bezpośredniego badania lekarskiego, musi się oprzeć na informacjach dostarczonych mu przez pacjenta. Temu ograniczeniu możliwości poznawczych lekarza, musi odpowiadać lepsze przygotowanie pacjenta do kontaktu telemedycznego. Lepsze przygotowanie zarówno informacji medycznych, jak i wiedzy dla ich zestawień i interpretacji. Taka kompetencja, to już nie tylko wiedza i umiejętności medyczne, ale i moralna postawa gotowości pracy dla zaspakajania potrzeb dobrostanu zdrowia.

Tak dochodzimy do ekonomicznego wymiaru samopomocy zdrowia, który oprócz kompetencji oraz trudu pracy dla bezpośredniego zaspokojenia potrzeby dobrostanu zdrowia, wymaga jeszcze środków materialnych na opłacenie usługi telemedycznej.

Uważam, że silna zależność jakości tele-konsultacji, od kompetencji i motywacji pacjenta lub jego opiekuna, wskazuje, że dla właściwej efektywności publicznego systemu świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent lub jego opiekun powinien ponosić część kosztów usługi telemedycznej. Bez ryzyka ponoszenia takiego kosztu, pacjenci lub ich opiekunowie, nie będą mieli dość motywacji do ponoszenia trudu przygotowania się do porady telemedycznej. I będą oczekiwali wykonywania wszelkich prac przygotowawczych przez lekarzy lub przez ich asystentów.

Świadczenie zdrowotne uzupełniające

Usługa Telemedyczna Kontrola Terapii powinna być zatem współpłatna jako świadczenie opieki zdrowotnej, w formie Świadczenia zdrowotnego uzupełniającego. Powiązanie obu tych innowacji medycznej i ekonomicznej, pozwalać będzie na publiczne wsparcie telemedycyny, dla wspólnego podejmowania decyzji przez lekarzy i pacjenta.  

image

Rys. 1. Warunki wspólnego podejmowania decyzji przez pacjenta i lekarza dzięki publicznemu Świadczeniu zdrowotnemu uzupełniającemu za usługę Telemedyczna Kontrola Terapii.

Piszę o lekarzach w liczbie mnogiej, bowiem w pierwszej fazie udostępnienia świadczenia zdrowotnego medycznego, ocenę odpowiedniości jego zastosowania dokonuje lekarz rodzinny, pracujący w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  

To tutaj lekarz rodzinny, o ile ordynując konkretną terapię nie jest całkowicie pewien jej skuteczności, powinien wskazać na potrzebę i możliwość skorzystania z tele-konsultacji. Drugim warunkiem udostępnienia przez lekarza rodzinnego prawa do tele-konsultacji świadczenia zdrowotnego uzupełniającego, jest jego ocena kompetencyjnego przygotowania pacjenta lub jego opiekuna do skorzystania z telemedycznej konsultacji u lekarza specjalisty. Wszystkie te działania powinny być elementem obecnego świadczenia zdrowotnego podstawowej opieki zdrowotnej, wskazanego na rysunki cyframi 1. 

Podjęcie drugiego działania już samodzielnie przez pacjenta lub jego opiekuna, może nastąpić w ile nie nastąpi poprawa stanu zdrowia oczekiwanego w podjętej terapii. Korzystając z otrzymanego uprawnienia do świadczenia zdrowotnego uzupełniającego, wskazanego na rysunku cyframi 2, pacjent lub jego opiekun nawiązuje kontakt z uprawnioną przez płatnika (w ramach Programu) placówką Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Umawiając termin tele-konsultacji z właściwym lekarzem specjalistą.  

Telemedyczna Kontrola Terapii

Praktyczne zweryfikowanie postawionej hipotezy o efektywności powiązania pomiędzy usługą telemedyczną o współpłatnością świadczeniem zdrowotnym uzupełniającym, wymaga testowego zweryfikowania. Powiązania te mogą dotyczyć różnych rodzajów interwencji medycznych możliwych do wykonania w formie telemedycznej. Dla pilotażowego sprawdzenia użyteczności wsparcia publicznego dla telemedycznej ambulatoryjnej porady specjalistycznej, proponuję wykorzystanie nowej usługi medycznej Telemedyczna Kontroli Terapii. W czerwcu 2018 przedstawiłem publicznie zestaw pojęć, standardów i regulacji odpowiadających Programowi badawczemu tej innowacji.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo